مدیرعامل شرکت راهبر ترابر انرژی عنوان کرد:

جانمايی جايگاه های سوخت برند پالايشگاه بر روی نقشه الكترونيكی اصفهان

روابط عمومی و اموربین الملل هلدینگ پترو پالایش، از جانمایی جایگاه های سوخت تحت برند هلدینگ پتروپالایش اصفهان بر روی نقشه الکترونیکی استان اصفهان خبر داد.

جانمايی جايگاه های سوخت برند پالايشگاه بر روی نقشه الكترونيكی اصفهان

مدیرعامل شرکت راهبر ترابر انرژی درگفتگو با روابط عمومی و امور بین الملل این شرکت گفت: پس از تلاش بی وقفه این شرکت در ماه های اخیر، جهت الحاق جایگاه های سوخت استان اصفهان به برند پالایشگاه اصفهان، ضرورت اطلاع رسانی برخط جایگاه های ملحق شده به طرح، احساس شد.

ابراهیم کاویانی پور افزود: در این راستا، واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت راتا اقدام به تهیه یک نقشه اختصاصی از جایگاه های سوخت تحت برند بر روی فضای ابری نمود.

مدیرعامل راتا اظهار داشت: جانمایی جایگاه ها بر روی نقشه استان اصفهان از طریق وبسایت شرکت به نشانی rteco.ir، سربرگ جایگاه سوخت، طرح برندینگ و یا لینک انجام پذیر است.

ارسال نظر