آزادی مشروط زنان زندانی با حضور در مراکز توانمندسازی کوثر

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران گفت: بانوانی که در زندان‌ها حضور داشتند به شرط اشتغال در مراکز توانمندسازی کوثر توانستند از زندان آزاد شدند.

آزادی مشروط زنان زندانی با حضور در مراکز توانمندسازی کوثر

به گزارش خبرنگار مهر، مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در آئین افتتاح مراکز توانمندسازی کوثر و بهسازی و نوسازی ۴۰۰ معبر از بافت فرسوده شهر تهران با اشاره به تعداد مراکز کوثر در تهران گفت: تعداد این مراکز به ۸۰ عدد رسیده است.

وی ادامه داد: تمام مجموعه‌های کوثر مورد بازنگری قرار گرفتند و رویه حقوق بانوان تغییر کرد و تقریباً در تمامی کوثرها کف حقوق کار پرداخت می‌شود.

اردبیلی با اشاره به افزایش ظرفیت شغلی در مراکز کوثر گفت: سال گذشته ۷۵۰ بانوی سرپرست خانوار فعال بودند و امسال این تعداد به هزار و ۴۰۰ نفر افزایش میابد.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران اظهار: بانوانی که در زندان‌ها حضور داشتند به شرط اشتغال در مراکز از زندان آزاد شدند و این فضا در برخی از مراکز کوثر ایجاد شده است و بسیاری از بانوان دوره حضورشان در زندان پایان یافت اما بازهم خواهان اشتغال در مراکز بودند.

وی با بیان اینکه بانوان سرپرست خانوار برای ما بسیار ارزشمند هستند گفت: از تمامی بانوانی که در مراکز کوثر حضور دارند قدردان هستیم و خدماتی برای فرزندان این افراد ایجاد کردیم و به دنبال فعالیت در حوزه مهارت آموزی و هدایت تحصیلی فرزندان بانوان سرپرست خانوار هستیم.

منبع: mehrnews-5675459

ارسال نظر