درباره ما

پایگاه خبری اصفهان امروز آنلاین
صاحب‌امتیاز: شرکت رسانه رویداد پارسی
مدیرمسئول: آزاده پناهی
تلفن: ۰۳۱۳۶۲۹۳۷۵۰ نمابر: ۰۳۱۳۶۲۹۳۳۹۲
 
هلدینگ رسانه‌ای رویداد پارسی
Ruydadparsi.com