خرید سربازی با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان /بازخوانی تاریخ ۳۲ سال پیش

اطلاعات آنلاین نوشت: ۸۵ هزار نفر در سال ۱۳۳۲ سربازی خود را خریدند.

خرید سربازی با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان /بازخوانی تاریخ ۳۲ سال پیش

در آذر ماه ۱۳۳۲ اعلام شد که متولدین سال ۱۳۱۳ به خدمت سربازی فراخوانده شده‌اند. روزنامه اطلاعات ۲۸ آذر ۱۳۳۲ در ادامه این خبر به خرید سربازی ۸۵ هزار نفر از مشمولان و پرداخت ۸ میلیون ۷۰۰ هزار تومان اشاره کرد. خبر را بخوانید و عکسی از سربازان ایران هنگام سان دیدن شاه از سربازان مستقر در پادگان عشرت آباد را تماشا کنید.

خرید سربازی با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان /بازخوانی تاریخ ۳۲ سال پیش

خرید سربازی با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان /بازخوانی تاریخ ۳۲ سال پیش

خرید سربازی با ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان /بازخوانی تاریخ ۳۲ سال پیش

۲۷۲۱۵

منبع: khabaronline-1851983

ارسال نظر