کدام جامعه عقب می ماند؟ / کتاب جدید محمد فاضلی و جعفر خیرخواهان منتشر شد

منسر اولسون با بررسی تاریخی و استدلال های نظری نشان می دهد که چگونه گروه های منافع خاص که او «ائتلاف های توزیعی» می خواند، با پیچیده تر کردن قوانین و مقررات، افزایش نقش دولت، و سخت تر کردن امکان تفاهم، برای خود کیسه می دوزند، و باعث کاهش کارآیی و درآمد کل جوامع می شوند.

کدام جامعه عقب می ماند؟ / کتاب جدید محمد فاضلی و جعفر خیرخواهان منتشر شد

گروه اندیشه: در پشت جلد کتاب تازه منتشر شده نشر روزنه، به نام «فراز و فرود ملت ها» اثر منسر اولسون و ترجمه ی محمدفاضلی و جعفر خیرخواهان، آمده است: «جامعه ای که فناوری های نو را توسعه ندهد، یا به کار نگیرد، رقابت را سرکوب کند و مانع نوآوری ها در فناوری، سیاستگذاری یا بازتخصیص منابع شود، عقب می ماند و افول می کند. منسر اولسون با بررسی تاریخی و استدلال

های نظری نشان می دهد که چگونه گروه های منافع خاص که او «ائتلاف های توزیعی» می خواند، با پیچیده تر کردن قوانین و مقررات، افزایش نقش دولت، و سخت تر کردن امکان تفاهم، برای خود کیسه می دوزند، و باعث کاهش کارآیی و درآمد کل جوامع می شوند. ایده های اولسون بینش ها و به همان اندازه مناقشات مهم و عمیقی را در باره نقش سازمان ها و گروه های ذی نفع در جوامع پیش می کشد، و به همان اندازه بینش های مهم برای درک جامعه و اقتصاد ایران دارد.

دکتر محمد فاضلی در کانال شخصی خود در باره انتشار این کتاب نگاشته است: «بالاخره کتاب «فراز و فرود ملت‌ها» اثر منسر اولسون، زیر چاپ رفت. همکاری آموزنده‌ای بود در خدمت آقای دکتر خیرخواهان. و چه زحمتی کشید سیدعلیرضا بهشتی مدیر نشر روزنه برای ویرایش و انتشار کتاب.»

کدام جامعه عقب می ماند؟ / کتاب جدید محمد فاضلی و جعفر خیرخواهان منتشر شد
216216

منبع: khabaronline-1866311

ارسال نظر