تصویرخدمت‌گزاری و قانون‌مداری دولت را مخدوش نکنید

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: امیدواریم رئیس‌جمهور امید مردم اصفهان را با افتتاح یک طرح غیرقانونی نا امید نکند و اجازه ندهد تصویر خدمت دولت مردمی و قانون‌مداری کارگزاران ارشد نظام در ذهن مردم اصفهان مخدوش شود.

تصویرخدمت‌گزاری و قانون‌مداری دولت را مخدوش نکنید

علی صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به طرح انتقال آب بن_ بروجن اظهار کرد: موضوع مجوزهای زیست‌محیطی که در ارتباط با این طرح غیرقانونی دریافت و در گزارش مخدوش اخیری که در ارتباط با طرح‌های انتقال آب در بخشی از مجلس تهیه و بر آن تاکید شده بود، در قالب مجوز اداره کل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری تهیه شده و این اداره کل نقش محوری در این موضوع داشته است.

وی افزود: این مسئله باید در کارگروه موضوع ماده ۲ آئین‌نامه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی مطرح می‌شد، چراکه یک موضوع بین حوزه‌ای و بین استانی است و اداره کل یک استان نمی‌تواند در ارتباط با جریان رودخانه‌ای که سه تا پنج استان را به طرق مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد، اظهار نظر کند و هیچ سند مکتوبه‌ای نیز در محیط زیست استان‌های مجاور در این رابطه و تأیید این طرح وجود ندارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: نکته دوم در مورد غیرقانونی بودن این طرح، مجوز خلافی بوده که از معاونت آبفای وزارت نیرو صادر شده است و به اسم مجوز وزارت از آن یاد می‌شود، در صورتی‌که این مجوز ناقض موارد قانونی دیگری است و از حیز انتفاع خارج می‌شود.

صالحی ادامه داد: مهم‌تر اینکه اصل پروژه و تمام اقدامات آن در تعارض با مصوبات شورای عالی آب است که در بالاترین سطح تصمیم‌گیری در مورد موضوعات آبی کشور هر نوع بارگذاری جدید در حوزه آب‌ریز زاینده‌رود را با توجه به شرایط بحرانی آن ممنوع کرده است و مشخص نیست بر چه مبنایی ادعا می‌شود که اجازه برداشت مجدد از این رودخانه وجود دارد.

وی با اشاره به موضوع ردیف گرفتن برای طرح انتقال آب بن_ بروجن در اعتبارات ملی گفت: این موضوع نیز کاملاً مشخص است که اگر کسی فعالیت اجرایی یا قانون‌گذاری ساده‌ای در کشور چه در سطح محلی چه در سطح کلان انجام داده باشد، ردیف بودجه گرفتن یک پروژه نافی از رعایت سایر الزامات نیست و البته تأکیدی بر اینکه سایر الزامات آن نیز است، نخواهد بود.

صالحی خاطرنشان کرد: بارها مشاهده شده در ردیف‌هایی، بودجه‌های محلی و ملی، قبل از اینکه فرایندهای قانونی و طراحی آن انجام شود، لحاظ شده و هیچ‌گاه محقق نشده است، چراکه فرایندهای قانونی و طراحی‌های مربوطه به فاز اجرایی و عملیاتی نرسیده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: نباید صرف اینکه با فشار و رایزنی‌های سیاسی و غیرکارشناسی ردیفی در ارتباط با پروژه در اعتبارات ملی و محلی در نظر گرفته شده است، حکم این باشد که موضوعات قانونی و محیط زیستی را نیز می‌تواند پاسخگو باشد و این مسئله دلیل بر قانونی بودن اصل موضوع تلقی نخواهد شد.

اگر پروژه طرح انتقال آب بن_ بروجن موقت است، باید از طریق مجموعه اقدامات موقت برای مصرف ضروری شرب و در حد ضرورت و به‌طور موقت انجام شود

وی با اشاره به موقتی‌بودن پروژه طرح انتقال آب بن_ بروجن و اینکه قرار است برداشت اصلی از پروژه سد خرسان تأمین شود، گفت: ضرورت دارد که مشخص شود دلیل این حجم از فضای عمرانی و بحث ایجاد آبگیر آن نیز در محدوده غیرقابل نظارت و در داخل استان برای این طرح چیست؟

صالحی اضافه کرد: اگر این پروژه موقت است، باید از طریق مجموعه اقدامات موقت برای مصرف ضروری شرب و در حد ضرورت و به‌طور موقت انجام شود و به موازات آن شاهد اتصال این پروژه به سد خرسان و پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی سد باشیم، این در حالی است که در این زمینه هیچ اتفاقی رخ نداده است.

وی ادامه داد: این آبگیر با این شرایط و به صورت غیرقانونی در محدوده استان چهارمحال‌و بختیاری ایجاد شده است که ادعای موقت بودن پروژه را به‌طور کامل رد و بر اقدامات غیرقانونی اضافه کرده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه رئیس‌جمهور در فضای افکار عمومی و رسانه‌ای متهم به انجام فعالیت غیرقانونی در ارتباط با این پروژه شده است، گفت: ما شهادت می‌دهیم که این‌گونه نیست و البته امیدواریم رئیس‌جمهور امید مردم اصفهان را با افتتاح یک طرح غیرقانونی ناامید نکند و اجازه ندهد تصویر خدمت دولت مردمی و قانون‌مداری کارگزاران ارشد نظام در ذهن مردم اصفهان مخدوش شود.

منبع: imna-703800

ارسال نظر