آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی خمینی شهر

لیست مدارس ابتدایی خمینی شهر دخترانه و پسرانه را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی خمینی شهر

آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی دولتی و غیر انتفاعی خمینی شهر در مقطع دخترانه و پسرانه را در این مطلب می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

 مدارس ابتدایی خمینی شهر

لیست مدارس ابتدایی دخترانه خمینی شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دخترانه دولتی امام موسی صدر خمینی شهر  کوچه 139 روبروی مسجد امام حسین (ع)  33632766 8418711337 
2 دبستان دخترانه دولتی اتحاد خمینی شهر

 

خمینی شهر، بلوار کهندژ، خیابان نبوی منش، خیابان شهید فهمیده  33650064  8417976346
3 دبستان دخترانه دولتی پرنیان خمینی شهر  بلوار شهید مطهری نرسیده به بیمارستان ساعی کوچه شهید اعلایی  8414693751 33601421
4 دبستان دخترانه دولتی دولتی وحدت خمینی شهر  درچه دنیان سه راه طالقانی خیابان امیر کبیر جنب کتابخانه عمومی امام صادق 33751030 8431935957
5 دبستان دخترانه دولتی بشارت خمینی شهر اصغر آباد خیابان مطهری دبستان بشارت 33573400  8435130903
6 دبستان دخترانه دولتی شهدای رحیم زاده 1 خمینی شهر دستگردقداده خیابان بسیج جنب بهداری 33682883 8436174375
7 دبستان دخترانه دولتی شهید عبدالهی 1 خمینی شهر خیابان کهندژ کوچه شهید محمود صالحی124 33653058 8416831138
8 دبستان دخترانه دولتی گل نرگس خمینی شهر خیابان شهید رجایی کوچه برج 33644700 یا 33649020 8414775754 
9 دبستان دخترانه دولتی نسترن خمینی شهر میدان امام حسین خیابان شهید صدوقی کوچه مکتب الصادق 33623070  8419834817 
10 دبستان دخترانه دولتی نفیسه 2 خمینی شهر خیابان کهندژ خیابان شمس کوچه شهامت  33521583 یا 33522049 8438138944
11 دبستان دخترانه دولتی حاج امید محب محمدی 2 خمینی شهر  منظریه خیابان ارغوان جنب مسجد حضرت ابوالفضل 33666264 یا 33700412 8418144959 
12 دبستان دخترانه دولتی رضوان 1 خمینی شهر خیابان مدرس کوچه مسجدجامع 33677399 8417714441 
13 دبستان دخترانه دولتی اتحاد خمینی شهر خیابان کهندژ پاسارگاد129 33650064 8417976346 
14 دبستان دخترانه دولتی استقلال خمینی شهر خمینی شهرخ امیرکبیرهرستان کوچه صاحب الزمان 33637220 8417131137 
15 دبستان دخترانه دولتی امید 1 خمینی شهر  کوشک بلوار امام انتهای خیابان شهید رجایی مدرسه امید 1  33562278 8434187853
16 دبستان دخترانه دولتی عفاف خمینی شهر خیابان آیت اله درچه ای دبستان عفاف  33762336 8431733345
17 دبستان دخترانه دولتی صادقیه خمینی شهر خیابان امام شمالی جوی گاردر غربی کوچه جنب مرکز بهداشت 33628834 یا 33610000 8413531834 
18 دبستان دخترانه دولتی هجرت 1 خمینی شهر  700دستگاه بلوار شهید اکبر اعتصامی 33641320 8413673973 
19 دبستان دخترانه دولتی هجرت 2 خمینی شهر دستگاه کوچه شهید اکبر اعتصامی  33641320 8413673973 
20 دبستان دخترانه دولتی سرمست خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی سه راه شهید رجایی کوچه 118 33644116 8418713311 
21 دبستان دخترانه دولتی محمدسعیدامامی 1 خمینی شهر خمینی شهر خ 17شهریورک شهیدنقدی شماره 28  33622600 8415916766
22 دبستان دخترانه دولتی امید 2 خمینی شهر کوشک بلوار امام بن بست شفا پلاک 13  33565756 8513795555 
23 دبستان دخترانه دولتی ایمان 1 خمینی شهر خمینی شهر، بلوارامیرکبیر، فرعی 95ک سلحشور، جنب دبیرستان کوثر (بهار) 33630112 یا 33699110 8418834756 
24 دبستان دخترانه دولتی ایمان2 خمینی شهر خیابان امیر کبیر آدریان کوچه سلحشور 95 33699120 8418888496 
25 دبستان دولتی دخترانه داورپناه 20 یک خمینی شهر خیابان بهشتی خیابان خرم 33644115 یا 33604873  8415654961
26 دبستان دولتی دخترانه داورپناه 27 خمینی شهر چهارراه اسفریز کوچه شهید اکبرفخاری 33624217 8415984794 
27 دبستان دولتی دخترانه چاووشی خمینی شهر بلوار امیرکبیر خیابان سفیرامید میدان صفائیه 33514988 8418778319 
28 دبستان دخترانه دولتی معرفت 1 خمینی شهر خمینی شهر خ کهندژخ 16متری محله فتح آباد 33633677 8416681137 
29 دبستان دولتی دخترانه میثاق خمینی شهر خمینی شهر درچه محله بلندیها 33762535 8431873955 
30 دبستان دولتی دخترانه شهید ثانی خمینی شهر درچه احمدآباد خیابان گلزار کوچه صاحب الزمان  33763010  8431844673
31 دبستان دولتی دخترانه عطیه 1 خمینی شهر قائمیه خیابان مولوی  33647133  8419643596
32 دبستان دولتی دخترانه شهدای وطن خمینی شهر خمینی شهر فلکه اندان محله سجادیه  33633071 8417771137 
33 دبستان دولتی دخترانه شهید هاشمی نژاد درچه خیابان امام انتهای خیابان سجاد  33762439  8431613199
34 دبستان دولتی دخترانه شهربانو خمینی شهر خیابان امیرکبیر فرعی 57 قرطمان خیابان گل شب بو 33677022 8437137859 
35 دبستان دولتی دخترانه شمس آباد (2) درچه خیابان امام فرعی رزمندگان کوچه ی ایمان 33763124 8431644944
36 دبستان دولتی دخترانه ملاصدرا 2 درچه اسلام آباد  33763020 8431774497 
37 دبستان دولتی دخترانه خرد خمینی شهر خمینی شهر روستای تیرانچی خیابان شهید جهانگیری 33691332  8433117196 
38 دبستان دولتی دخترانه داورپناه 20 دو خمینی شهر خیابان شهید بهشتی خیابان خرم -  33644115
39 دبستان دولتی دخترانه 19دی خمینی شهر درچه ولاشان خیابان آزادگان کوچه شهید حسین امینی دبستان 19 دی  33752668 یا 33752770  8431914131
40 دبستان دولتی دخترانه سادات 1 خمینی شهر درچه خیابان جانبازان پل سنگی دبستان سادات 33762335 8431744747
41 دبستان دولتی دخترانه وحدت خمینی شهر درچه دنیان سه راه طالقانی خیابان امیر کبیر جنب کتابخانه عمومی امام صادق 33751030  8431935957
42 دبستان دولتی دخترانه روح اله 1 خمینی شهر خمینی شهربلوارمنتظری کوچه روح اللهی  33623331 8419731137 
43 دبستان دولتی دخترانه صور اسرافیل 2 خمینی شهر خمینی شهر ماربین وسطی قلعه امیریه کوچه شهید رضایی  33690294  8437155863
44 دبستان دولتی دخترانه نفیسه 1 خمینی شهر خیابان کهندژ جوی آباد خیابان شمس تبریزی کوچه شهامت 33650069  8438138947
45 دبستان دخترانه شاهد جلالی خمینی شهر خمینی شهر، خیابان 17 شهریور، میدان کاج، کوچه 31 (کاج)  (031) 33511926 8416651437
46 دبستان دخترانه شاهد امیرخانی خمینی شهر خمینی شهر، خیابان شریعتی شمالی (031) 33621777 - 33611122 1436784147
47 دبستان دخترانه غیر انتفاعی فراز دانش 1 خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه 147 03133624214 8414653153
48 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دنیای دانش خمینی شهر کوشک، خیابان ولیعصر، داخل کوچه 3 (031) 33563012 -
49 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دانشگاه صنعتی خمینی شهر خمینی شهر، کوی اساتید، ردیف 4 (031) 33912992 - 03133912932 8415683111
50 دبستان دخترانه غیر انتفاعی پرنیان خمینی شهر هفتصد دستگاه خیابان شهید آیت لله مدنی پلاک 227 33601421 8413667841 
51 دبستان دخترانه غیر انتفاعی گلهای بهشت خمینی شهر خمینی شهر درچه خیابان شریعتی میدان 9 دی کوچه شهید رمضانعلی پناهی بن بست باران  33757585 یا 33762932 8431744888 
52 دبستان دخترانه غیر انتفاعی ملیکا خمینی شهر درچه خیابان نواب صفوی خیابان آزادگان جنب قنادی پریا 33764171 یا 3599734 8431974185 
53 دبستان دخترانه غیر انتفاعی شمیم یاس خمینی شهر خمینی شهر خیابان مدرس کوچه شهید مجیری رو به روی مدرسه پسرانه وطن 33516592  8417736461 
54 دبستان دخترانه غیر انتفاعی مهاد خمینی شهر  درچه خیابان امام کوی نایب نبش کوچه شهید مسیبی 33757585 8433171746 
55 دبستان دخترانه غیر انتفاعی رهآورد خمینی شهر درچه خیابان امام کوچه یاس جنب بانک ملی  33757067  8431938348 
56 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دنیای دانش خمینی شهر کوشک خیابان ولی عصر نبش کوچه سوم پلاک20  33562195 8434195761 
57 دبستان دخترانه غیر انتفاعی آیین مهر خمینی شهر خیابان بهشتی جنب شهرداری ناحیه 4 کوچه محمدی پلاک 37  33647143 8417663351 
58 دبستان دخترانه غیر انتفاعی هدی خمینی شهر  بلوار شهید بهشتی خیابان خرم نبش کانال آب بعد از فرعی نیایش ودانش 33645718  8415656154 
59 دبستان دخترانه غیر انتفاعی یگانه خمینی شهر خمینی شهر، میدان آزادی، کوچه برج، جنب آموزشگاه نوید 33605323 8414775684 
60 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نگرش نوین خمینی شهر بلوار جمهوری اسلامی کوچه دهقان بن بست 1  - 33649846
61 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نسیم وحی خمینی شهر - - -
62 دبستان دخترانه غیر انتفاعی پرنیان خمینی شهر  هفتصد دستگاه خیابان شهید آیت لله مدنی پلاک 227   33604214 -
63 دبستان دخترانه غیر انتفاعی اندیشه 2 خمینی شهر منظریه مجموعه جهاد خیابان نگارستان دبستان اندیشه  33662100 8413855778 
64 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نفیسه 1 خمینی شهر جعفرآباد خیابان شمس (شهید میریان) شهید هشرفی اصفهانی  33650069 5111121118 
65 دبستان دخترانه غیر انتفاعی ابوریحان 1 خمینی شهر خیابان کهندژ وازیچه کوچه 114 33657000 8418888564 
66 دبستان دخترانه غیر انتفاعی ابوریحان 2 خمینی شهر خمینی شهر، خیابان نبوی منش، کوچه 114 33657000   8188885644
67 دبستان دخترانه غیر انتفاعی شهید چمران خمینی شهر جوی آباد قدیم کوچه امام زاده نجم الدین 33654006 8417903033 
68 دبستان دخترانه غیر انتفاعی فروغ خمینی شهر  4راه شریعتی بلوار17شهریور بلوارمیردامادی نرسیده به 4راه نبوت 33677077 8416676666 
69 دبستان دخترانه غیر انتفاعی پرنیان خمینی شهر بلوار شهید مطهری نرسیده به بیمارستان ساعی کوچه شهید اعلایی 33601421 8414693751
70 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دانشگاه صنعتی خمینی شهر دانشگاه صنعتی اصفهان کوی اساتید ردیف 4  33912992  8415683111 
71 دبستان دخترانه غیر انتفاعی مهاد2 خمینی شهر خیابان امیرکبیر کوچه 167 جنب دبیرستان حاج رحیم نجفی  33604200 یا 33515800 8418747145
72 دبستان دخترانه غیر انتفاعی ریحانه 1 خمینی شهر  بلوار طالقانی 33630304 8414936152
73 دبستان دخترانه غیر انتفاعی ریحانه 2 خمینی شهر میدان شهدا ابتدای بلوار طالقانی  33630304 8414936152 
74 دبستان دخترانه غیر انتفاعی سما خمینی شهر بلوار دانشجو محل دانشگاه آزاد اسلامی 33669174 8419169411 
75 دبستان دخترانه غیر انتفاعی حکیمه خمینی شهر میدان صهری بلوار منتظری کوچه 103 33649775 8419838193 
76 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نوردانش خمینی شهر خمینی شهرخ شریعتی شمالی نرسیده به میدان معلم  33644900 8414686411 
77 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نسیم وحی خمینی شهر خمینی شهر بلوار توحید کوچه شماره 20 33564056 یا 33631996 8413936561 
78 دبستان دخترانه غیر انتفاعی آمادگی دانشگاه خمینی شهر دانشگاه صنعتی 38912992 -
79 دبستان دخترانه غیر انتفاعی آیین مهر خمینی شهر خیابان بهشتی جنب شهرداری ناحیه 4 کوچه محمدی پلاک 37 33647143 -
80 دبستان دخترانه غیر انتفاعی شمیم یاس خمینی شهر خیابان مدرس کوچه شهدای مجیر شماره16 بالاتراز قرض الحسنه علی بن موسی الرضا 33513304 -
81 دبستان دخترانه غیر انتفاعی سما خمینی شهر بلوار دانشجو محل دانشگاه آزاد اسلامی - -
82 دبستان دخترانه غیر انتفاعی سیمای فرشتگان خمینی شهر - - -
83 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دنیای دانش خمینی شهر  کوشک خیابان ولی عصر کوچه 3  - -
84 دبستان دخترانه غیر انتفاعی حکیمه خمینی شهر  خیابان امیر کبیر خیابان سفیرامید - -

 

لیست مدارس ابتدایی پسرانه خمینی شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن  کدپستی
1 دبستان دولتی پسرانه مدرس 1 خمینی شهر خمینی شهر خیابان کهندژ خیابان شمس خیابان شهید میریان جنب پارک شهید علیمردان خان بختیاری  33652597 8463893113 
2 دبستان دولتی پسرانه مدرس 2 خمینی شهر خیابان شمس تبریزی خیابان شهید میریان جنب پارک علیمردان خان بختیاری 33650065  8438137844 
3 دبستان دولتی پسرانه تربیت 1 خمینی شهر خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خیابان فرعی خرم (گاز اول)  33603700 یا 33641400  8415654537
4 دبستان دولتی پسرانه شهدای وطن 1 خمینی شهر خمینی شهرفلکه اندان محله سجادیه 33516530 8417771337 
5 دبستان دولتی پسرانه حاج امید محب محمدی 1 خمینی شهر منظریه بلوار عموشاهی خیابان شهید حلوایی خیابان ارغوان پشت مسجد ابوالفضل  33666264 8418144959 
6 دبستان دولتی پسرانه شهیداکبرحیدری خمینی شهر خمینی شهر خیابان کهندژ جوی آباد پاسارگاد کوچه 129 33650064  8417901929
7 دبستان دولتی پسرانه شهیدقدوسی 1 خمینی شهر  بلوار امیرکبیر فرعی 85 خیابان کشاورز 33696115  8418888496 
8 دبستان دولتی پسرانه شهیدمصطفی خمینی خمینی شهر درچه خیابان امام کوچه پا چنار دبستان شهید مصطفی خمینی  33765885 یا 3375885 8431755496 
9 دبستان دولتی پسرانه فیض الاسلام خمینی شهر  خیابان 17 شهریور چهار راه نبوت  33629080  8415974515
10 دبستان دولتی پسرانه تربیت 2 خمینی شهر خیابان گاز اول خیابان عمران  33603700 -
11 دبستان دولتی پسرانه شهید شهریاری خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه 108 دبستان شهید شهریاری  33629019 8415733876 
12 دبستان دولتی پسرانه سعدی خمینی شهر خمینی شهر درچه دینان خیابان شهدا جنب مرکز سلامت دینان  33752575 یا 33751625  8431956654
13 دبستان دولتی پسرانه سیدجمال الدین اسدآبادی 1 خمینی شهر خمینی شهرخ امام جنوبی کوچه 10 باغ حاج بابارفیعی 33631595 8414994458 
14 دبستان دولتی پسرانه آیت ا...کاشانی خمینی شهر  خیابان امیرکبیر (محله هرستان) کوچه صاحب الزمان 33637220 8417133547 
15 دبستان دولتی پسرانه چهارده معصوم خمینی شهر درچه خیابان نواب صفوی احمدآبادجنب مسجدابوذر 33763037 8431814395
16 دبستان دولتی پسرانه دکتر حسابی 1 خمینی شهر خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه شهید دباغی 33629400  8414887831
17 دبستان دولتی پسرانه دکتر حسابی 2 خمینی شهر خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه شهید دباغی 75  33629400 یا 33610450 8414878831 
18 دبستان دولتی پسرانه لقمان2 خمینی شهر  خمینی شهر خیابان اشرفی اصفهانی خیابان نبوی منش 33654448 8188798541
19 دبستان دولتی پسرانه مقداد خمینی شهر کوشک خیابان ابوذر دبستان مقداد  33562202 8434119556 
20 دبستان دولتی پسرانه فردوسی خمینی شهر  کوشک خیابان ابوذر دبستان فردوسی 33562202 8434195561 
21 دبستان دولتی پسرانه مهدیه 1 خمینی شهر خمینی شهر، میدان آیت الله صهری، خیابان حافظ.سه راه سلمان فارسی 33644368   8419751337
22 دبستان دولتی پسرانه شهید مدنی خمینی شهر خمینی شهر اصغرآباد بلوار انقلاب دبستان شهید مدنی  33572400 8435100000 
23 دبستان دولتی پسرانه اسلامی خمینی شهر درچه خیابان شهید بهشتی دبستان اسلامی  33762434 8431817149 
24 دبستان دولتی پسرانه الغدیر خمینی شهر درچه خیابان سجاد جنب حمام عمومی  33765579 8431986446 
25 دبستان دولتی پسرانه امام جواد (ع) 1 خمینی شهر خمینی شهر بلوار امیر کبیر کوچه139 دبستان امام جواد (ع) 1 33632166 یا 33677381 8418713897 
26 دبستان دولتی پسرانه امام جواد (ع) 2 خمینی شهر خمینی شهربلوار امیرکبیر کوچه ی 139محله جوادیه روبروی مسجدامام حسین (ع)  33632166 8418713896
27 دبستان دولتی پسرانه امام حسین (ع) اسفریز خمینی شهر  خیابان شریعتی شمالی جوی گاردر شرقی ابتدای صحرای اسفریز 33618003  8415981137 
28 دبستان دولتی پسرانه امینی خمینی شهر خیابان ولی عصر کوچه سرپل حسینیه مدرسه امینی 33633048 8413993968 
29 دبستان دولتی پسرانه شمس الدین خمینی شهر درچه ولاشان خیابان شهدای دینان فلکه معلم ابتدای خیابان گلزار دبستان شمس الدین 33752668  8431997163 
30 دبستان دولتی پسرانه هشتم شهریور1 خمینی شهر خیابان مدرس روبروی مسجد مصلی دبستان هشتم شهریور 33633058 8417851137 
31 دبستان دولتی پسرانه اندیشه 1 خمینی شهر منظریه مجموعه جهاد خیابان نگارستان  33661054 8413785577 
32 دبستان دولتی پسرانه مکتبی خمینی شهر اصغر اباد انتهای خیابان مکتبی  33573000 8435117289 
33 دبستان دولتی پسرانه شهیدنواب صفوی 1 خمینی شهر  درچه خیابان امام پل سنگی  33762335 8431744747
34 دبستان دولتی پسرانه شهیدحمیدسمسارزاده خمینی شهر  خمینی شهر روستای تیرانچی کوچه شهید علی سلطانی فرعی اول  33691035 8433119638
35 دبستان دولتی پسرانه  شهیددکترحسن آیت خمینی شهر خمینی شهرخ امیرکبیرایران خودروجاده اصلی قرطمان 33516950 8437137859 
36 دبستان دولتی پسرانه  شهیدغفاری خمینی شهر  خمینی شهر بلوار توحید کوچه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان جنب دبیرستان امین  8418763613- 8418763613  33631102
37 دبستان دولتی پسرانه صور اسرافیل 1 خمینی شهر خمینی شهر ماربین وسطی بلوار الغدیر روستای قلعه امیریه کوچه شهید رضارضایی  36902943 یا 33694090 8437155863 
38 دبستان پسرانه شاهد باهنر خمینی شهر خمینی شهر بلوار منتظری جوی گاردر غربی پل شهید علیر ضایی  33624800 8419714451 
39 دبستان پسرانه شهدای مدافع حرم خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی کوچه پارک گلدیس جنب مسجد الکریم 33618002 8415964716 
40 دبستان غیر انتفاعی پسرانه نوردانش خمینی شهر خمینی شهر خیابان شریعتی شمالی نرسیده به سه راه معلم کوچه 147 33644900 یا 33581800 8414644581 
41 دبستان غیر انتفاعی پسرانه حکیم خمینی شهر خیابان باغبان شمالی کوچه عطار 33642040 یا 33606011 8419711111 
42 دبستان غیر انتفاعی پسرانه حمزه خمینی شهر خیابان کهندژ جوی آباد قدیم کوچه امام زاده سید نجم الدین جنب کتابخانه امام صادق 0ع 33654006  8417903033 
43 دبستان غیر انتفاعی پسرانه اندیشه 1 خمینی شهر منظریه مجموعه جهاد خیابان نگارستان 33662100 8413785577 
44 دبستان غیر انتفاعی پسرانه بعثت خمینی شهر  هفتصد دستگاه روبروی مسجد النبی   33642269 8413673116 
45 دبستان غیر انتفاعی پسرانه لقمان1 خمینی شهر خمینی شهر، خیابان شهید اشرفی، خیابان نبوی منش، جنب ورزشگاه 33654448 8188798541 
46 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهیدشعرباف 1 خمینی شهر خمینی شهر دستگرد قداده خیابان بسیج  33682881 یا 33683200  8436174375 
47 دبستان غیر انتفاعی پسرانه مهاد خمینی شهر خیابان امیر کبیر کوچه 132  33597310 یا 33670340 8417663933
48 دبستان غیر انتفاعی پسرانه دانش خمینی شهر خیابان شریعتی جنوبی کوچه انقلاب روبروی مدرسه شهید اژه ای  33677075

8416657181

49 دبستان غیر انتفاعی پسرانه دانشگاه صنعتی خمینی شهر خمینی شهر دانشگاه صنعتی اصفهان جنب پمپ گازوئیل  33912994  8415683111
50 دبستان غیر انتفاعی پسرانه سما خمینی شهر بلوار دانشجو محل دانشگاه آزاد اسلامی  33669171 8400000000 
51 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید عراقی خمینی شهر خیابان امیرکبیر مدرسه شهید عراقی کوچه 112 33632155 8417641137 
52 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شهید محمد منتظری خمینی شهر  خیابان شهید صدوقی کوچه مکتب الصادق 33623071 8419835817 
53 دبستان غیر انتفاعی پسرانه گلبهار خمینی شهر خمینی شهر درچه خیابان آزادگان دینان پلاک 7 33762614 8431974435 
54 دبستان غیر انتفاعی پسرانه میثم خمینی شهر خمینی شهرخ امیرکبیرروبروی منبع آب کوچه شهیدآقایی167 33632893  8418744143
55 دبستان غیر انتفاعی پسرانه نسیم رحمت خمینی شهر  خیابان طالقانی کوچه 12 دبستان غیردولتی نسیم رحمت 33632384  8414933181
56 دبستان غیر انتفاعی پسرانه محمد باقر صدر خمینی شهر خمینی شهر، خیابان منتظری، جوی گاردر غربی، جنب دبستان شاهدباهنر 33623091  8419714381 
57 دبستان غیر انتفاعی پسرانه باران خمینی شهر خمینی شهر درچه خیابان امام خیابان سجاد کوچه امیر کبیر 33762932 یا 33763218 8431985133 
58 دبستان غیر انتفاعی پسرانه پردیس خمینی شهر  خیابان شریعتی شمالی کوچه71 33623954 8415914719 
59 دبستان غیر انتفاعی پسرانه پویا خمینی شهر بلوار شهید بهشتی . نبش چهارراه شهید مدنی .پ 261  33643436 8415663134 
60 دبستان غیر انتفاعی پسرانه امید ایرانیان خمینی شهر بلوار آزادگان، خیابان داورپناه 13، بن بست بهار 5  33647027 8415616973 
61 دبستان غیر انتفاعی پسرانه امام محمدباقر (ع) خیابان شریعتی شمالی کوچه82  33622265 8415815641 
62 دبستان غیر انتفاعی پسرانه پرتو دانش خمینی شهر بلوار شهید بهشتی خیابان شهید دستغیب بعد از مسجد النبی نرسیده به چهار راه بسیج  33606290 8413674143 
63 دبستان غیر انتفاعی پسرانه نسیم وحی خمینی شهر خیابان امام شمالی روبروی بانک کشاورزی 26193336 8414896985 
64 دبستان غیر انتفاعی پسرانه طاها خمینی شهر درچه میدان امام خیابان نواب صفوی روبروی هنرستان معراج 33766860 8431957849 
65 دبستان غیر انتفاعی پسرانه حکیم خمینی شهر  خیابان شریعتی کوی136 پلاک22 33642040  -
66 دبستان غیر انتفاعی پسرانه حقیقت خمینی شهر - - -
67 دبستان غیر انتفاعی پسرانه امیر بیان خمینی شهر - - -
68 دبستان غیر انتفاعی پسرانه طاها خمینی شهر  - - -

 

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس دولتی و غیر انتفاعی ابتدایی خمینی شهر را گردآوری کرده ایم که در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار