فولادسنگ مبارکه؛ نخستین معدن طرح پایلوت صدور بارنامه در کشور

شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه استان اصفهان به‌عنوان نخستین معدن طرح پایلوت صدور بارنامه در کشور انتخاب شده است. 

فولادسنگ مبارکه؛ نخستین معدن طرح پایلوت صدور بارنامه در کشور

به گزارش روابط‌عمومی شرکت فولادسنگ مبارکه، مهرداد فقیهیان، مدیرعامل شرکت فولادسنگ مبارکه اظهار کرد: در راستای حفظ و نگهداری راه‌ها و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تخریب جاده‌ها و حمل بار بدون بارنامه و بارگیری تناژ اضافه در معادن و همچنین سهولت تهیه بارنامه برای رانندگان شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه به‌عنوان نخستین معدن طرح پایلوت صدور بارنامه در کشور انتخاب شده است.

وی افزود: شرکت فولادسنگ مبارکه در راستای مسئولیت اجتماعی و جلوگیری از خسارت به راه‌ها برای حمل بار تحت صحابت بارنامه اقدام می‌کند؛ چراکه حمل و نقل قانونمند از ارکان مهم در این شرکت معدنی است. از سوی دیگر، اخذ کارت هوشمند رانندگان شرکت فولادسنگ مبارکه از دیگر اقدامات این شرکت در راستای ساماندهی بار معادن بوده است.

مدیرعامل شرکت فولادسنگ مبارکه تصریح کرد: درگذشته به علت فاصله دفاتر شرکت‌های حمل‌ونقل از معادن تهیه بارنامه نیازمند طی مسافت و هزینه‌های جانبی برای رانندگان و خرابی راه‌ها می‌شد که جانمایی و استقرار این دفاتر در ورودی شرکت فولادسنگ مبارکه باعث ساماندهی، تسهیل و حمل بار تحت صحابت بارنامه می‌گردد. با همین هدف شرکت معدنی و صنعتی فولادسنگ مبارکه به‌عنوان اولین معدن استان اصفهان به‌عنوان طرح پایلوت صدور بارنامه در کشور انتخاب گردیده است.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار