اخبار نشر و ادب

  • مجموعه داستان «قصه مردمان چهارباغ» به قلم «مهرداد خورسندی» از روزنامه‌نگاران اصفهانی است که در قالب ۳۳ داستان کوتاه…