محصولی و آقاتهرانی ابقا شدند

ایسنا نوشت: مرتضی آقاتهرانی، رئیس شورای مرکزی و صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری ماندند.

محصولی و آقاتهرانی ابقا شدند

در اولین جلسه دوره جدید شورای مرکزی جبهه پایداری که در نشست مجمع عمومی این جبهه مشخص شدند، مرتضی آقاتهرانی به عنوان رئیس شورای مرکزی و صادق محصولی به‌عنوان دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی با اجماع آرای اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

همچنین در این جلسه مجید متقی‌فر در سمت سخنگوی جبهه پایداری انتخاب شد.

۲۱۹۲۱۹

منبع: khabaronline-1841547

ارسال نظر