با پول کوییک امکان خرید کدام خودروها در سال ۱۴۰۰ وجود داشت؟

قیمت کوئیک در حالی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ از ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرد که با این مبلغ در سال ۱۴۰۰ امکان خرید حداقل دو دستگاه کوئیک وجود داشت.

با پول کوییک امکان خرید کدام خودروها در سال ۱۴۰۰ وجود داشت؟

به گزارش خبرآنلاین،قیمت انواع خودروی کوئیک در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ از ۴۰۰ میلیون تومان هم عبور کرد. اما در سال ۱۴۰۰ امکان خرید کدام خودروها با این مبلغ وجود داشت؟

تجارت نیوز در خبری نوشت: قیمت کوئیک در حالی در آخرین روزهای سال ۱۴۰۲ از ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرد که با این مبلغ در سال ۱۴۰۰ امکان خرید حداقل دو دستگاه کوئیک وجود داشت.

با پول کوییک امکان خرید کدام خودروها در سال ۱۴۰۰ وجود داشت؟

۲۱۷

منبع: khabaronline-1889527

ارسال نظر