تلاش برای تطهیر ناکارآمدی رئیسی / روزنامه «جوان»: مسببان وضع موجود، دولت روحانی و اصلاح‌طلبان هستند

روزنامه جوان نوشت: اوضاع جاری کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نتیجه سوءمدیریت، ناکارآمدی، بی برنامگی، عدم توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و برجام‌زدگی دولت قبل و اصلاح‌طلبان به‌عنوان مسببان وضع موجود است.

تلاش برای تطهیر ناکارآمدی رئیسی /  روزنامه «جوان»:  مسببان وضع موجود، دولت روحانی و اصلاح‌طلبان هستند

اوضاع جاری کشور به اذعان بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نتیجه سوءمدیریت، ناکارآمدی، بی برنامگی، عدم توجه به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و برجام‌زدگی دولت قبل و اصلاح‌طلبان به‌عنوان مسببان وضع موجود است که سقوط ۱۷ پله‌ای کشور از جایگاه شصتم به هفتاد و هفتم شاخص‌های رشد و توسعه انسانی در میان کشورهای جهان، تنها یک نمونه از آنها است. به‌رغم گذشت بیش از یک سال از عمر دولت دوازدهم، کشور و مردم هنوز باید هزینه‌های ناشی از تعهدات بدون پشتوانه، آثار ویرانگر ارز ۴۲۰۰ تومانی، بدهی‌های کلان، افزایش نقدینگی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه و... را بپردازند.

  • ت

21220

منبع: khabaronline-1716378

ارسال نظر