هشدار یک جامعه‌شناس؛ ایران به زودی از نقشه جهان حذف می‌شود

اعتماد نوشت: این حذف شدن بدین معناست که بود و نبود ایران در تصمیمات و اقتصاد جهان مهم نیست.

هشدار یک جامعه‌شناس؛ ایران به زودی از نقشه جهان حذف می‌شود

محمد فاضلی جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در گفتگویی بیان کرد احتمال دارد ایران به زودی از نقشه جهان حذف شود. این حذف شدن بدین معناست که بود و نبود ایران در تصمیمات و اقتصاد جهان مهم نیست.


  • ، جامعه‌شناس درباره «خطر دوقطبی شدن جامعه» / طرفین، چندان ظرفیت گفت‌وگو ندارند


  • ،جامعه‌شناس از ریشه «اکراه جامعه هنری» در پذیرش دعوت «نظام مجوز و ممیزی» برای بازگشت رخدادهای هنری به فعالیت عادی

۲۱۲۲۰

منبع: khabaronline-1716020

ارسال نظر