اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

نیروهای اوکراینی تولید و حفر پناهگاه های زیرزمینی فلزی را آغاز کردند.

اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

به گزارش خبرآنلاین، این پناهگاه ها برای پرسنل نظامی در سراسر جبهه های جنگ ایجاد می شوند.

اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

اوکراین در خط مقدم جنگ تونل زد/عکس

اوکراین موشک منفجرنشده کینژال را خنثی کرد/عکس

۳۱۱۳۱۱

منبع: khabaronline-1858228

ارسال نظر