کمک نقدی بلاعوض به ۵۴ هزار مددجو در ۹ ماه نخست امسال

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر فرایند مددکاری و ارزش ریالی خدمات ارائه شده به بیماران نیازمند در حوزه دارو، بستری، توانبخشی، دندان پزشکی را در ۹ ماهه نخست سال جاری تشریح کرد.

کمک نقدی بلاعوض به ۵۴ هزار مددجو در ۹ ماه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید سلیمی درباره میزان خدمات درمانی ارائه شده از سوی سازمان داوطلبان به بیماران نیازمند از ابتدای سال تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ گفت: در بخش دارو طی این مدت در مجموع ۳۹ هزار و ۵۲۳ پرونده به بخش مددکاری سازمان داوطلبان در سطح ستاد، استان‌ها و شعب ارجاع شده که جمع کل مبلغ این پرونده‌ها بیش از ۸۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که تاکنون به ۲۴ هزار و ۱۳۷ پرونده رسیدگی نهایی و بیش از ۳۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به بیماران نیازمند کمک بلاعوض اعطا شده است و ثبت نهایی خدمت در مورد این تعداد از مددجویان در سامانه سخای سازمان داوطلبان ثبت شده است.

رئیس سازمان داوطلبان در ادامه افزود: در حوزه بستری ۱۴ هزار و ۶۴۱ پرونده به ارزش مجموع ۵۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به این سازمان ارائه شده که تاکنون فرایند کامل ۸ هزار و ۹۷۱ پرونده انجام شده و بیش از ۲۳ میلیارد تومان خدمات مربوطه به این بیماران پرداخت شده است.

سلیمی در ادامه گفت: در حوزه توانبخشی ۸ هزار و ۹۹ پرونده به مددکاران اجتماعی این سازمان به ارزش مجموع ۱۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان ارجاع شده که از این تعداد به حساب ۴ هزار و ۸۶۹ مددجو بیش از ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان کمک حمایتی واریز شده است.

رئیس سازمان داوطلبان گفت: ۲ هزار و ۸۷۰ پرونده نیز در زمینه خدمات سرپایی و به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در واحدهای مددکاری این سازمان در سراسر کشور بررسی شده که تا کنون به ۲ هزار و ۱۳ پرونده، بیش از یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض تعلق گرفته است.

وی گفت: امسال در حوزه دندان پزشکی ۴ هزار و ۴۶۰ پرونده مددجویی در سازمان داوطلبان به ارزش بیش از ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تشکیل اولیه شده که تاکنون به ۲ هزار و ۷۴۲ پرونده به مبلغ بیش از ۵ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان کمک حمایتی در قالب پرداخت نقدی انجام شده است.

سلیمی ادامه داد: در حوزه خدمات پاراکلینکی در مجموع ۱۲ هزار و ۱۹۵ پرونده به ارزش مجموع ۱۶ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان به مددکاران سازمان داوطلبان ارجاع شده که تا پایان ۹ ماه نخست امسال به ۷ هزار و ۹۴۵ پرونده بیش از ۹ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان مساعدت بلاعوض شده است.

رئیس سازمان داوطلبان خاطرنشان کرد: در سایر خدمات نیز ۵ هزار و ۳۲ پرونده به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان تشکیل داده ایم که تاکنون ۳ هزار و ۴۴۸ پرونده به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان به مرحله تحقق نهایی خدمت رسیده است.

سلیمی در پایان گفت: در مجموع بیش از ۹۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از سرجمع ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبارات حمایتی تخصیص یافته این سازمان طی ۹ ماه اخیر در قالب خدمات دارو، درمان، بستری، توانبخشی، خدمات سرپایی و خدمات پاراکلینکی به بیماران نیازمند اعطا شده است و سایر پرونده‌ها در مرحله تکمیل فرایند مددکاری و در نوبت پرداخت و یا ثبت تحقق نهایی خدمت در سامانه سخا هستند.

منبع: mehrnews-5675441

ارسال نظر