لیست مدارس غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه اصفهان

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول متوسطه دخترانه اصفهان را به همراه آدرس و شماره تلفن در ناحیه 6 گانه شهر اصفهان مشاهده می کنید.

لیست مدارس غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه اصفهان

آدرس و شماره تلفن مدارس غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه اصفهان را در این مطلب می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان در شهر اصفهان کمک کند.

لیست مدارس غیرانتفاعی متوسطه اول پسرانه اصفهان

مدارس غیرانتفاعی متوسطه اول دخترانه اصفهان

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 1

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی دارالقرآن 1 خیابان شیخ بهایی، جنب دارالقرآن 32367050
2 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی آیین دانش 1 خیابان اردیبهشت میانی- نبش کوچه غروی - شماره 28 32337077 - 32331777
3 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی معصوم 1 خیابان میرزا طاهر، جنب کوچه 11 37714271 - 03132204118

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 2

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی الزهرا 2 خیابان منوچهری، خیابان مجمر جنوبی، کوچه حاتم 32123679 - 03132124754
2 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی سرمد 2 خیابان 22 بهمن، جنب چهار راه حمزه اصفهانی، روبروی بانک سپه 32672794
3 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی اسطوره 2 خیابان کمال اسماعیل، خیابان باغ گلدسته، بن بست 1 32230131 - 32212043
4 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی شمس 2 خیابان بزرگمهر، خیابان آراسته، پلاک 123 32653136 - 32640977
5 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی اطهار 2 هشت بهشت غربی، بین ملک و گلزار، کوچه مهر 32653532
6 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی موهبت 2 خیابان بزرگمهر، کوچه شهید حمزه، پلاک 25 32660171
7 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی فردیس 2 خیابان استانداری، جنب بیمارستان خورشید -
8 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی فرشتگان 2 - -
9 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی مفاخر 2 - -
10 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی حضرت مریم (س) 2 - -
11 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی نرگس 2 - -

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 3

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی اسوه 3 خیابان توحید، کوچه بهار آزادی، پلاک 97 36208182 - 36208484
2
دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی حضرت رقیه (س)
3 بهارستان، فروردین غربی، خیابان ایثار شمالی، نسترن 2، نرگس 1 36816400
3 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی تحسین 3 مرداویج، ملاصدرا، کوچه ۴ 36683616 - 36686500
4 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی امام صادق (ع) 3 خیابان شیخ صدوق جنوبی، کوچه شماره چهار، پلاک 14 36246545
5 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی عدالت دانشگاه 3 خیابان هزار جریب، مجموعه خوابگاه های دانشگاه اصفهان، کوی استادان 37932684 - 36699536
6 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی ستارگان 3 خیابان باغ دریاچه، کوچه شماره 53 (شیرین)
37868209 - 03137868103
7 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی آزاده 3 خیابان شیخ صدوق شمالی، جنب مسجد حجت اکبر، بن بست شریعتی 36624534 - 03136614103
8 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی خزایی 3 خیابان مرداویج، حدفاصله خیابان عمار و استقلال جنوبی، پلاک 108 36680573
9 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی ونوس 3 خیابان نظر غربی، نبش کوچه نصیری (31)، پلاک 97 36292060 - 03136292062
10 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی فراست 3 سپاهان شهر، بلوار غدیر، ابتدای تعاون 3، نبش خیابان نگارستان 36501321
11 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی رئیسی 3 خیابان میر، نبش چهارراه آب 250 36621860
12
دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی هستی
3 خیابان آپادانا اول، روبه روی مسجد بهشت، پلاک 124 36618175
13 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی آرمن 3 خیابان خاقانی، کوچه هوانس شیراز، کوچه سنجدی، بن بست شبنم، پلاک 54 36285855
14 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی قائم مقام 3 خیابان چهارباغ بالا، هتل پل، کوی باغ نگار 36674369 - 03136674832
15 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی پرتو نور 3 بهارستان، محله 4، خیابان اروند، جنب مسجد حضرت زینب، پلاک 1200 36820692
16 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی فلق 3 ابتدای اتوبان ذوب آهن، نرسیده به بلوار شفق، گلزار هشتم 37802778
17 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی آفرینش 3 خیابان مرداویچ، خیابان عمار، خیابان سوم (091) 32251477
18
دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی خرد
3 خیابان چهارباغ بالا، کوچه کاویان
36206218
19 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی قلم سفید 3 چهارراه نظر، ابتدای نظر شرقی، روبه روی بانک ملی 36634131
20 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی مکتب زهرا (س) 3 - -

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 4

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی فروغ هدایت 4 خیابان دشتستان، چهارراه آل خجند 32283011
2 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی سعدی 4 بزرگراه چمران، خیابان اشراق، کوی گلستان (شماره 14) 32257015
3 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی شکوه زینب 4 بزرگراه شهید چمران، خیابان آل محمد، خیابان برازنده 34593603
4 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی انوار القرآن 4 خیابان جی غربی، ابتدای خیابان تالار، نبش کوی فرح بخش، پلاک 66 32306181 - 32306171
5 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی اخوان 4 خیابان کاوه، کوی قدس، نبش کوچه شهید جوانی 34514002
6 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی 4 خیابان جی، کوی شهید امامی دوست 32293792
7 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی شاهین 4 - -

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 5

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی امام محمد باقر (ع) 5 خيابان چهار باغ پايين، كوی شماره 18، جنب مسجد آيت الله خادمی 33388424
2 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی برگزیدگان 5 خانه اصفهان، خيابان گلخانه، خيابان بنفشه شمالی، كوچه علوی نژاد، پلاک 79 34201360
3 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی گلستان مهر 5 خانه اصفهان، خیابان گلخانه، بنفشه شمالی، کوچه علوی نژاد، پلاک 3131 34207193
4 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی دانا سخن 5 سه راه ملک شهر، بهارستان شرقی، خیابان ورزشگاه، نبش کوچه سلمان 34322641
5 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی پیشگامان صبا 5 خيابان ملک شهر، خيابان انقلاب اسلامی، جنب كوچه قائم
34200497
6 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی شمیم دانش 5 سه راه ملک شهر، چهار راه ورزشگاه انقلاب اسلامی، بلوار ورزشگاه، خيابان نگارستان، فرعی 26 34335412 - 03134395904
7 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی الهه 5 خیابان دکتر باهنر، نبش خیابان آیت اله خادمی 33351851
8 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی پیام زهرا 5 رباط، استاد شهريار، گلريز 3 34333299
9 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی گلاب 5 خیابان کاوه، خیابان گلخانه، کوی تربیت، پلاک 35 34402741
10 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی خیر اندیش 5 خانه اصفهان، خیابان گلخانه، چهار راه نيرو هوایی، جنب ورزشگاه 34409600
11 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی امید فردا 5 - 34213600
12 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی مرادی 5 ملک شهر، خیابان 17 شهریور، کوچه شمشاد -
13 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی پیام نوین 5 - -
14 دبیرستان دوره اول دخترانه غیر انتفاعی سوگند 5 - -

لیست دبیرستان غیرانتفاعی دوره اول دخترانه اصفهان ناحیه 6

شماره نام مدرسه ناحیه آدرس شماره تلفن
1 - 6 - -

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس غیر انتفاعی متوسط اول دخترانه اصفهان را گردآوری کرده ایم که در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر