وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران

چنانچه بخواهیم درمورد مردمی سازی اقتصاد مطالبی را بیان کنیم این نکته قابل تأمل و تفکر است که تفکر و سیستم اقتصادی در ایران با تمام کشورهای جهان متفاوت و به گفته صاحب نظران با هیچیک از تفکرات و روشهای علمی اقتصاد و تجارت منطبق و حتی شبیه نیست و چندین کیلومتر باهم فاصله دارند.

وجود موریانه های بی صدا در اقتصاد ایران

چرا که مدیریت فعالیتهای تیم اقتصاد در ایران هم جزیره‌ای و هم سلیقه‌ای است و هر کدام با سلایق و منافع سازمانی و یا باندی و بعضا خواسته شخصی خود جامعه را مدیریت میکنند .مگر میشود در کشوری سازمانها و قرارگاهها و شرکتهای متعدد قلدری باشند که میتوانند دولت مرکزی را راحت جابجا و سیاستهای آنرا هوا کنند و به هیچ صراطی هم مستقیم نباشند از سیاست مردمسالاری و مردمی کردن اقتصاد حرف زد؟ اگر چنین نیست مسئولینی که ادعای خدایی در این مقوله را دارند پاسخگو باشند.

تا زمانی که ساختار و سیستم یکپارچه مدیریتی و اجرای یکسان بودن قانون برای همه و رعایت حقوق شهروندی در کشور حاکم نباشد عمراً اجرای چنین طرحهایی دستخوش منافع شخص باندهای نفوذی و اثرگذار متصل به قدرت و ثروت خواهد شد و در این راستا برخی دیگر از موانع که باید در تغییر آن ساختار جزیره‌ای به ساختار یکپارچه علاوه بر مطالبی را که قبلا بیان داشتم باید مورد توجه قرار گیرد که این برداشت من از نظرات دقیق کارشناسان اقتصادی و اجتماعی است که در گفتار و نظرات منتقدانه خود مطالب ارزنده‌ای را چنین توصیف کرده‌اند.

برای مثال ناکارآمدی و یا ناهماهنگی قوانین بانکی کشور و بنگاه‌داری آنان در امور غیر مولد و نرخ بالای بهره تسهیلات بانکی و نیز سهم‌خواهی غیرقانونی برخی از مدیران و کارکنان نظام بانکی در سیستم فاسد اداری از کارآفرینان و تولیدکنندگان به اشکال مختلف مانند، اخذ رشوه های کلان، درخواست مشارکت بدون سرمایه‌گذاری، سرقت و مصادره ایده‌های تولیدی کارآفرینان به نفع خود و امثال آن و سنگ‌اندازی در مسیر خواسته‌های آنان و نیز عدم ثبات قوانین و مقررات اقتصادی کشور و در نتیجه نگرانی برای یک سرمایه‌گذاری مطمئن و امن را میتوان نام برد و همچنین طولانی و سخت بودن فرآیند کارآفرینی و در عین‌حال وجود برخی از نواقص و خلاءهای قانونی ، نظام مالیاتی ظالمانه و ناعادلانه و دریافت عوارض خدمات دولتی و خدمات شهری نامتعادل،همچنین ضعیف بودن یا فراهم نبودن برخی زیرساختها به رغم وجود ظرفیتها و توانمندی های فوق العاده و فراوان در داخل کشور.بنابراین اتخاذ سیاستها و قوانین و دستورالعملها و تدابیر اساسی و لازم برای رفع این موانع می‌تواند نقش مهم و اساسی در تحقق طرح راهبردی مردمی سازی اقتصاد و تولید و تجارت با کم شدن شرّ سازمانها و شرکتهای مزاحم دولتی و نهادهای غیر دولتی و باصطلاح خصولتی و رشد اقتصادی کشور و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم داشته باشد.

البته این نکته مهم را هم باید مد نظر داشت که تا زمانی که موریانه‌های بیصدایی که در ساختار اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی کشور بصورت موزیانه نفوذ کرده و به تخریب مشغول هستند شناسایی و نابود نشوند هیچ تغییری اساسی در سیاستها و عملکرها و رضایتمندی رهبری و مردم متصور نیست .

دبیر کل جمعیت آبادگران ایران اسلامی

23212

منبع: khabaronline-1888355

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار