لیست مدارس دخترانه سمیرم با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس دخترانه سمیرم در مقطع ابتدایی، هنرستان و دبیرستان را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

لیست مدارس دخترانه سمیرم با آدرس و شماره تلفن

آدرس و شماره تلفن مدارس دخترانه سمیرم را در این مطلب می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس پسرانه سمیرم با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس ابتدایی دخترانه سمیرم

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی دخترانه نجمیه سمیرم سمیرم خیابان میرزارضاکرمانی کوچه هنرستان آیت الله کاشانی 3222445 یا 53662445 8661644765
2 دبستان دولتی دخترانه هشت شهریور سمیرم شهرحنا خیابان امام خمینی 3372154 یا 5360202 8671635114
3 دبستان دولتی دخترانه نرگس سمیرم سمیرم خیابان مطهری کوچه حکمت 3225310 یا 53665530 8661959665
4 دبستان دولتی دخترانه محدثه سمیرم سمیرم خیابان قدس بلوارشهیدقائم مقامی 3222434 یا 53660296 8661959654
5 دبستان دولتی دخترانه هاشمیه سمیرم سمیرم خیابان مولوی کوچه تاکستان 3220054 یا 53660054 8661745413
6 دبستان دولتی دخترانه خدیجه کبری سمیرم سمیرم شهرک آبشار کوچه سهند 3226066 یا 53666066 8661794984
7 دبستان دولتی دخترانه حضرت رقیه سمیرم روستای کمه.آموزشگاه حضرت رقیه 53572103 8661867371
8 دبستان دولتی دخترانه فاطمیه سمیرم خیابان شیخ صدوق 3222436 یا 53662436 8661673435
9 دبستان دولتی دخترانه حمیدیه سمیرم سمیرم خیابان شهیدباهنر کوچه اداره برق 3225510 یا 53665510 8661713865
10 دبستان دولتی دخترانه مهدیه سمیرم سمیرم خیابان شیخ مفید کوچه علیا 53222448 یا 53662448 8661917363

لیست متوسطه دخترانه دولتی سمیرم

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی شهید اشتری سمیرم فتح آباد، بخش وردشت، روستای فتح آباد، انتهای خیابان معلم، جنب مخابرات 53580367 -
2 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی شهید صدوقی سیور سمیرم پادنای سفلی، روستای سیور 53572211 -
3 دبیرستان دوره اول دولتی گوهر سمیرم روستای حیدرآباد آموزشگاه گوهر عباس قاسم 53585030 -
4 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی مهرگان سمیرم سمیرم روستای مورک.آموزشگاه شهیدنظری 53661157 -
5 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی عفت سمیرم پادنا روستای کره دان.آموزشگاه ظاهرزاده 53560304 -
6 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فاطمه الزهرا (س) سمیرم پادناوسطی شهرکمه - 8677119456
7 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی فروغ سمیرم پادنا علیا روستای کهنگان 53562360 -
8 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی سما گرموک سمیرم روستای گرموک 53606050 -
9 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی حضرت معصومه (س) سمیرم روستای سعادت اباد 53572553 -
10 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی راضیه سمیرم روستای کیفته آموزشگاه شهدا 53565388 -
11 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی افشار سمیرم محله قلعه خیابان شیخ صدوق کوچه مسجد جامع بستان شهید علامه طباطبایی 53662437 -
12 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی استاد شهریار سمیرم بخش وردشت، روستای مهرگرد 53582226 -
13 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی صداقت سمیرم سمیرم، خیابان میرزا رضا کرمانی، کوچه آیت الله کاشانی 53662426 -
14 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی فرزانگان سمیرم بیده، بخش دناکوه، شهر بیده 53560320 -
15 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی آمنه سمیرم سمیرم، انتهای خیابان قدس، بلوار آبشار 53662090 -
16 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی زینب (س) سمیرم سمیرم، میدان معلم، خیابان مطهری 53665530 -
17 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی بنت الهدی سمیرم حنا، خیابان شهدا 53602154 -
18 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی هاجر سمیرم شهر ونک 53602420 -
19 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی آسیه سمیرم کمه، بخش پادنا وسطی، شهر کمه، -خیابان ولیعصر شرقی 53562274 -
20 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی طاهره سمیرم سمیرم، خیابان شیخ کلینی، بالاتر از مسجد امام محمد باقر (ع) 53665409 -
21 دبیرستان شبانه دخترانه کوثر سمیرم سمیرم میدان معلم خیابان مطهری 3225530 -
22 دبیرستان استثنائی دخترانه فدک سمیرم ابتدای بلوار آبشار هنرستان فدک 53665432 8661776395
23 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی نیرومند سمیرم میدان معلم جنب مدیریت آموزش وپرورش 3223031 8661959645
24 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای کوی ماندگار سمیرم سمیرم، خیابان شیخ کلینی 53662430 -
25 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی بانو فاطمه صادقی سمیرم سمیرم، خیابان میرزا رضا کرمانی، بلوار ابن سینا 53664657 -
26 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای وردشت سمیرم سمیرم، بخش وردشت، روستای مهرگرد

53582126

-
27 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فردوس سمیرم سمیرم، بلوار آبشار 53665600 -
28 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی هجرت سمیرم بیده، پادنا علیا، شهر بیده 53563440 -
29 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی بانو مجتهده امین سمیرم حنا، خیابان اصلی، جنب مسجد 53602020 -
30 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شریفه سمیرم روستای سادات آباد 53572262 -
31 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی مرضیه سمیرم شهر ونک، خیابان امام خمینی (ره) 53602431 -
32 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فاطمه الزهرا (س) سمیرم کمه، پادنا وسطی - -
33 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی صفا سمیرم پادنا سفلی، روستای سیور - -
34 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی صدیقه کبری (س) سمیرم محله قلعه، خیابان شیخ صدوق، کوچه میثم - -
35 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی فردوس سمیرم بلوار آبشار 3225600 8661784451
36 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی هجرت سمیرم منطقه پادنا آموزشگاه هجرت 52562360 8675169494
37 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی بانو مجتهده امین سمیرم حنا خیابان اصلی بلوار کشاورز کوچه ادیب 3372020 یا 53603310 8671618165
38 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی بانو فاطمه صادقی سمیرم خیابان شهیدبهشتی 3224657 یا 53664657 8661933513
39 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شریفه سمیرم سادت اباد 53572262 8679134417
40 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای کوی ماندگار سمیرم خیابان شیخ کلینی 3221402 یا 53662430 -
41 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهدای وردشت سمیرم سمیرم دهستان وردشت روستای مهرگرد مدرسه شبانه روزی شهدا 53661157 8163893113
42 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی صفا سمیرم سمیرم روستای سیور 53572211 8679155654

لیست هنرستان دخترانه سمیرم

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش سپهر سمیرم پادناعلیا روستای بیده 53560484 8675169494
2 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش آفرینش سمیرم روستای مهرگرد 53582126 8163893113
3 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش فرزانه سمیرم حنا خیابان اصلی جنب مسجدامام حسین (ع) 3372020 -
4 هنرستان دخترانه دولتی حرفه ای خیام سمیرم سمیرم خیابان فرمانداری کوچه خواجگان 53662460 8661789841
5 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش فدک سمیرم سمیرم خیابان قدس اول بلوار آبشار ابتدای سی متری 3225432 یا 53665432 8661776395
6 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش لاله سمیرم شهر کمه 53562567 8677119456
7 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش سپهر سمیرم پادناعلیا روستای بیده 53566048 یا 53560484 8675169494
8 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش آفرینش سمیرم روستای مهرگرد 53582126 8661925341

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس دخترانه سمیرم را گردآوری کرده ایم که در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار