لیست مدارس پسرانه زرین شهر با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس ابتدایی زرین شهر در مقطع پسرانه را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

لیست مدارس پسرانه زرین شهر با آدرس و شماره تلفن

آدرس و شماره تلفن مدارس مدارس پسرانه زرین شهر را در ادامه می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس دخترانه زرین شهر با آدرس و شماره تلفن

مدارس پسرانه زرین شهر

لیست مدارس ابتدایی پسرانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی پسرانه سجادورنامخواست زرین شهر (لنجان) زرین شهر ورنامخواست میدان قائم آل محمد (ص) ابتدای خیابان امام دبستان امام سجاد (ع) پلاک 1 2250563 یا 52250563 8473131437
2 دبستان دولتی پسرانه توحید1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر سده لنجان خیابان توحید 52432554 8474141377
3 دبستان دولتی پسرانه معاد1 زرین شهر ورنامخواست خیابان شریعتی میدان شهید حسینی خیابان شهید غلامی 2250552 یا 52250552 8473164448
4 دبستان دولتی پسرانه ناصرخسرو1 زرین شهر (لنجان) خیابان آزادی کوچه ناصرخسرو 2240344 یا 52240344 8478166888
5 دبستان دولتی پسرانه شهید دامن پاک زرین شهر (لنجان) زرین شهر انتهای خیابان سجاد کوچه عارف پلاک 4 2228315 یا 52228315 8471963137
6 دبستان دولتی پسرانه شهیدخدادادی زرین شهر (لنجان) خ.اباذر خیابان آزادگان پ، 5 52245577 8478148156
7 دبستان دولتی پسرانه حافظ1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان حافظ 2234988 8471774583
8 دبستان دولتی پسرانه تدبیر زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان کاشانی خیابان ابن سینا 52233660 یا 52211099 8471974957
9 دبستان دولتی پسرانه سعدی زرین شهر (لنجان) خیابان ابن سینا دبستان سعدی 52233660 یا 52222616 8471974957
10 دبستان دولتی پسرانه الفت سده زرین شهر (لنجان) خیابان امام محله ی بالا 52432559 8474115949
11 دبستان دولتی پسرانه فردوسی 1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید مطهری کوچه شهید عزیزی 52224116 8471643115
12 دبستان دولتی پسرانه نوید زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان امام کوچه مریم 2432542 یا 52432542 8474177577
13 دبستان دولتی پسرانه میلاد (1) زرین شهر (لنجان) زرین شهر ورنامخواست بلوار جانبازان روبروبروی کلانتری ابتدای خیابان شهید رحمانی جنب اداره پست 2250371 یا 52250371 8473153113
14 دبستان دولتی پسرانه نهضت زرین شهر1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان نهضت خیابان شیخ مرتضی ریزی 52233877 یا 52234928 8471743967
15 دبستان دولتی پسرانه اندیشه 1 زرین شهر (لنجان) شهرزاینده رود محله باباشیخعلی خیابان امام حسن مجتبی (ع) خیابان شالیزار 2662481 یا 52662481 8493157779
16 دبستان دولتی پسرانه شهیدحیدری زرین شهر (لنجان) زرین شهر محله قلعه قاسم کوچه شهید علی ملک زاده 2228843 یا 52216019 8471685977
17 دبستان دولتی پسرانه جمهوری اسلامی نوگوران 1 زرین شهر (لنجان) شهر باغشاد محله نوگوران کوچه بسیج دبستان جمهوری اسلامی 6352032 یا 52352032 8477111137
18 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شفق1 زرین شهر (لنجان) زرین شهر ورنامخواست 52233660 -
19 دبستان غیر انتفاعی پسرانه حجت زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار علامه طباطبائی خیابان مدرس جنب اداره آموزش و پرورش 52233660 یا 52238399 8471815575
20 دبستان غیر انتفاعی پسرانه نیایش زرین شهر (لنجان) اتوبان زرین شهر چمگردان، بلوار معلم ابتدای چمگردان مجموعه خانه معلم 2244100 یا 52234715 8478181111
21 دبستان غیر انتفاعی پسرانه آینده سازان زرین شهر (لنجان) زرین شهرخیابان باهنر کوچه ادیب نیشابوری پلاک6 52233646 یا 52238700 8471836113
22 دبستان غیر انتفاعی پسرانه پیشرو زرین شهر (لنجان) لنجان خیابان توحید جنب مسجد امام حسین 2434600 یا 52435020 8474153159
23 دبستان غیر انتفاعی پسرانه جهاد زرین شهر (لنجان) زرین شهر صنایع دفاع شهرک شهید نامجو 52322449 8497111111
24 دبستان غیر انتفاعی پسرانه ارشاد زرین شهر (لنجان) زرین شهر شهر زاینده رود بلوار پیامبر اعظم 52233660 یا 52662139 8493166961
25 دبستان غیر انتفاعی پسرانه ستایش زرین شهر (لنجان) خیابان شهید بهشتی کوچه شهید توانگر پلاک 14 2210085 یا 52210085 8471868453
26 دبستان غیر انتفاعی پسرانه هنرسده (1) زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان توحید روبروی تعاونی ذوب آهن کوچه قائم 2432244 یا 52432244 8474155336
27 دبستان غیر انتفاعی پسرانه دکتر امیدی زرین شهر زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان امام خیابان چاوشی 52227442 8471955871
28 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شریف زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان امام خیابان دهخدا پ141 52233660 یا 2435055 8474133586
29 دبستان غیر انتفاعی پسرانه الفت زرین شهر (لنجان) زرین شهر سده آخر بلوار اصلی به طرف کله مسیح 52432559 8474113848
30 دبستان غیر انتفاعی پسرانه شفق زرین شهر (لنجان) زرین شهر ورنامخواست 52233660 -

لیست دبیرستان پسرانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 متوسطه پسرانه ادب زرین شهر (لنجان) باغشاد محله نوگوران خیابان شاه اسماعیل خلیلی 6352022 -
2 متوسطه پسرانه ابن سینا زرین شهر (لنجان) لنجان، مرکزی، چهارراه مسجد اعظم، خیابان آیت الله کاشانی، خیابان شهید رضا هاشمی روبه روی کوچه شهید نادر کوهکن 2223812 یا 52223812 8471971437
3 متوسطه پسرانه دکترشریعتی زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان کاشانی 2224415 -
4 متوسطه پسرانه هدایت زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان سجاد 52220055 -
5 متوسطه پسرانه معلم زرین شهر (لنجان) سده جاده کمر بندی جنوبی جنب مصلی جدید 2432549 -
6 متوسطه پسرانه شهید مطهری زرین شهر (لنجان) چمگردان خیابان امام کوچه معارف 2240110 -
7 متوسطه پسرانه امام حسن سده زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان کمر بند جنوبی؛ 2432557 8474154676
8 متوسطه پسرانه بیهقی زرین شهر (لنجان) ورنامخواست خیابان امام روبروی سالن ورزشی آزادی 6360196 -
9 متوسطه پسرانه صائب زرین شهر (لنجان) ورنامخواست بلوار شهید کرباسیان دبیرستان صائب پلاک 86 2251080 یا 52251080 8473117141
10 متوسطه پسرانه صدرا زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شیخ مرتضی ریزی نرسیده به خیابان نهضت 52273575 یا 52271161 8471743968
11 متوسطه پسرانه صدرا (معارف اسلامی) زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان بهشت کوچه شهید کشتکار 2239080 -
12 متوسطه پسرانه شهید نبی اله شاهمرادی زرین شهر ورنامخواست بلوار ش شاهمرادی جنب گلستان شهدا 2251005 -
13 متوسطه پسرانه نهضت اسلامی زرین شهر (لنجان) زاینده رود محله بیستجان انتهای بلوار پیامبر اعظم 2662314 -
14 متوسطه پسرانه سلمان فارسی زرین شهر (لنجان) زرین شهر مهر آباد خیابان اصلی 6322330 -
15 متوسطه پسرانه ابوذر زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار معلم جنب شهرداری - -
16 متوسطه پسرانه بوستان زرین شهر (لنجان) فولادشهر 2435505 -
17 متوسطه پسرانه رشد زرین شهر (لنجان) زرین شهرخ شهید دستغیب پ55 2231263 -
18 متوسطه پسرانه دارالفنون زرین شهر (لنجان) سده لنجان خیابان امام جنب بانک ملی کوچه 36 52434427 8474136956
19 متوسطه پسرانه امام محمدباقر (ع) زرین شهر (لنجان) زرین شهر فلکه هلال احمر کوی نظامی 2234182 8471876836
20 متوسطه پسرانه والفجر زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان امام شمالی کوچه شهید خسرویان 52233660 -
21 متوسطه پسرانه شاهد حافظ زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان حافظ کوی حافظ جنب دبستان حافظ 52233660 یا 52232348 8471774596
22 متوسطه پسرانه استادشهریار زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهیدباهنر کوچه شهیدعابدینی 2238885 -
23 متوسطه پسرانه استاد شهریار (کاردانش بزرگسالان) زرین شهر (لنجان) - - -

لیست هنرستان پسرانه زرین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان پسرانه نوآوران زرین شهر (لنجان) شهر زاینده رود بلوار پیامبر اعظم کوچه گلشن 52233660 8174756319
2 هنرستان پسرانه شهیدباهنر زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوارشهیدباهنرکوچه خواجه نصیرالدین 52233613 8471881137
3 هنرستان پسرانه کاردانش کاوه زرین شهر (لنجان) زرین شهر بلوار معلم جنب خانه معلم فرهنگیان 52233611 یا 52233610 8471833663
4 هنرستان پسرانه شهیدبهشتی ورنامخواست زرین شهر (لنجان) ورنامخواست بلوار شهید کرباسیان 52253955 8473111139
5 هنرستان پسرانه ملاصدرا زرین شهر (لنجان) زرین شهر خیابان شهید باهنر هنرستان ملاصدرا 52253676 یا 52238885 8471878896

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس پسرانه زرین شهر را در اختیار شما مخاطب عزیز قرار دادیم در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار