بازبینی شیوه‌نامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی

شورای رقابت شیوه نامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی را مورد بازبینی قرار می‌دهد.

بازبینی شیوه‌نامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی

به گزارش ایراسین ، شورای رقابت در ششصد و پنجاه و دومین جلسه خود که قرار بود ۲۵ فروردین برگزار شود موضوع بازار فولاد را مورد بررسی قرار دهد.

در این جلسه قرار بود بررسی اصلاح شیوه نامه تنظیم بازار ورق گرم فولادی توسط اعضا مورد ارزیابی قرار گیرد اما تا امروز هیچ خبری از مصوبات این جلسه منتشر نشده است.

منبع: irasin-52480

ارسال نظر