رکورد تولید سالانه ورق گرم در ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا

شرکت فولاد مبارکه با ثبت مجموع تولید سالانه 6میلیون و 656 هزار تن ورق گرم و رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه در ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا توانست بار دیگر یک رکورد در صنعت فولاد کشور به ثبت برساند.

به گزارش خبرنگار ایراسین ، شرکت فولاد مبارکه با ثبت مجموع تولید سالانه ۶میلیون و ۶۵۶ هزار تن ورق گرم و رشد یک درصدی نسبت به مدت مشابه در ناحیه نورد گرم فولاد مبارکه و مجتمع فولاد سبا توانست بار دیگر یک رکورد در صنعت فولاد کشور به ثبت برساند.

این دستاورد غرورآفرین که حکایت از عزم والای فولاد مردان جبهه صنعت کشورمان در این شرکت دارد، با تولید ۵ میلیون و ۱۹۷ هزارتن و رشد ۰.۸ درصدی در فولادمبارکه و تولید یک میلیون و ۴۵۹ هزارتنی و رشد ۱.۷ درصدی تولید در فولاد سبا حاصل شد و نوید بخش تأمین پایدار نیاز صنایع کشور به این محصول است.

گفتنی است رکورد قبلی مجموع فولاد مبارکه و مجتمع سبا در سال گذشته به میزان ۶ میلیون و ۵۸۸ هزارتن به ثبت رسیده بود.

منبع: irasin-51379

ارسال نظر