بانک قرض ­الحسنه مهر ایران

جشنواره جاری ۲۲

 بانک قرض ­الحسنه مهر ایران در راستای تشویق مشتریان حقیقی فعلی دارای حساب جاری با دسته چک و همچنین افزایش انگیزه برای مشتریان حقیقی جدید کسبه و صنوف که قصد افتتاح حساب جاری و اخذ دسته ­چک این بانک را دارند، اقدام به معرفی جشنواره ­ای تحت عنوان "جشنواره جاری ۲۲" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ نموده است.

جشنواره جاری ۲۲
بانک قرض ­الحسنه مهر ایران در راستای تشویق مشتریان حقیقی فعلی دارای حساب جاری با دسته چک و همچنین افزایش انگیزه برای مشتریان حقیقی جدید کسبه و صنوف که قصد افتتاح حساب جاری و اخذ دسته ­چک این بانک را دارند، اقدام به معرفی جشنواره ­ای تحت عنوان "جشنواره جاری ۲۲" از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ نموده است.
چکیده مبسوط طرح:
  • طرح مذکور شامل افزایش ضرایب امتیاز تخصیص وام قرض ­الحسنه حساب ­های جاری انفرادی/ مشترک اشخاص حقیقی دارای دسته­ چک (کد سپرده­های ۱۰ و ۱۲) به اندازه ۳۵ % بیشتر از ضرایب اعتباری کنونی بانک با رعایت سایر شرایط و ضوابط مندرج در این صفحه می­ باشد.
 • بازه اجرای جشنواره ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ لغایت ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (به مناسبت شانزدهیمن سالگرد تاسیس بانک و چهل و ششمین بهار انقلاب اسلامی) می­ باشد.
 • به حساب­هایی که قبل از شروع جشنواره (تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱) افتتاح شده ­اند تا زمان قبل از شروع جشنواره، امتیاز تشویقی تعلق نمی­ گیرد و محاسبات آن­ها تا تاریخ شروع جشنواره براساس ضرایب موجود در جداول سیاست­ های اعتباری فعلی بانک می ­باشد و بشرطی از تاریخ شروع جشنواره به بعد (به اندازه" حداکثر زمان طول جشنواره (۲ ماه)+ حداکثر دوره معدل­گیری دلخواه (۱۲ ماه)") مشمول امتیاز تشویقی جشنواره می­گردند که شرایط مندرج در این مستند را شامل باشند. (تمامی حساب­های جاری جدید حقیقی دارای دسته ­چک مفتوحه در تاریخ جشنواره و حساب­های جاری قدیمی حقیقی دارای دسته­ چک بشرط رعایت شرایط مندرج در این صفحه، مشمول جشنواره می­ گردند)
 • به حساب­ هایی که بعد از پایان جشنواره افتتاح شده ­اند (از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳)، امتیاز تشویقی تعلق نمی­ گیرد و محاسبات آن­ها از تاریخ پایان جشنواره به بعد، براساس ضرایب موجود در جداول سیاست ­های اعتباری فعلی بانک می ­باشد.
 • دوره امکان معدل­گیری برای مشتری از یک­ماه لغایت ۱۲ ماه می ­باشد.
 • هدف از اجرای جشنواره، جذب منابع جدید و افتتاح حساب جدید به ویژه کسبه و صنوف در بانک می ­باشد. کنترل هدف اجرای جشنواره می­بایست بصورت دستی توسط کاربر شعبه صورت پذیرد.
 • اجرای جشنواره از طریق مراجعه حضوری مشتری به شعبه، امکان­پذیر است.
 • با توجه به هدف "بهره­مندی مشتریان از دسته ­چک­های بانک و فعال شدن حساب­ های جاری" در جشنواره، وضعیت حساب ­های مشتری (انواع حساب ­های مشتری که قابلیت ایجاد امتیاز وام دارد) قبل و بعد از جشنواره بصورت سیستمی مورد بررسی و کنترل، قرار خوهد گرفت و درصورت اطمینان (در حد امکان بررسی سیستمی) از تقویت حساب­های جاری (اختلاف میانگین حساب جاری قبل و بعد جشنواره در بازه دلخواه و موردنظر مشتری برای اخذ وام؛ می­بایست، حداقل ۱۰۰ میلیون ریال باشد) و همچنین به ­شرط عدم تضعیف سایرحساب­ های مشتری(مُمانعت از جابجایی حساب­ ها)؛ مشتری مشمول امتیاز تشویقی جشنواره می­ گردد، درغیراینصورت محاسبات براساس ضرایب موجود در جداول سیاست ­های اعتباری فعلی بانک، صورت می­ پذیرد.
 • استفاده از حساب­های جاری مشتریان هدف طرح و متصل ( پشتیبان) دستگاه­های pos نیز می­ تواند مشمول امتیاز تشویقی جشنواره به­ شرط رعایت سایر شرایط مندرج در این صفحه، گردد.
 • تنها حساب مشمول امتیازی که مشتری مجاز به بستن آن درطول جشنواره می ­باشد، سپرده ۲۵ (سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک-اشخاص حقیقی) می ­باشد. درصورت بستن هرنوع حساب مشمول امتیازی دیگر توسط مشتری درطول جشنواره (با فرض بر انتقال موجودی آن حساب به حساب جاری)، مشتری از جشنواره خارج شده و مشمول امتیاز تشویقی نمی­ گردد. (امتیاز وام وی براساس ضرایب سیاست­ های اعتباری فعلی بانک لحاظ می­ گردد)

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار