لیست مدارس دخترانه فلاورجان با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس دخترانه فلاورجان در مقطع ابتدایی، هنرستان و دبیرستان را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

لیست مدارس دخترانه فلاورجان با آدرس و شماره تلفن

آدرس و شماره تلفن مدارس دخترانه فلاورجان را در این مطلب می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

بیشتر بخوانید: لیست مدارس پسرانه فلاورجان با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس دخترانه فلاورجان

لیست مدارس ابتدایی دخترانه فلاورجان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دولتی دخترانه 22بهمن فلاورجان  شهر ابریشم یزدآباد بلوار الغدیر خیابان شهیدان کوچه شهید ابراهیمی  7446001 8178934148 
2 دبستان دولتی دخترانه سمیه قهدریجان 1 فلاورجان فلاورجان قهدریجان خیابان امام کوجه شهید شفیع زاده 33622449 یا 37502449 8461837867 
3 دبستان دولتی دخترانه شهادت فلاورجان قهدریجان بلوار مدرس خیابان باهنر   37502677  8461966159
4 دبستان دولتی دخترانه مهندس حسن بابایی فلاورجان بلوار بسیج جنب شرکت تعاونی فرهنگیان  37423290 8451673775 
5 دبدبستان دولتی دخترانه هفده شهریورسودرجان فلاورجان شهرستان فلاورجان شهر سودرجان خیابان شهید مطهری 3182004 یا 37482004 8456146645 
6 دبستان دولتی دخترانه سهیل قریشی فلاورجان شهر ابریشم باغ ابریشم کوی شهیدناصر ترابی 37442040 یا 37610161 8178958933 
7 دبستان دولتی دخترانه حضرت زهرا (س) 1 فلاورجان کلیشادخ شهیدمطهری کوچه شهید بهشتی دبستان حضرت زهرا (س)  3186868 یا 37486868 8456154561 
8 دبستان دولتی دخترانه هاتف فلاورجان فلاورجان جوجیل خیابان شهید بخشیان جنب خانه بهداشت 3110490 یا 37410490 8469111337 
9 دبستان دولتی دخترانه معاد فلاورجان فلاورجان زازران خیابان امام کوچه ش فضل اله ایوبی  37564646 8467138737 
10 دبستان دولتی دخترانه شیخ مفید فلاورجان اشترجان خیابان ملت نرسیده به آتش نشانی 37582004 8465134895 
11 دبستان دولتی دخترانه صفوراگارماسه 1 فلاورجان فلاورجان، گارماسه، خیابان شهدا، خیابان حافظ، کوچه معلم  3214227 یا 37414227 8451931437 
12 دبستان دولتی دخترانه فاطمیه مینادشت فلاورجان فلاورجان مینادشت خیابان رجایی  33472413 یا 37572413 7465169583 
13 دبستان دولتی دخترانه ابرار فلاورجان روستای حسین آباد خیابان شهید بهشتی بهشتی 18  33572006 یا 37472006 8458163733 
14 دبستان دولتی دخترانه انقلاب فلاورجان خیابان کمربندی بلوار کارگر مدرسه انقلاب 37422881 8451673754 
15 دبستان دولتی دخترانه بنت الهدی صدرجعفرآباد فلاورجان فلاورجان جعفر آباد خیابان فرهنگ بلوار توحید جنب اداره آموزش و پرورش  3122650 یا 37422650 8451141337 
16 دبستان دولتی دخترانه شهید قندی فلاورجان روستای لارگان 37532003   
17 دبستان دولتی دخترانه شهدای گمنام 1 فلاورجان قهدریجان انتهای خیابان آیت الله کاشانی 3623288 یا 37503288  8461931137
18 دبستان دولتی دخترانه شهید ثانی فلاورجان خیابان فردوسی کوچه ارشاد اسلام  37422004 8451733476 
19 دبستان دولتی دخترانه محراب فلاورجان فلاورجان قهدریجان فلکه شهرداری بلوارطالقانی  3622085 یا 37502085 8461618343
20 دبستان دولتی دخترانه شهید مومنی فلاورجان  افجد 37482501 یا 37600501 8455177388 
21 دبستان دولتی دخترانه نجمه زفره 1 فلاورجان زفره خیابان دانش شمالی دبستان نجمه زفره پلاک167 33722007 یا 37522007 8464153386 
22 دبستان دولتی دخترانه شهید عسگری فلاورجان روستای هویه 3663201 یا 37463200 8469143384 
23 دبستان دولتی دخترانه شهید قدوسی1 فلاورجان فلاورجان روستای دشتچی 37423292 یا 37422546 8469193617 
24 دبستان دولتی دخترانه شهدای شرودان وکروچ فلاورجان  روستای شرودان خیابان اصلی 3127010 8468115968
25 دبستان دولتی دخترانه حسن کاظمی فلاورجان شهر ابریشم حسن آباد فلکه فاطمیه بلوار الغدیر خیابان ولی عصر  37451004 8178953791 
26 دبستان دولتی دخترانه آزادی فلاورجان  روستای کرسگان کوچه استقلال دبستان آزادی  37473400 8458114786 
27 دبستان دولتی دخترانه حیدر علی شریفی فلاورجان کلیشاد سودرجان آغچه بدی خیابان الغدیر  37484575 8455134471 
28 دبستان دولتی دخترانه رازی فلاورجان خیابان منتظری خیابان شهید رجایی جنب شرکت تعاونی پیوند -  8461859416
29 دبستان دولتی دخترانه سید رضی فلاورجان روستای جلال آباد خیابان فرهنگ 37563801 یا 37562010 1643388273 
30 دبستان غیر انتفاعی دخترانه گل مریم فلاورجان قهدریجان بلوار کشاورز حدفاصل خیابان کاشانی و شریعتی 37509120 8461686557 
31 دبستان غیر انتفاعی دخترانه شمیم دانش خیابان شریعتی دوم نرسیده به مسجد صاحب الزمان سمت راست بر خیابان  37430666 8451634533 
32 دبستان غیر انتفاعی دخترانه نوجویان فلاورجان خیابان کمربندی (بلوار بسیج) نبش کوچه مصلی 37426851 8451617445 
33 دبستان غیر انتفاعی دخترانه آناهیتا فلاورجان فلاورجان، یزدآباد، روبروی پشت بانک صادرات 3427264 یا 37447264 8178995471 
34 دبستان غیر انتفاعی دخترانه ریحانه فلاورجان خیابان فردوسی کوچه شماره 18 3125724 یا 37425724 8451636171 
35 دبستان غیر انتفاعی دخترانه آریانا فلاورجان کلیشاد، خیابان مطهری، جنب بنیاد شهیدان 37480639  8456113565 
36 دبستان غیر انتفاعی دخترانه غنچه های یاس فلاورجان کلیشاد خیابان مطهری کوی گلستان شهدا 7485959 8451746931
37 دبستان غیر انتفاعی دخترانه فرشته های آسمانی فلاورجان فلاورجان کلیشاد و سودرجان فلکه افجد کوچه شهید یزدانی (کوی گاز) داخل کوچه درب 2   37485100 8455143153 
38 دبستان غیر انتفاعی دخترانه نسیم فلاورجان زازران خیابان اصلی کوچه شهید نصرالله زاغیان  37562396 8467113796
39 دبستان غیر انتفاعی دخترانه نهال دانش 1 فلاورجان قهدریجان خیابان کاشانی کوچه دوازده بهمن - 8461936444
40 دبستان شاهد دخترانه طالقانی فلاورجان  خیابان بقیع شمالی (سردارمرشد عبدالرحیم) جنب کوی دانش 37424084  8451848618 

لیست دبیرستان دخترانه فلاورجان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی زهره بنیانیان فلاورجان کلیشاد  37481100 -
2 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی شهدای غواص فلاورجان بلوار توحید فلکه نماز 37422292  -
3 دبیرستان دوره اول دخترانه دولتی بهار آزادی فلاورجان  فلاورجان، انتهای خیابان امام، فلکه فاطمیه  37424584 -
4 دبیرستان دوره اول دخترانه صداقت فلاورجان بلوار دانشگاه جنب اگاهی  37427003 -
5 دبیرستان دوره اول دخترانه ندای اسلام فلاورجان - - -
6 دبیرستان دوره اول دخترانه حکیمه فلاورجان قهدریجان، خیابان امام خمینی، جنب مسجد شهید بهشتی  37502655 -
7 دبیرستان دوره اول دخترانه صالحه فلاورجان ابریشم، بلوار الغدیر 37446002 -
8 دبیرستان دوره اول دخترانه شهید قنبری فلاورجان فلاورجان، دهستان ابریشم، روستای کرسگان -  
9 دبیرستان دوره اول دخترانه فردوس فلاورجان - 37842006 -
10 دبیرستان دوره اول دخترانه کوثر فلاورجان زازران جاده اصلی - -
11 دبیرستان دوره اول معرفت فلاورجان اشترجان خیابان امام - -
12 دبیرستان دوره اول نرجس فلاورجان - - -
13 دبیرستان دوره اول نعیمه فلاورجان - - -
14 دبیرستان دوره اول شهدای ایرانیت فلاورجان - - -
15 دبیرستان دوره اول دخترانه خدیجه کبری 1 فلاورجان - - -
16 دبیرستان دوره اول دخترانه پیام مینادشت فلاورجان ایمانشهر، مینادشت، شهرک شهید چمران، خیابان شهید علی اصغر رضایی

37572417

-
17 دبیرستان دوره اول دخترانه مرضیه فلاورجان - - -
18 دبیرستان دوره اول شهید وکیلی فلاورجان - - -
19 دبیرستان دوره اول دخترانه مرضیه فلاورجان - - -
20 دبیرستان دوره اول دخترانه متقین کافشان فلاورجان روستای کافشان، خیابان شهید مطهری، جنب سالن ورزشی - -
21 دبیرستان دوره اول فجر فلاورجان - - -
22 دبیرستان دوره اول طاهره 1 فلاورجان میدان نماز، بلوار آیت اله خامنه ای، روستای هویه، خیابان دانش

 37463201

-
23 دبیرستان دوره اول طلوع جلال آباد فلاورجان روستای جلال آباد، بن بست شهید علی جلالی - -
24 دبیرستان دوره اول دخترانه عطیه فلاورجان - - -
25 دبیرستان دوره اول دخترانه ام الحسنین فلاورجان - - -
26  دبیرستان دوره اول شریفی فلاورجان   - -
27 دبیرستان دوره دوم دخترانه عرفان فلاورجان قهدریجان خیابان امام 3624063 یا 37504063 8461831135 
28 دبیرستان دوره دوم دخترانه فاطمیه 1 فلاورجان امام خمینی جنب بهداری کوچه رستگار  3122005 یا 37422005 8451835357 
29 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی شهربانو گارماسه فلاورجان گارماسه خیابان حافظ خیابان شهدا 3114201 یا 37414201 8451931137 
39 دبیرستان دوره دوم دخترانه صالحات یزد آباد فلاورجان یزدآباد بلوار الغدیر روبروی بانک صادرات 3425008 یا 37446100 8178989661 
40 دبیرستان دوره دوم دخترانه حجه فروش زازران فلاورجان روستای زازران خیابان امام 3523006 یا 37607006  8467145274
41 دبیرستان دوره دوم دخترانه حضرت زینب فلاورجان کرسگان حسین آباد جولرستان خیابان شهدا  3573007 8458163354 
42 دبیرستان دوره دوم دخترانه آیت اله ارباب فلاورجان روستای شرودان خیابان اصلی  3227003 8468115748 
43 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی نور بندارت فلاورجان اتوبان ذوب آهن اصفهان خیابان آزادگان  7527006 8468165911 
44 دبیرستان دوره دوم دخترانه همدانیان 17 فلاورجان شهر ابریشم مقابل کارخانه دارا کار 37442003 -
45 دبیرستان دوره دوم دخترانه دولتی میلاد نور فلاورجان کلیشاد خیابان مطهری نرسیده به فلکه سودرجان   8456135777 
46 دبیرستان دوره دوم دولتی مکتبی فلاورجان  مینادشت، خیابان شهید بهشتی، جنب ورزشگاه مکتبی - 8465157731
47 دبیرستان دوره دوم دخترانه همدانیان 17 فلاورجان فلاورجان خیابان فرهنگ اداره اب  37420831 -
48 متوسطه دخترانه فروغ فلاورجان     -
49 متوسطه دخترانه گلهای بهشت فلاورجان خیابان کمربندی جنوبی کوچه شهید علیرضا نیکان کوچه یکم  7435415  8451839416
50 متوسطه دخترانه دماوند فلاورجان  قهدریجان خیابان امیر کبیر  37502782 8461963351 
51 متوسطه دخترانه سرای علم فلاورجان  قهدریجان خیابان شریعتی گوچه صفرعلی صفر زاده  37504729 -
52 متوسطه دخترانه گل مریم 1 فلاورجان قهدریجان خیابان منتظری کوچه فروغ پلاک 2  37509320 -
53 متوسطه دخترانه شبانه امین فلاورجان کنارآموزش وپرورش فلاورجان دبستان بنت الهدی - -
54 متوسطه دخترانه امین (بزرگسالان) فلاورجان خیابان بقیع مدرسه فاطمیه 2  3122650 -
55 متوسطه دخترانه متفرقه فلاورجان خیابان فرهنگ  7422650 -
56 متوسطه دخترانه مرکزآموزش ازراه دورمحدثه فلاورجان خیابان کمربندی جنوبی کوچه شهید علیرضا نیکان کوچه یکم  3135415 -
57 متوسطه دخترانه مطهره فلاورجان شهر ابریشم بلوارالغدیر فلکه حسن اباد جنب پمپ بنزین   37451053 5399881789 
58 متوسطه دخترانه مطهره فلاورجان شهرابریشم.بلوار الغدیر. فلکه حسن اباد.جنب پمپ بنزین 3426003 یا 37451053 5399881789 

لیست هنرستان دخترانه فلاورجان

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 هنرستان دخترانه حضرت زینب فلاورجان کرسگان خیابان اصلی  7473007 8498163454 
2 هنرستان دخترانه کار دانش دکتر کیانی فلاورجان  خیابان کمربندی کوچه شهید صالحیان 3124400 یا 37424400 8451675181
3 هنرستان دخترانه دولتی کاردانش حضرت مریم (س) فلاورجان قهدریجان خیابان شریعتی خیابان محراب کوچه غدیر  37505600 8461644945 
4 هنرستان دخترانه دکتر قفقازی فلاورجان  سه را سیمین خیابان جانبازان خیابان مولانا خیابان عرفان فرعی دهم پلاک 263  37422007 یا 37784084  8163893113 
5 هنرستان دخترانه حجاب فلاورجان شهرابریشم یزدآباد بلوار الغدیر هنرستان کارودانش حجاب 37446100 8178934156 
6 هنرستان دخترانه هدی زفره فلاورجان  زفره جاده اصلی  37522005 8464154671 
7 هنرستان دخترانه تجدد لارگان فلاورجان لارگان خیابان اصلی دبیرستان تجدد  7532002 8464136351 
8 هنرستان دخترانه حجه فروش زازران فلاورجان زازران شهرک امام حسین 37607006 8467145274 
9 هنرستان دخترانه عصمت فلاورجان ابریشم بلوار الغدیر کوچه 38 37545001 یا 37448005 8178988989 

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس دخترانه فلاورجان را گردآوری کرده ایم که در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار