ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه از سازمان بازرسی به دادسرای تهران

مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی از ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران خبر داد.

ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه از سازمان بازرسی به دادسرای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، سعید بابازاده از ارجاع پرونده مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران خبر داد و گفت: طبق بررسی‌های انجام شده اگرچه در سابق برای چندین مسئول در دستگاه‌ها ترک فعل لحاظ شد و پرونده تخلفاتی تشکیل شد اما در حال حاضر برای مسئولان سابق وزارتخانه‌ها مانند وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد طبق ماده ۳۲ و ۳۳ سازمان بازرسی کل کشور تفهیم اتهام و اخذ دفاع صورت گرفت و پرونده در سیر ارجاع به مرجع قضائی است.

مدیرکل بازرسی امور ویژه سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: این برای اولین بار است که پرونده قضائی مسئولان عالی‌رتبه کشور به دادسرای تهران معرفی می‌شود.


منبع: mehrnews-5675591

ارسال نظر