جلسه مهم آیت الله هاشمی با رهبری درباره کاندیداتوری میرحسین موسوی

هاشمی رفسنجانی بیستم دی ماه سال ۱۳۷۹ در افتتاحیه همایش علم و فناوری شرکت کرده و روایتی از یک جلسه انتخاباتی مهم با رهبری را نوشته‌ است.

جلسه مهم آیت الله هاشمی با رهبری درباره کاندیداتوری میرحسین موسوی

متن کامل خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی را می‌خوانید.

ابراز پشیمانی آیت‌الله هاشمی از اجباری کردن حجاب به روایت مرعشی/ به روندی که قالیباف رئیس مجلس شود، می‌گویند تضعیف توسعه سیاسی

برای افتتاح همایش علم و فناوری، [آینده و راهبردها] مرکز تحقیقات استراتژیک [مجمع تشخیص مصلحت نظام] که توسط آقای [حمید] میرزاده برقرارشده، به مرکز فرهنگی وزارت‌کار [و امور اجتماعی] رفتیم. آقای دکتر [محسن] بهرامی، دبیر همایش گزارش مختصر داد و خیر مقدم گفت و من سخنرانی مفصلی در اهمیت و ضرورت تحقیقات و توسعه دانش کردم. تا شب در دفتر کار کردم.

عصر اعضای شورای [اسلامی] شهر قم آمدند. از حضور وسیع مهاجران خارجی و داخلی متفرقه در قم، اظهار نگرانی‌ کردند که هویت فرهنگی و تاریخی شهر را عوض‌کرده و رو به افزایش است. از ضرورت توجه بیشتر به توسعه و حفاظت فرهنگی و تاریخی قم گفتند.

شب میهمان رهبری بودم. دربارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری آینده بحث شد و احتمال نامزد شدن آقای مهندس [میرحسین] موسوی و تقسیم استان خراسان و طرح فقرزدایی و اظهارات آقایان [عبدالله] نوری و [سیدمحمد] خاتمی در مورد خاطرات آیت‌الله منتظری. مهدی و فاطی، برای امور خانوادگی آمدند.

۲۱۹۲۱۹

منبع: khabaronline-1859337

ارسال نظر