۳۵۵ میلیارد تومان چگونه در باشگاه استقلال هزینه شد؟

مهر نوشت: باشگاه استقلال که این فصل عنوان گرانترین تیم فصل بیست و دوم لیگ برتر را به خود اختصاص داده است، تمام مبلغی که از فروش سهامش در بورس را کسب کرده بود، برای این فصل هزینه کرده است.

۳۵۵ میلیارد تومان چگونه در باشگاه استقلال هزینه شد؟

رئیس سازمان خصوصی سازی در تازه ترین اظهار نظر خود نکاتی را مطرح کرده که برخی از آن به عنوان تخلفات مالی مصطفی آجورلو در زمان حضورش به عنوان مدیرعامل باشگاه استقلال یاد کرده اند. این در حالی است که حسین قربانزاده تاکید کرده است آجورلو رقمی را برای خودش برنداشته و همه مبالغ برای باشگاه هزینه شده است.

رئیس سازمان خصوصی سازی در این مورد گفت: «آقای آجورلو پولی را برای خود برنداشته که بگوییم فساد و زد و بند کرده. فقط خارج از چارچوبی که ما تعیین کردیم خرج کرده است.این که مردم الان بازخواست می کنند به خاطر این است که این عزیزان به اتاق شیشه ای آمده اند.»

۳۵۵ میلیارد تومان چگونه در باشگاه استقلال هزینه شد؟

در حالی که این اظهار نظرها ذهنیت برداشت از حساب باشگاه به طور غیر قانونی را ایجاد کرده است اما مشخص است که اختلاف حساب مدیران وقت باشگاه استقلال و مسئولان سازمان خصوصی سازی بر سر نحوه هزینه کرد وجوه دریافت شده از محل فروش سهام است.

بر اساس مصوبه کمیته مصارف ، باشگاه استقلال می توانست تا سقف ٢٥٪؜ از این محل معادل ٩٠ میلیارد تومان نسبت به پرداخت بدهی های خودش اقدام کند اما در دوره مدیریت آجورلو مجموعا ٢٣٠ میلیارد تومان از این منابع برداشته شد که قربان زاده معتقد است مجوز کمیته مصارف برای استفاده از این مبلغ دریافت نشده است.

مجموع مبلغ دریافت شده پس از فروش حدود ١١٪؜ از سهام باشگاه استقلال ٣٥٩ میلیارد تومان بوده که با کسر برخی کسورات قانونی و هزینه های مربوط به فروش سهام مبلغ ٣٥٥ میلیارد تومان به حساب باشگاه استقلال واریز شد.

پیش از تشکیل کمیته مصارف در بدو واریز پول ، شرکت تامین اجتماعی ٣۴ میلیارد تومان را با دریافت احکام قضایی از محل بدهی های گذشته باشگاه استقلال مستقیما از حساب این باشگاه دریافت کرد در حالی که مسئولین وقت باشگاه و اعضای کمیته مصارف در جریان این اقدام قرار نداشتند و به همین دلیل این مبلغ خارج از ٢٥٪؜ مصوب به منظور پرداخت بدهی ها از حساب برداشت شد.

باشگاه استقلال همچنین بر اساس تفاهم با اداره مالیات در صورت پرداخت بخشی از بدهی مالیاتی خودشان می توانستند از بخشودگی جرایم مالیاتی استفاده کنند. به همین دلیل ١٦ میلیارد تومان از بدهی سنگین مالیاتی استقلال که به جا مانده از ۱۰ سال گذشته بود پرداخت شد تا ٧٨ میلیارد جریمه عدم پرداخت مالیات در سال های گذشته با بخشودگی از بدهی های این باشگاه کاسته شود.

در واقع ٥٠ میلیارد تومان پرداخت شده به اداره تامین اجتماعی و مالیات دارای مجوز کمیته مصارف نبوده و مازاد بر ٩٠ میلیارد مصوب از محل پرداخت بدهی ها انجام شده است.

سازمان خصوصی سازی از مدیران باشگاه استقلال درخواست کرده بود ٧٥٪؜ باقیمانده این مبلغ را سرمایه گذاری کنند در حالی که در زمان مدیریت آجورلو به جای سرمایه گذاری از منابع فروش سهام ، بدهی های سال های گذشته پرداخت شده آن هم در شرایطی که طلبکاران خصوصی و دولتی با دریافت احکام قضایی در قبال مطالبات خودشان می توانستند مبالغ مورد نظرشان را از حساب برداشت کنند و در نهایت با توافق مسئولین باشگاه این بدهی ها پرداخت شد.

در نهایت از مجموع ٣٥٥ میلیارد ١٢٣ میلیارد تومان در حساب باقی ماند و ٢٣٢ میلیارد تومان از این محل هزینه پرداخت بدهی های گذشته باشگاه استقلال شد که از این ٢٣٢ میلیارد ٩٠ میلیارد دارای مجوز کمیته مصارف بوده و ١٤٢ میلیارد بدون دریافت مجوز از سازمان خصوصی سازی به طلبکاران از جمله سازمان تامین اجتماعی و اداره مالیات پرداخت شده است.

نکته جالب توجه این است که از زمان جدایی آجورلو از استقلال ١٢٣ میلیارد تومان در حساب این باشگاه باقی مانده بود که فتح الله زاده با قرار دادن وثیقه ملکی مبلغ باقیمانده در حساب را نیز دریافت کرده و بخشی از مطالبات بازیکنان را پرداخت کرد.

بر این اساس از نظر سازمان خصوصی سازی تخلف در استفاده از منابع فروش سهام تکمیل شده و مجموع مبلغ ٣٥٥ میلیارد تومان در این باشگاه هزینه شده است.

با این حال قربانزاده به خاطر نظارت نکردن درست اعضای هیات مدیره باشگاه های استقلال و پرسپولیس از عملکرد آنها انتقاد کرده است. همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی از وزارت ورزش هم به خاطر نظارت دقیق نداشتن در این مورد انتقاد کرده است.


۲۵۱۲۵۴

منبع: khabaronline-1716221

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار