از مال پیدا شده چگونه استفاده کنیم؟

آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «استفاده از اموال پیدا شده» پاسخ داده اند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

از مال پیدا شده چگونه استفاده کنیم؟

به گزارش «»، حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «استفاده از اموال پیدا شده» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.

سؤال: اگر در صندوق مغازه یا در حساب بانکی خود مبلغی ببینیم که ندانیم مال خودمان است یا دیگران، چه وظیفه ای داریم؟ در صورتی که با تحقیق و بررسی مالک آن معلوم نشود آیا می توانیم از آن مبلغ استفاده کنیم؟

جواب: باید تحقیق کنید و در صورتی که مالک آن معلوم نشد، اگر صندوق یا حسابی که مبلغ در آن است، مخصوص شما است و به طور معمول دیگران در آن پول خودشان را نمی گذارند، آن مبلغ مال شما محسوب می شود و می توانید از آن استفاده کنید.

منبع: حوزه

منبع: khabaronline-1866130

ارسال نظر