گزارشی درباره میزان مخاطبان پلتفرم‌های فیلیمو، نماوا و فیلم نت

گزارشی آماری درباره وضعیت پلتفرم‌ها از منظر میزان مخاطب مبتنی بر اشتراک و نیز گروه سنی مخاطبان سریال‌های مختلف منتشر شده است.

گزارشی درباره میزان مخاطبان پلتفرم‌های فیلیمو، نماوا و فیلم نت

روزنامه هفت صبح نوشت: آژانس nexkooks به‌طور تخصصی درخصوص بررسی و تحلیل عادات رسانه فعالیت و سالانه گزارش‌های مختلفی با اهداف تجاری منتشر می‌کند. این گزارش‌ها بر پایه داده‌هایی ارائه می‌شود که به‌طور مستمر جمع‌آوری می‌شوند. آخرین به‌روزرسانی در دی ماه ۱۴۰۲ صورت گرفته است. در ادامه بخش‌هایی از این گزارش را مرور می‌کنیم.

نفوذ و الگوی استفاده

بررسی نتایج نشان می‌دهد که شبکه نمایش خانگی مبتنی بر پرداخت اشتراک یا svod به عنوان یک رسانه محبوب شناخته می‌شود و مخاطبان اصلی این رسانه گروه‌های سنی ۳۰ تا ۴۵ سال هستند؛ به‌طور کلی ضریب نفوذ شبکه نمایش خانگی در ایران در شهریور ۱۴۰۲ برابر با ۱۳/۶ درصد بوده است البته این موضوع به این معنا نیست که فقط ۱۳/۶ درصد از مخاطبان محتوای شبکه‌های خانگی را تماشا می‌کنند بلکه این افراد گروهی هستند که از طریق خرید اشتراک این برنامه را از پلتفرم شبکه‌های خانگی تماشا می‌کنند. همچنین ممکن است با یک اشتراک چندین نفر محتوای شبکه خانگی را دنبال کنند.

پراکندگی مخاطبان

گروه‌های بزرگ مخاطبان مستقیم پلتفرم‌های شبکه خانگی بر پایه حق اشتراک به چند گروه قابل تفکیک است که مهمترین آن عبارت است از گروه ۳۱ تا ۴۵ که ۲۱/۷ درصد را شامل می‌شود و در مجموع یوزرهای اصلی به حساب می‌آیند. رده سنی ۳۳ تا ۳۷ سال نیز بالاترین سرانه مصرف پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی بر پایه حق اشتراک را به خود اختصاص داده است.

سهم پلتفرم از کانال‌های تماشا

براساس نتایج به دست آمده بخش قابل‌توجهی از محتواهای ارائه شده در شبکه نمایش خانگی از کانال‌های دیگری دنبال می‌شوند. به عنوان مثال سریال زخم‌کاری که یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های ارائه شده در شبکه نمایش خانگی محسوب می‌شود، توسط ۵۸ از افراد دیده شده‌ اما این تماشا لزوماً از طریق شبکه نمایش خانگی دیجیتال نبوده است. تنها ۳۱ درصد از افراد این سریال را از طریق پلتفرم‌ فیلیمو دنبال کرده‌اند. بخش عمده‌ای از مخاطبان محتوای شبکه خانگی را از کانال‌های دیگر مانند دانلود از تلگرام، شبکه‌های ماهواره‌ای، کلوب‌ها و دست‌فروش‌ها دنبال‌ کرده یا فایل آن را از دوستان و آشنایان خود دریافت می‌کنند.

بازیگران اصلی شبکه نمایش خانگی

در این بخش تنها به بررسی شاخص‌های عملکرد برند شبکه نمایش خانگی بر پایه حق اشتراک پرداخته شده است؛ بنابراین به بررسی بازیگرانی نظیر تلوبیون یا تماشاخانه پرداخته نشده است. از نظر عملکرد برند، فیلیمو با اختلاف زیاد در رتبه اول قرار دارد که عمدتا به سابقه و حجم تولیدات این پلتفرم مربوط است. مثلا شاخص tom در مورد فیلیمو به تنهایی برابر با ۶۵/۴ درصد است؛ این در حالی است که رقیب آن یعنی فیلم‌نت با ۱۸/۶ درصد در رتبه دوم قرار گرفته ‌است. نکته مهم این است که داده‌های مربوط به شهریور ۱۴۰۲ نشان می‌دهد ‌نماوا در رتبه دوم قرار داشته اما در دی ۱۴۰۲ فیلم‌نت رشد معناداری داشته و به رتبه دوم رسیده است. در مورد شاخص ترجیح برند یا mpsa فیلیمو با ۶۶/۹ درصد با اختلاف در جایگاه اول قرار گرفته که نشان می‌دهد بیشتر از دو سوم از یوزرهای شبکه خانگی، این پلتفرم را ترجیح می‌دهند.
فیلم‌نت در رتبه دوم قرار گرفته و۱۷/۷ درصد از یوزرها آن را ترجیح می‌دهند. از منظر شاخص aided awareness فیلیمو همچنان در رتبه اول قرار دارد. امتیاز این برند در میان یوزرها به ۸۵/۶درصد رسیده است. این شاخص درباره نماوا ، برابر با ۴۵/۹ درصدو درباره فیلم‌نت برابر با ۴۰/۶ درصد بوده است.

گروه سنی مخاطبان گناه فرشته

گروه مخاطبان به پراکندگی مخاطبانی اشاره دارد که از طریق پلتفرم محتوای مورد نظر را دنبال می‌کنند و نه سایر منابع مثل ماهواره، دانلود و... گروه مخاطبان سریال گناه فرشته به این شرح است: مردان ۱۸ سال ۴/۶ درصد؛ مردان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۴/۲ درصد، مردان ۳۱ تا ۴۵ سال ۲۵/۲ درصد و مردان ۴۵ سال ۳/۹ درصد. زنان ۱۸ سال ۴/۴؛ زنان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۵/۳؛ زنان ۳۱ تا ۴۵ سال ۲۷/۳ و زنان ۴۵ سال ۵/۱ درصد.

گروه سنی مخاطبان ناتو

مردان ۱۸ سال ۱/۸ درصد؛ مردان ۱۸ تا ۳۰ سال ۲۵/۴ درصد؛ مردان ۳۱ تا ۴۵ سال ۱۹/۹ درصد؛ مردان ۴۵ سال، ۱/۹ درصد. زنان ۱۸ سال ۶/۵ درصد؛ زنان ۱۸ تا ۳۰ سال ۲۶ درصد؛ زنان ۳۱ تا ۴۵ سال ۱۶/۱ درصد و ۴۵ سال ۱.۵ درصد.

گروه سنی مخاطبان زخم‌کاری

مردان ۱۸ سال ۱۰/۷ درصد؛ مردان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۳/۸درصد؛ مردان ۳۱ تا ۴۵ سال ۱۶/۸و مردان ۴۵ سال۳/۲؛ زنان ۱۸ سال ۱۳/۲ درصد؛ زنان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۶/۴ درصد؛ زنان ۳۱ تا ۴۵ سال ۲۱/۸ درصد و زنان ۴۵ سال ۱/۱.

مخاطبان نیسان آبی و دفتر یادداشت

گروه مخاطبان نیسان آبی ۲ عبارتند از : مردان ۱۸ سال ۱۴/۶؛ مردان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۱/۷درصد؛ مردان ۳۱ تا ۴۵ سال ۱۵/۱ و مردان ۴۵ سال۷/۷ درصد. زنان ۱۸ سال ۱۳/۴ درصد؛ زنان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۲/۱ درصد؛ زنان ۳۱ تا ۴۵ سال ۱۶/۵ و زنان ۴۵ سال ۸/۹ درصد. این هم از آمار سریال دفتر یادداشت: مردان ‌۱۸ سال ۴/۸درصد؛ مردان ۱۸ تا ۳۰ سال ۱۲/۷ درصد؛ مردان ۳۱ تا ۴۴سال ۱۹/۷ و مردان ۴۵ سال ۹/۱ درصد. زنان ۱۸ سال ۱۸/۵ درصد؛ زنان تا ۳۰ سال ۱۴/۷درصد؛ زنان ۳۱ تا ۴۵ سال ۲۲/۹ و زنان ۴۵ سال ۱۰/۶.‌

منبع: khabaronline-1866289

ارسال نظر