لیست مدارس دخترانه سرانه کوهپایه با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس دخترانه کوهپایه در مقطع ابتدایی، هنرستان و دبیرستان را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

لیست مدارس دخترانه سرانه کوهپایه با آدرس و شماره تلفن

آدرس و شماره تلفن مدارس دخترانه کوهپایه را در ادامه می‌خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

مدارس دخترانه کوهپایه

لیست مدارس ابتدایی دخترانه کوهپایه

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1

دبستان دولتی دخترانه شهید سید ابوالفضل ندیمی ورطان کوهپایه

سگزی روستای ورطان

36842065 یا 46567187

 

2

دبستان دولتی دخترانه شهید طباطبایی سجزی کوهپایه

کوهپایه سجزی خیابان امام رضا

6662225 یا 46562203

8139135466

3

دبستان دولتی دخترانه شهید مردانی تودشک کوهپایه

تودشک جنب بهداری

6372274 یا 46432274

8135147555

4

دبستان دولتی دخترانه فاطمیه کوهپایه

کوهپایه خیابان طالقانی جنب مسجدالزهرا

6222157 یا 46422157

8371645368

5

دبستان دولتی دخترانه شهید محمد عبایی کوپایی کوهپایه

شهرک فاطمیه بلوار معلم

46422600

8371611111

6

دبستان دولتی دخترانه شهید محمدرضا زاهدی

 

6432161

8139157161

7

دبستان دولتی دخترانه شهید علی یاری تودشکچویه کوهپایه

تودشکچویه

6372800 یا 46432800

8135157389

8

دبستان دولتی دخترانه خدیجه سادات سعیدی زاده کوهپایه

روستای زفره

46438155

8138119957

9

دبستان دولتی دخترانه مکتب الزهرا جزه کوهپایه

روستای جزه

6422056 یا 46566056

8137117351

10

دبستان دولتی دخترانه زینب (س) جشوقان کوهپایه

تودشک دهستان جشوقان چهارراه شهید باهنر

6552091 یا 46436104

8136115666

لیست دبیرستان دخترانه کوهپایه

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1

متوسطه دخترانه صدیقه کبری زفره کوهپایه

-

-

-

2

متوسطه دخترانه بنت الهدی کوهپایه

خیابان شهید بهشتی جنب پارک شهر

6222247 یا 46691147

8371641337

3

متوسطه دخترانه فاطمه الزهراتودشک کوهپایه

تودشک

6372259 یا 46432259

8985653200

4

متوسطه دخترانه الزهراسجزی کوهپایه

روستای سجزی

6662204 یا 46562204

8139113144

5

متوسطه دخترانه صدیقه کبری زفره کوهپایه

روستای زفره

6382243

8156733661

6

متوسطه دخترانه قائم المنتظر (عج) تودشک کوهپایه

تودشک خیابان شهید صدوقی

-

-

7

متوسطه دخترانه حضرت خدیجه سجزی کوهپایه

-

-

-

8

متوسطه دخترانه دین و دانش کوهپایه

-

-

-

9

متوسطه دخترانه فاطمیه جزه کوهپایه

-

-

-

لیست هنرستان دخترانه کوهپایه

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1

هنرستان دخترانه مهر کوهپایه

خیابان شهید بهشتی جنب پارک کودک

6223160 یا 46691147

8371641337

2

هنرستان دخترانه الزهر سجزی کوهپایه

سجزی خیابان شهید حسین خرازی جنب گلزار شهدا خیابان نشاط

46562204

8139135411

3

هنرستان دخترانه فاطمه الزهرا (س) کوهپایه

تودشک جنب شهرداری

46462259

8135177644

سخن آخر

اگر شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

 

ارسال نظر