۱۴ خرداد ۱۴۰۳ چند شنبه است؟ تاریخ دقیق رحلت امام خمینی در سال 1403

۱۴ خرداد ۱۴۰۳ تاریخ سالروز رحلت امام خمینی (ره) تعطیل رسمی است.در ادامه به سوال ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ چند شنبه است؟ پاسخ می دهیم و تاریخ دقیق سالروز رحلت امام را در اختیار شما قرار می دهیم:

۱۴ خرداد ۱۴۰۳ چند شنبه است؟ تاریخ دقیق رحلت امام خمینی در سال 1403

۱۴ خرداد ۱۴۰۳ روز دوشنبه سالروز رحلت امام خمینی (ره)  بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی ایران یک روز تعطیل رسمی است.

تقویم-خرداد-۱۴۰۳

 

امام خمینی در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸ در بیمارستان قلب تهران در سن 86 سالگی در اثر ایست قلبی درگذشت.در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا تاریخ دقیق سالروز رحلت امام خمینی (ره) در تقویم سال ۱۴۰۳ را در اختیار شما قرار دهیم: 

تاریخ دقیق سالروز رحلت امام خمینی (ره) در تقویم سال ۱۴۰۳

تاریخ دقیق سالروز رحلت امام خمینی (ره) در تقویم شمسی برابر است با :

روز دوشنبه – ۱۴ خرداد ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۳/۱۴

تاریخ دقیق سالروز رحلت امام خمینی (ره) در تقویم قمری برابر است با :

الاثنین‬ – ۲۵ ذوالقعده ۱۴۴۵

۱۴۴۵/۱۱/۲۵

تاریخ دقیق سالروز رحلت امام خمینی (ره) در تقویم میلادی برابر است با :

Monday – 2024 June 03

۲۰۲۴-۰۶-۰۳

 

ارسال نظر