مفقودی مدارک خودرو؛ درخواست و دریافت المثنی کارت، برگ سبز، سند و کارت سوخت

مدارک لازم برای درخواست المثنی و مراحل صدور مجدد مدراک مفقودی خودرو شامل کارت خودرو، برگ سبز، سند کمپانی، پلاک و کارت هوشمند سوخت به همراه هزینه ها و زمان دریافت را در ادامه بر اساس آخرین اطالاعات برای شما عزیزان آورده ایم:

مفقودی مدارک خودرو؛ درخواست و دریافت المثنی کارت، برگ سبز، سند و کارت سوخت

درخواست المثنی مدارک خودرو مثل کارت، برگ سبز، سند کمپانی یا فروش، پلاک خودرو و... اغلب پس از مفقودی و گم شدن آنها انجام می شود. مدارک لازم و مراحل درخواست صدور مجدد المثنی هر کدام از مدارک گم شده خودرو، در این مطلب جداگانه، به طور دقیق و بر اساس آخرین اطلاعات روز آمده تا بتوانید راحت و آسوده، روند مربوط به آنها را پیگیری کنید:

 

مفقودی مدارک خودرو چالشی است که امکان دارد هر کدام از ما با آن روبرو شویم. با اطمینان از مفقودی مدارک و اسناد و ماشین می بایستی هرچه سریعتر برای صدور مجدد آنها اقدام کرد، اما مدارک و روند درخواست المثنی برای آنها تفاوت هایی با یکدیگر دارد. در ادامه مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی هرکدام از آنها مرور شده است: 

نام مدرک ضرورت انتشار آگهی مدارک هویتی متقاضی مدارک شناسایی وسیله نقلیه تحویل مدارک هزینه و زمان صدور
کارت خودرو    دارد کارت ملی برگ سبز و سند کمپانی
بیمه و گواهی عدم خلافی
مفاصا حساب اجراییات
مرکز تعویض
پلاک خودرو
70 هزار تومان
30 روز
برگ سبز        دارد شناسنامه
کارت ملی
محل سکونت

کارت خودرو
بیمه نامه
گواهی عدم خلافی
مفاصا حساب اجراییات

مرکز تعویض
پلاک خودرو
200 هزار تومان
30 روز
سند کمپانی دارد کارت ملی
 

کارت خودرو

برگ سبز

نمایندگی تولید 
یا وارد کننده
80 تا 750 هزار تومان
30 تا 15 روز
پلاک خودرو دارد کارت ملی
شناسنامه
محل سکونت
کارت خودرو
برگ سبز
بیمه نامه
معاینه فنی
عدم خلافی
مرکز
تعویض پلاک
373 هزار تومان
1 روز کاری
کارت سوخت ندارد کارت ملی
شناسنامه
کد پستی
کارت خودرو
برگ سبز خودرو
بیمه نامه
دفتر پلیس+10 100 هزار تومان
90 روز


سفارش آگهی مفقودی برای چاپ در روزنامه کثیرالانتشار

المثنی کارت خودرو در صورت مفقودی 

درخواست تا دریافت المثنی کارت خودرو نیازمند ارائه مدارک و و طی مراحلی است که در ادامه آمده است: 

-
المثنی کارت غیرهوشمند و هوشمند خودرو

مدارک لازم برای درخواست المثنی کارت خودرو

درخواست المثنی کارت خودرو در صورت گم شدن آن نیازمند ارائه 7 مدرک؛ از اعلام مفقودی، مدارک هویتی مالک و متقاضی و مدارک شناسایی خودرو است: 

 • آگهی مفقودی کارت خودرو در روزنامه‌های کثیرالانتشار که 10 روز از چاپ آن گذشته باشد
 • سند مالکیت شناسنامه خودرو
 • اصل و کپی کارت ملی مالک خودرو
 • اصل سند فروش کارخانه سازنده خودرو
 • بیمه‌نامه شخص ثالث خودرو
 • رسید گواهی عدم خلافی خودرو
 • رسید مفاصا حساب اجراییات خودرو

برای سفارش آگهی مفقودی کارت خودرو در روزنامه کلیک کنید

مراحل دریافت المثنی کارت مفقود شده خودرو

دریافت المثنی کارت خودرو نیازمند طی 6 مرحله است که در ادامه آمده است:

 • اعلام مفقودی کارت خودرو به وسیله آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

 • دریافت نوبت از مراکر تعویض پلاک خودرو از سامانه آن

 • مراجعه به مرکز تعویض پلاک

 • ارائه مدارک لازم

 • پرداخت هزینه صدور کارت و ارسال آن از طریق پست

 • ثبت درخواست المثنی کارت خودرو

هزینه صدور المثنی کارت خودرو گم شده

هزنیه صدور مجدد کارت خودرو مفقودی 70 هزار تومان است. تصویب مبلغ 70.000 هزار تومان هزینه جهت صدور مجدد کارت خودرو مربوط به نیمه سال 1402 است و هنوز این مصوبه در تیرماه 1403 تغییری نیافته است.

زمان دریافت المثنی کارت خودر

دریافت المثنی کارت خودرو از زمان ثبت درخواست آن در مراکز تعویض پلاک حدود یک ماه زمان می برد. طول مدت دریافت المثنی کارت از طریق پست بسته به دوری و نزدیکی محل سکونت متقاضی نسبت به مراکز صدور کارت ممکن است کمی متفاوت باشد.

برای سفارش آگهی مفقودی کارت هوشمند خودرو در روزنامه کلیک کنید

1718182439_-
المثنی برگ سبز خودرو

المثنی برگ سبز خودرو؛ مدارک و مراحل درخواست تا دریافت

المثنی برگ سبز خودرو پس از از مفقودی و گم شدن آن درخواست می شود. نخستین مدرک لازم برای درخواست المثنی برگ سبز خودرو انتشار آگهی مفقودی آن در روزنامه کثیرالانتشار است. به دلیل آنکه هنگام درخواست المثنی باید 10 روز از انتشار آگهی مفقودی در روزنامه گذشته باشد بهتر است هرچه سریعتر نسبت به اعلام مفقودی برگ سبز به وسیله آگهی در روزنامه اقدام کنید.

 

مدارک لازم جهت درخواست المثنی برگ سبز خودرو

 • آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامه کثیرالانتشار که 10 روز از آن گذشته

 • شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو

 • بیمه نامه شخص ثالث

 • برگ جدید عدم خلافی خودرو

 • مدرک احراز محل سکونت

برای سفارش آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامه تأیید شده کلیک کنید

 

مراحل درخواست برگ سبز خودرو

 • ثبت آگهی مفقودی برگ سبز خودرو در روزنامه کثیرالانتشار

 • دریافت نوبت از مراکز تعویض پلاک

 • تحویل مدارک مرکز تعویض پلاک 

 • پرداخت هزینه درخواست صدور مجدد

 • ثبت درخواست صدور المثنی برگ سبز

هزینه صدور المثنی برگ سبز خودرو پس از مفقودی

هزینه ثبت درخواست المثنی برای برگ سبز خودرو طبق آخرین مصوبه از اواسط سال 1402 که هنوز برای سال 1403 نیز صدق می کند؛ 200 هزار تومان است.

زمان دریافت المثنی برگ سبز خودرو

دریافت المثنی برگ سبز خودرو از رمان ثبت درخواست آن در مراکز تعویض پلاک معمولا حدود 30 روز زمان می برد. این موضوع بسته به محل اقدام ممکن است کمی متفاوت باشد.

1718182783_-
المثنی سند کمپانی خودرو

درخواست و دریافت المثنی سند مفقودی کارخانه (کمپانی) 

سند کمپانی خودرو مدرکی است مبنی بر فروش خودرو توسط کارخانه، نمایندگی و یا وارد کننده آن به مالک، این مدرک از اسناد مالکیتی مهم خودرو محسوب می شود. در صورت گم شدن سند کمپانی خودرو، باید هر چه سریع‌تر برای دریافت المثنی آن اقدام کرد. زیرا بدون سند کمپانی خودرو، انجام بسیاری از امور اداری مربوط به خودرو غیرممکن است. علاوه بر این، امکان سوءاستفاده از سند مفقود شده نیز وجود دارد. از آنجا که چاپ آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو از نخستین الزام های قانونی درخواست المثنی برای آن محسوب می شود و مرحله دوم اقدام که مراجعه به نمایندگی کارخانه است باید 10 روز پس از چاپ آگهی مفقودی انجام شود؛ بهتر است در صورت اطمینان از گم شدن سند همان لحظه مفقودی آن را در روزنامه کثیرالانتشار آگهی کنید.

مدارک لازم برای درخواست المثنی سند کمپانی خودرو

 • نسخه روزنامه آگهی مفقودی سند خودرو که 10 روز از آن گذشته

 • اصل و کپی کارت ملی مالک خودرو

 • اصل و کپی برگ سبز خودرو

برای ثبت آگهی مفقودی سند کمپانی خودرو در روزنامه کثیرالانتشار کلیک کنید

 

مراحل دریافت المثنی سند کمپانی خودرو

 • اعلام مفقودی سند کمپانی خودرو توسط آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

 • مراجعه به نمایندگی کارخانه تولید کننده خودرو

 • ارائه نسخه روزنامه کثیرالانتشار منتشر کننده آگهی مفقودی که 10 روز آز آن گذشته باشد

 • ارائه مدارک شناسایی مالک خودرو (کارت ملی)

 • ارائه مدارک شناسایی خودرو (برگه سبز کمپانی و کارت ماشین)

 • تکمیل فرم درخواست سند المثنی کارخانه خودرو و ارائه آن در نمایندگی

 • پرداخت هزینه صدور المثنی سند کمپانی (طبق تعرفه)

 • ثبت درخواست صدور المثنی سند کمپانی خودرو به وسیله کارشناس نمایندگی 

زمان صدور سند المثنی کمپانی خودرو

زمان صدور سند المثنی سند کمپانی خودرو، بسته به شرکت سازنده خودرو، و استان و شهری که در آن اقدام به درخواست سند المثنی کرده اید متفاوت است. صدور سند المثنی به طور متوسط یک تا دو هفته کاری طول می‌کشد. زمان روند صدور المثنی سند کارخانه خودرو ممکن است برای خودروهای تولیدی ایران خودرو و در شهر تهران از 3 روز کاری و شرکت های دیگر در شهرهای دور از مرکز تا 15 روز به طول بیانجامد.

هزینه صدور سند المثنی کارخانه خودرو

هزینه صدور المثنی سند کمپانی خودرو نیز بسته به تعرفه هر کارخانه متفاوت است. این قیمت در سال 1402 از 80 هزار تومان تا 350 هزار تومان بین کارخانه های تولید کننده خودرو متفاوت بوده است. هزینه از طریق دستگاه کارتخوان موجود در دفاتر نمایندگی کارخانه سازنده پرداخت می شود.

 

The copy of the license plate is in the hands of a young and smiling boy
المثنی پلاک خودرو

 درخواست و دریافت المثنی پلاک مفقودی خودرو

مراحل درخواست، مدارک لازم و هزینه المثنی پلاک خودرو در ادامه شرح داده شده تا در صورت مفقودی یا مورد سرقت قرا گرفتن یک از پلاک ها یا هر دو پلاک خودرو راحت و سریع جهت برای دریافت اقدام کرده و با هزینه های کمتر آن را دریافت و بر خودرو نصب کنید:

مدارک لازم برای درخواست المثنی پلاک خودرو

 • کارت خودرو

 • برگ سبز خودرو

 • سند کمپانی خودرو

 • گواهی عدم خلافی خودرو

 • بیمه نامه شخص ثالث خودرو

 • گواهی معاینه فنی برای خودروهای با عمر 4 سال

 • کارت ملی و شناسنامه صاحب خودرو

 • همراه داشتن خودرویی که پلاک آن گم شده است 

 • مدرک اثبات محل سکونت؛ سند یا اجاره‌ خانه یا اقدام از سامانه سخا

 • آگهی مفقودی یا اعلام سرقت پلاک خودرو در روزنامه کثیرالانتشار که 10 روز از تاریخ چاپ آن گذشته باشد

برای ثبت آگهی مفقودی پلاک خودرو در روزنامه کلیک کنید

مراحل درخواست المثنی پلاک مفقودی خودرو

 • ثبت آگهی مفقودی یا سرقتی پلاک خودرو در روزنامه کثیرالانتشار 

 • گرفتن نوبت از سامانه مراکز تعویض پلاک با مشخص کردن نوع خدمت (https://nobatdehi.epolice.ir)

 • مراجعه به مراکز تعویض پلاک به همراه خودرویی که پلاک آن مفقود شده است

 • تحویل مدارک مورد نیاز برای درخواست المثنی پلاک خودرو

 • پرداخت هزینه صدور المثنی پلاک خودرو در مرکز تعویض پلاک

هزینه صدور پلاک المثنی در سال 1403

صدور پلاک المثنی خودرو امروز 373 هزار تومان برای شخص متقاضی آن هزینه دارد. این هزینه در مراکز تعویض پلاک و توسط کارتخوان موجود در مرکز دریافت می شود. مبلغ مصوب معمولا هر سال با گذر زمان و به طور معمول طبق قوانین افزایش می یابد. 

 نکات مهم هنگام درخواست المثنی پلاک خودرو

 • هنگام مفقودی یا سرقت پلاک خودرو تا حداکثر 48 ساعت مفقودی را در روزنامه آگهی کنید و به کلانتری اطلاع دهید

 • در روند صدور پلاک المثنی دقت داشته باشید تا ثبت موارد و پلاک همخوان و مطابق یکدیگر باشند

The copy of the smart car fuel card is in the hands of a young and happy veiled woman
المثنی کارت هوشمند سوخت

 

مدارک و مراحل درخواست و دریافت المثنی کارت هوشمند سوخت

المثنی کارت سوخت معمولا پس از گم شدن آن درخواست می شود. البته گاهی که وسیله نقلیه خرید و فروش می شود و فروشنده کارت سوخت را در دسترس خریدار قرار نمی دهد یا مالک جدید علاقه دارد مشخصات کارت سوخت به نام خودش باشد نیز این درخواست انجام می گیرد. صدور مجدد کارت سوخت نیازمند ارائه مدارک و طی مراحلی است که در ادامه آمده است:

مدارک لازم برای درخواست المثنی کارت سوخت

 • اصل و کپی کارت خودرو

 • اصل و کپی برگ سبز خودرو

 • بیمه نامه شخص ثالث وسیله خودرو 

 • شناسنامه یا کارت ملی مالک یا وکیل او

 • ارائه آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره ملی مالک

 • فیش پرداخت هزینه خدمات که طریق دستگاه‌های کارت خوان در دفاتر پرداخت شده است

مراحل درخواست المثنی کارت سوخت هوشمند

 • مراجعه به دفاتر پلیس + 10

 • ابطال کارت سوخت پیشین

 • ارائه مدارک هویتی و شناسایی خودرو 

 • پرداخت تعرفه خدمات صدور المثنی کارت سوخت

 • ثبت درخواست صدور مجدد کارت سوخت هوشمند 

هزینه درخواست المثنی کارت سوخت در 1403

تعرفه صدور المثنی کارت سوخت هوشمند در سال 1403 برابر با 100 هزار تومان است. این هزینه به حساب شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی واریز می شود و تنها درفاتر ارائه خدمات پلیس + 10 به وسیله دستگاه کارتخوان صورت می گیرد. این تعرفه طبق آخرین مضوبه سال 1402 برآورد شده و هنوز تغییری نکرده است.

 • بر اساس اطلاعیه نهاد ناظر بر مراکز ارائه خدمات الکترونیک انتظامی هرگونه واریز از طریق اینترنت، عابربانک و فیش واریزی بانکی برای دریافت خدمت مورد قبول نیست.

 • خدماتی که در آن ها به متقاضی رسید چاپی ارایه شود، به ازاء هربرگ چاپ مبلغی به طور جداگانه جهت انجام خدمت محاسبه و به هزینه خدمت افزوده می شود.

 

زمان دریافت المثنی کارت هوشمند سوخت

ثبت درخواست صدور المثنی کارت سوخت تا دریافت آن از طریق پست حدود 3 ماه زمان می برد. این مدت بسته به عوامل متعددی ممکن است طولانی تر هم باشد.

 
The system of receiving turns from license plate exchange centers is shown
سامانه دریافت نوبت از مراکز تعویض پلاک

 

دریافت نوبت اینترنتی مرکز تعویض پلاک‌

برای دریافت نوبت از مراکز تعویض پلاک می توانید با مراجعه به سامانه نوبت دهی به نشانی nobatdehi.epolice.ir بروید. 

 

چرا ثبت آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار ضروری است؟

سفارش و درج آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار اگرچه در بیشتر مواقع نخستین الزام قانونی برای صدور المثنی مدرک و سند گم شده است، از آن مهمتر اما ثبت آگهی مفقودی مدارک و اسناد؛ مهمترین اقدام حقوقی برای جلوگیری از تبعات سوء استفاده افراد سودجو و سارقان با مدرک و سند گم شده است. 

ثبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار کم هزینه، پرهزینه و رسمی چه تفاوتی دارد؟

روزنامه های کثیرالانتشار به روزنامه های معتبر کشور که با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت گسترده منتشر و توزیع می شوند، گفته می شود. این گونه روزنامه ها را نباید با روزنامه رسمی اشتباه گرفت. روزنامه کثیرالانتشار با کاغذهایی در قطع و اندازه اصطلاحا روزنامه ای و به صورت غیرصحافی شده منتشر شده و در دکه های روزنامه فروشی سراسر کشور به فروش می رسد. روزنامه های کثیرالانتشار معمولا در شمارگان و تعداد چاپ بالایی منتشر می شوند و مخاطبان گسترده ای را در بر می گیرند.  چاپ آگهی در روزنامه با صرف هزینه برای سفارش دهنده همراه است. وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران براساس  میزان هزینه آگهی، روزنامه ها را به دو دسته روزنامه های کثیرالانتشار کم هزینه و روزنامه های کثیرالانتشار پرهزینه تقسیم کرده است.

 

پاسخ به سوالات متداول درباره المثنی مدارک خودرو که گم شده اند

انتشار آگهی مفقودی برای درخواست چه مدارکی از خودرو الزامی است؟

درخواست صدور المثنی مدارک خودرو شامل؛ کارت، برگ سبز، سند کمپانی و پلا خودرو به دلیل مفقودی نیازمند اعلام عمومی گم شدن آنها با انتشار آگهی مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار است. برای ثبت درخواست المثنی این مدارک ارائه نسخه ای از روزنامه منتشر شده حاوی آگهی مقودی الزامی است. کارت هوشمند سوخت تنها مدرکی مربوط به خودرو و وسایل نقلیه است که صدور مجدد آن نیاز به انتشار آگهی ندارد.  

 
هزینه درخواست صدور المثنی مدارک خودرو چقدر است؟

هزینه درخواست صدور مجدد مدارک خودرو مصوبات جداگانه دارند و با یکدیگر متفاوت هستند. این مصوبات که حدود آبان ماه سال 1402 تصویب شده اند و تا زمان صدور مصوبه بعد اعتبار دارند هنوز در 1403 (تیرماه) برقرار هستند. 

 • هزینه درخواست المنثی کارت خودرو: 70 هزار تومان

 • هزینه درخواست المنثی برگ سبز خودرو: 200 هزار تومان

 • هزینه درخواست المنثی پلاک خودرو: 373 هزار تومان

 • هزینه درخواست کارت سوخت هوشمند خودرو:  100 هزار تومان

 • هزینه درخواست المنثی سند کمپانی خودرو: نسبت به کارخانه تولید کننده یا نمایندگی وارد کننده خودرو 80 تا 750 هزار تومان تفاوت دارد و ممکن است برای برخی خودروها بیشتر هم باشد.

برای درخواست المثنی چه مدارکی از خودرو می بایستی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرد؟

درخواست المثنی کارت خودرو، برگ سبز و پلاک خودرو نیازمند تحویل آگهی مفقودی مدرک در روزنامه، مدارک هویتی متقاضی و مدارک شناسایی خودرو به مراکز تعویض پلاک است. متقاضیان قبل از مراجعه حضوری به این مراکز می بایستی با مراجعه به سامانه nobatdehi.epolice.ir و ثبت نوع خدمت درخواستی، نوبت حضور دریافت کرده و طبق زمان بندی اعلام شده در مرکز حضور یابند. 

تحویل مدارک برای درخواست المثنی مدارک خودرو که گم شده اند کجا انجام می شود؟

تحویل مدرک برای دریافت المثنی کارت خودرو، برگ سبز خودرو و پلاک خودرو به دلیل مفقودی در مراکز تعویض پلاک و با دریافت نوبت از سامانه انجام می شود. برای دریافت المثنی سند کمپانی می بایستی مدارک را به نمایندگی کارخانه تولید کننده تحویل داد و این روند برای دریافت المثنی کارت هوشمند سوخت در دفاتر پلیس + 10 صورت می گیرد.


مدارک لازم و مراحل درخواست المثنی مدارک مفقود شده خودرو را در این مطلب به صورت جداگانه، دقیق و بر اساس آخرین مصوبات نهادهای ناظر بر صدور مجدد آنها را مرور کردیم، هزینه و مدت زمان صدور هر کدام از آنها را نیز آوردیم و سولات پر تکرار مربوط به آن را نیز مرور کردیم. اگر درباره این موضوع سوالی داردید می توانید در انتهای همین مطلب پرسش را مطرح و راهنمایی های لازم را دریاف کنید. همچنین اشتراک تجربه شما جهت دریافت المثنی مدارک مفقودی می تواند کمک شایانی به دیگران برای طی روند صدور مجدد داشته باشد.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار