مراقبت بیماران بعد از ترخیص در منزل 

مراقبت بیماران بعد از ترخیص در منزل 

مراقبت بیماران بعد از ترخیص در منزل 
22 آذر 1396, 02:33 / کد خبر:27753
 در حال حاضر 18 مرکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزل در اصفھان مشغول به فعالیت هستند که به صورت سازماندھی شده و با نظارت معاونت درمان با بیمارستانهای سطح استان ھمکاری می کنند.
اصفهان امروز: در حال حاضر 18 مرکز مشاوره و ارائه مراقبت پرستاری در منزل در اصفھان مشغول به فعالیت هستند که به صورت سازماندھی شده و با نظارت معاونت درمان با بیمارستانهای سطح استان ھمکاری می کنند.
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، طرح «مشاوره پرستاری و مراقبت در منزل» ازحدود یک ســال پیش به ھمت معاونت پرستاری وزارت بهداشت و با ابلاغ آیین نامه ھای جدید به اجرا درآمد و اکنون گسترده تر شده است. آگاھی مردم از فعالیت دفاتر یادشده علاوه بر دریافت خدمات مشاوره ای و پرستاری صحیح وعلمی، فعالیت مراکز بدون مجوز "مراقبت از بیمار" که بعضا مشکل ساز ھستند را نیز متوقف می سازد. در حال حاضر در ھر بیمارستان یک رابط مراقبت در منزل وجود دارد که وقتی بیمار مرخص می شود به وی مراجعه می کند و رابط، فرم ترخیص را ھمراه با داروھای مصرفی وغیره، با شماره تماس مراکز مشاوره به بیمار می دھد و فرد در موقع لزوم با دفاتر تماس و با اطمینان خاطر از خدمات استفاده می کند. گفتنی است مراکز درمانی الزھرا، کاشانی ،امین  در سطح شهر و شهرستانهای خمینی شهر ونجف آباد از جمله بیمارستان ھای فعال دراجرای این برنامه ھستند.
هدف از اجرای برنامه "مشاوره پرستاری و مراقبت در منزل"
ھدف از اجرای این برنامه لزوم دسترسی بیمار و خانواده به خدمات پرستاری بعداز ترخیص به منظور کاھش مراجعه به بیمارستان،کاھش اشغال تخت بیمارســتانی وکاھش ھزینه بیمار، دولت و بیمه ھا می باشد.درحال حاضر پرســتاران شــاغل دربیمارســتان ھا مشــغول فعالیت در برنامه مذکورھستند و پرســتاران غیر شــاغل نیز می توانند با اخذ پروانه بهره برداری دراین زمینه مشــغول به کار شوند.آموزش خود مراقبتــی درزمینه مراقبت ھای پرســتاری به فرد و خانواده مددجو،بازدید منزل و ارائه خدمات مشاوره ای ،آموزشی، مراقبتی و درمانــی لازم درتمام مراحــل (قبل ازپذیرش و بعد از ترخیص از بیمارستان) با ھماھنگی پزشک معالج، رایزنی وعقد قرارداد با مراکز درمانی و بیمارستانی برای تحت پوشش قراردادن بیمارانی که نیاز به تداوم مراقبت بعــد از ترخیص دارند،ازجمله وظایف این موسسات است.
جهت افزایش بهره وری این مراکز و تأمین بخشی از مراقبتها به بیماران، طبق آیین نامه جدید تأسیس مراکز مشاوره
پرستاری وارائه مراقبتهای پرســتاری به ازای ھر 50ھزار نفر جمعیت تحت پوشــش به یک مرکز مجوز اعطا می شود. پس از آن در رابطه با ایجاد ورونق مراکز مشاوره پرستاری و ارائه مراقبت در منزل و در راستای افزایش رضایت مندی و کاھش ھزینه ھای مردم، بیماران و مراکز درمانی به ویژه بیماران مزمن، سالمند، صعب العلاج ، به مراکز دارای مجوز و دارای حسن سابقه و توانمندی علمی و حرفه ای ، مجوز تأسیس ھاسپیس(Hospice )داده خواھد شد. ھاسپیس ھا مراکزی ھستند که به سالمندان و بیماران مزمن که از بیمارستان ترخیص و نیاز به مراقبت
درمانی در منزل دارند ارائه خدمات می کنند. احداث این مراکز موجب کاھش اشغال تخت ھای بیمارستانی و کاھش ھزینه ھای تحمیلی به مراکز درمانی و بیماران می شود.
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰، شماره 4268 ؛ 29 دی 1400
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین