دیوان عالی کشور : حکم حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا، نقض شد

مدیر روابط عمومی دیوان عالی کشور نوشت:نتیجه فرجام خواهی ۱۶ متهم پرونده شهید عجمیان در دیوان عالی کشور؛ فرجام‌خواهی محمد کرمی و سیدمهدی حسینی به استناد بند الف ماده ۴۶۹ق.آ.د.ک ابرام شد. حکم صادره حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به جهت نقص در تحقیقات نقض شد.

دیوان عالی کشور : حکم حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا، نقض شد


۲۱۲۲۰

منبع: khabaronline-1714566

ارسال نظر