شتاب‌دهی حرکت در مسیر بومی‌سازی قطعات موردنیاز در دستور کار آتیه فولاد است

 معاون راهبردی و توسعه کسب‌وکار هلدینگ آتیه‌فولاد گفت: بومی‌سازی صنعت در شرایط تحریم، با عملی‌سازی مفهوم اقتصاد مقاومتی، زمینه افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی را فراهم خواهد کرد؛ البته نباید از خاطر برد که این مفهوم، محدود به زمان تحریم نیست و باید در صنایع مختلف با استراتژی روشن و مشخصی دنبال شود تا نتیجه‌بخش باشد.

شتاب‌دهی حرکت در مسیر بومی‌سازی قطعات موردنیاز در دستور کار آتیه فولاد است

مهدی آقا زینلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین در حاشیه پنجمین جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد ایران اظهار کرد: بومی‌سازی صنعت در شرایط تحریم، با عملی‌سازی مفهوم اقتصاد مقاومتی، زمینۀ افزایش تاب‌آوری و بازدارندگی اقتصادی را فراهم خواهد کرد؛ البته نباید از خاطر برد که این مفهوم، محدود به زمان تحریم نیست و باید در صنایع مختلف با استراتژی روشن و مشخصی دنبال شود تا نتیجه‌بخش باشد.

وی افزود: توجه به جایگاه تحقیق و توسعه در سازمان‌ها و شرکت‌ها، نقش قابل‌توجهی در افزایش سرعت و کیفیت بومی‌سازی دارد که در بلندمدت نتایجی از جمله رشد صنعتی را درپی خواهد داشت و موجب افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد.

آقازینلی با بیان تأثیر قابل توجه بومی‌سازی بر وضعیت اقتصادی، بیان داشت: یکی از نخستین تأثیرات بومی‌سازی نیازهای صنایع بر اقتصاد، کاهش ارزبری است که در صورت مدیریت بهینۀ منابع و سرمایه‌گذاری صحیح می‌تواند به ارزآوری برای کشور نیز منجر شود؛ علاوه‌بر این افزایش اشتغال و رشد دانش فنی را نیز می‌توان از دیگر تأثیرات مثبت این حرکت دانست.

معاون راهبردی و توسعۀ کسب‌وکار هلدینگ آتیه‌فولاد با تبیین جایگاه بومی‌سازی در صنعت فولاد تصریح کرد: فولادسازی و صنایع پایین‌دستی آن، نقش غیرقابل انکاری در توسعۀ اقتصادی کشور ایفا می‌کنند؛ اما نیاز مدام این صنایع به قطعات مختلف، حرکت در مسیر بومی‌سازی را تبدیل به یکی از الزامات اساسی آن‌ها کرده است، چرا که در غیر این صورت، چرخ تولید در این شرکت‌ها از حرکت خواهد ایستاد.

وی ادامه داد: در همین راستا، هلدینگ آتیه‌فولاد و شرکت‌های تولیدی زیرمجموعۀ آن نیز با نگاهی مثبت به بومی‌سازی، حرکت در این مسیر را سرلوحۀ کار خود قرار داده‌اند که دستاوردهای شرکت آتیه‌فولاد معدن پارسیان، فولاد تاراز چهارمحال و نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در بومی‌سازی قطعات موردنیاز خود، مهر تأییدی بر این ادعا محسوب می‌شود.

آقازینلی اذعان داشت: یکی از رویکردهای قابل‌توجه در بحث بومی‌سازی، پتانسیل بالقوه‌ای است که به لحاظ دانش فنی و تجربه در طول سه دههٔ گذشته و در دوران ساخت و بهره‌برداری در فولاد مبارکه به وجود آمده و در تجربه و دانش بازنشستگان این مجموعه نهفته است.

معاون راهبردی و توسعۀ کسب‌وکار هلدینگ آتیه‌فولاد نقش جهان با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از این گروه، به صورت سهامدار در کنار آتیه فولاد هستند بیان کرد: با استفاده از یک رویکرد تعاملی و ایجاد ساختار درست، می‌توان چنین ظرفیتی را در جریان تولید درحال حاضر و نیز در جریان توسعهٔ آتی فولاد مبارکه و شرکت های زیر مجموعهٔ آن به کار گرفت.

وی عنوان کرد: حصول چنین نتیجه‌ای مستلزم نگاه ساختاریافته به این مسئله در هلدینگ آتیه‌فولاد نقش جهان است و بدون تردید با تحقق چنین ظرفیتی، می‌توان از منافع پدیدآمده در مسیر سودرسانی به کل گروه بهره گرفت.

آقازینلی ادامه داد: بومی‌سازی در شرکت‌های گروه آتیه‌فولاد به شیوه‌های مختلفی از جمله مهندسی معکوس و مهندسی مجدد انجام شده و در مجموع دستاوردهای مختلفی از جمله کاهش استهلاک قطعات، افزایش عمر مفید دستگاه‌ها و افزایش کیفیت محصول تولیدی را در دستگاه‌هایی همچون شارژ وایر، اجمیلر و ... به ارمغان آورده است.

معاون راهبردی و توسعۀ کسب‌وکار هلدینگ آتیه‌فولاد خاطرنشان کرد: اهتمام شرکت‌های هلدینگ آتیه‌فولاد نقش جهان، شتاب‌دهی به حرکت در مسیر بومی‌سازی قطعات موردنیاز است و در تلاشیم تا در این مسیر، از منابع موجود در سطح کشور به بهترین نحو استفاده کنیم.

منبع: irasin-48201

ارسال نظر