نمود شعار سال ۱۴۰۳ در مدیریت شهری

با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب شعار سال ۱۴۰۳ را «جهش تولید با مشارکت مردم» انتخاب کردند، مدیریت شهری نقش ویژه‌ای در تحقق این شعار خواهد داشت و می‌توان می‌توان نمود آن را مشاهده کرد.

نمود شعار سال ۱۴۰۳ در مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری ایمنا، شعار سال موضوعی بسیار پر اهمیت است که هر ساله مقام معظم رهبری بر آن تاکید داشته‌اند، و چند سالی است که موضوع آن با مسائل اقتصادی کشور گره خورده است.

شعار سال نمی‌تواند فقط یک شعار باشد، بلکه باید سرلوحه فعالیت‌های دولتی و مردمی کشور قرار گیرد.

مقام معظم رهبری در آغاز سال نو طبق سال‌های اخیر عنوان شعار سال را مرتبط با موضوعات اقتصادی اعلام کردند. «جهش تولید با مشارکت مردم» شعار سال ۱۴۰۳ انتخاب شد و با توجه به اینکه «جهش تولید» یکی از نیازهای اساسی کشور است و هر کسی که دغدغه ایران را داشته باشد می‌داند باید برای تحقق این هدف تلاش کرد، تحقق آن اثرگذاری مناسبی بر وضعیت اقتصادی ایران اسلامی خواهد داشت.

با نگاهی دقیق به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» می‌توان راه‌هایی که برای تحقق این شعار به ذهن می‌رسد را بررسی کنیم؛ با توجه به نقش مدیریت شهری در زمینه تحقق شعار سال، اقداماتی در این راستا مد نظر قرار گرفته است.

نمود شعار سال ۱۴۰۳ در مدیریت شهری

حوزه مدیریت شهری می‌تواند نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال داشته باشد

سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اینکه شعار سال ۱۴۰۳ سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده است، می‌گوید: البته طی چند سال اخیر شعارهای اقتصادی و تولیدمحور توسط رهبر انقلاب انتخاب شده که حاکی از اهمیت این موضوع است.

وی می‌افزاید: در حوزه تولید و عوامل تولید چند مؤلفه وجود دارد که نخستین آن نیروی انسانی است که نیروی انسانی با کیفیت می‌تواند منجر به تولید شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه عامل دوم سرمایه و عامل سوم فناوری است که می‌تواند منجر به جهش تولید شود، خاطرنشان کرد: حوزه مدیریت شهری نیز در عرصه ارائه خدمات و تسهیل ارائه تولید در اقتصاد شهر می‌تواند نقش ویژه‌ای در تحقق شعار سال داشته باشد.

ابراهیمی با بیان اینکه شهرداری به‌عنوان عرضه‌کننده بزرگ خدمات در حوزه مدیریت شهری نقش‌آفرینی می‌کند، ادامه داد: خدمات مختلفی که در زمینه حمل‌ونقل عمومی، جابه‌جایی و تسهیل تردد شهروندان ارائه می‌کنیم، ایجاد شرایط زندگی بهتر و سایر وظایف شهرداری، بخشی از اقتصاد شهر است که قالب خدمات تبلور پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: البته در بخش پروژه‌های عمرانی، استفاده از مصالح و اجرای پروژه‌ها نیز در حوزه فناوری اثر گذار است و شهرداری به‌عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی، می‌تواند حامی و متقاضی فناوری باشد و به شدت در این عرصه نقش آفرینی کند.

مدیران شهری با اعتقاد به نقش ویژه مردم در رشد و جهش اقتصادی کشور توجه کنند تا شرایط بهتری را برای سال ۱۴۰۳ تجربه کنیم

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه در حوزه شهر هوشمند و دسترسی شهروندان به خدمات غیرحضوری و الکترونیک نقش داریم و تأمین زیرساخت‌های شهر هوشمند هم می‌تواند به شدت در رشد و جهش تولید مؤثر باشد، خاطرنشان می‌کند: در تمام این عواملی که نام برده شد با توجه به کلیدواژه مشارکت مردم، نقش دو چندانی می‌توان ایفا کرد.

ابراهیمی با بیان اینکه در حوزه سرمایه با استفاده از تأمین مالی خرد و تأمین مالی شهروندان در پروژه‌های شهری می‌توان نقش مؤثری در تشویق و افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و فعالیت‌های شهری انجام داد، ادامه داد: حوزه نظارت جمعی و سهیم بودن مردم در اداره و برنامه‌ریزی شهر و استفاده از برنامه‌ریزی‌های مشارکت‌مبنا و سایر زمینه‌ها که می‌تواند در تدوین بهتر برنامه‌ها و فعالیت‌ها و در نهایت اجرای بهتر بسیار کمک کننده باشد.

وی با بیان اینکه در واقع کلید واژه مشارکت در سطوح مختلف برای دریافت نظرات شهروندان و مشارکت‌های فکری، اجتماعی و نظارتی، اقتصادی و سایر بخش‌های می‌تواند در افزایش توانمندی شهرداری در تولید و ارائه خدمات مؤثر باشد و تمام این موارد در حوزه مدیریت شهری جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌تواند مورد استفاده و کاربرد قرار گیرد، افزود: امیدوارم مدیران شهری با اعتقاد به نقش ویژه مردم در رشد و جهش اقتصادی کشور توجه کنند تا شرایط بهتری را برای سال ۱۴۰۳ تجربه کنیم.

به گزارش ایمنا، با توجه به نقش مدیریت شهری در تحقق شعار سال می‌توان انتظار داشت در نظر گرفتن اقداماتی نظیر مشارکت بیش از پیش شهروندان در برنامه‌ریزی‌های مستمر و بودجه‌ای، از جمله نمودهای این موضوع است.

همچنین باید توجه داشت که وظایف بر عهده مدیریت شهری همواره تا حد معقولی در راستای تحقق شعار سال به کار گرفته شده است اما اینکه نقش مشارکت مردم در تحقق شعار سال چقدر است قابل بررسی است و مدیریت شهری نیز باید در این راستا گام بردارد.

منبع: imna-739803

ارسال نظر