عکس های اصفهان دوره قاجار از آلبوم کاخ گلستان

۷۴ آلبوم از آرشیو کاخ گلستان که شامل ۳۲۰۰ عکس از دوره قاجار است به‌تازگی منتشر شده است. این تصاویر به‌صورت اسکن شده تصاویر جالب و مهمی را در خود دارد.

عکس های اصفهان دوره قاجار از آلبوم کاخ گلستان

 ۷۴ آلبوم از آرشیو کاخ گلستان که شامل ۳۲۰۰ عکس از دوره قاجار است به‌تازگی منتشر شده است. این تصاویر به‌صورت اسکن شده تصاویر جالب و مهمی را در خود دارد. از نکات جالب این مجموع تصاویر عکس‌هایی از اصفهان و به‌خصوص کاخ‌های ویران شده‌ای همچون عمارت نمکدان، آئینه خانه، باغ زرشک و... است. عکس‌ها توسط ظل السلطان به ناصرالدین‌شاه تقدیم شده و پس از آن چند سال بعد همین کاخ‌های مهم توسط ظل السلطان حاکم اصفهان تخریب شده است. عکس‌های اصفهان این آلبوم در دو مجموعه جدا قرار گرفته که کامل‌ترین تصاویر متعلق به مجموعه عکس‌هایی است که ظل السلطان به شاه وقت (ناصرالدین شاه) تقدیم کرده است.

199-11
عمارت نمکدان

 

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار