برنامه قطعی برق کردستان چهارشنبه 24 شهریور 1400

برنامه قطعی برق کردستان چهارشنبه 24 شهریور 1400

برنامه قطعی برق کردستان چهارشنبه 24 شهریور 1400
24 شهریور 1400, 07:18 / کد خبر:773875
برنامه قطعی برق کردستان چهارشنبه 24 شهریور 1400

برای اطلاع از آخرین برنامه قطعی برق در کشور کلیک کنید

مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان سنندج شمالی روز چهارشنبه مورخ (۱۴۰۰/۶/۲۴)
ردیفنام فیدرآدرس مناطق و محدوده هابازه زمانی 
۱صلوات آبادبلوار ابن سینا  تا راهدارخانه صلوات آباد-و روستا های صلوات آباد-کورکوره-هانیس-خیاره-برازان-دارو گیاهی شفا-مهمانسرای نیروی انتظامیساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲کمیزپمپاژ آب ۵آذر-محله نظام آباد- خ پیشمرگان مسلمان-چم حاجی نصرالله تا پل مردوخ
۳پل شیخجاده ننله تا روستای باباریز و قلیان و تیر گران و خلیچیان و ننله و ریخته گری ننله
۴شهداآپارتمان های ولایت-میدان کارآموزی خیابان شهدا خ ۱۷ شهریور خ شیخان و پل بند
۵حاجی آبادمیدان شورا-بلوار خضر زنده تا چهار راه ظفریه کلینیک نور تا میدان کوه نورد 
۶۲۲گلانشهرک وحدت-شهرک ۵ آذر و قسمت نظامی لشکر ۲۸ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۷۱۷شهریورآپارتمانی های گلبرگ -شهرک بعثت -شهرک اداره راه- شهرک کردستان -تقتقان کمربندی کارگر میدان بیسارانی-تا بلوار دلفانی آذر
۸نظام آبادقسمتی از تقتقان-شهرک روحانیون-شهرک سپاه و مسکونی لشکر۲۸
۹شویشهمحور روستاهای بخش کلاترزان – شویشه روستاهای مسیر اویهنگ-
۱۰دکتر حسینیمحلات قشلاق-شهرک مولوی-فرجه-شهرک احمدی-شهرک ورمقانی-بلوار دکتر حسینی-قسمتی از عباس آباد 
۱۱بنیاد بتننایسر و شهرک صنعتی برازان-کارخانه آردساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۱۲بهیاریمیدان لشکر -خیابان استانداری- خ امام میدان انقلاب خ فردوسی تا میدان آزادی
۱۳رابطمیدان سهروردی-خ طالقانی تا سه راه نمکی بازار اصلی شهر و بلوار نمکی تا سه راه جهاد
۱۴فیض آبادپمپاژ آب فیض آباد و از میدان سهره وردی تا۱۲ فروردین و خیابان های اکباتان و چهار باغ ۲۸ دی گلشن تا ایستگاه عباس آباد
۱۵مریواناز سنندج۲ تا سه راه مریوان سمت چپ و کارخانه مندومی و جاده مریوان و سرخه دزج و کلکان و صوفیان هجگرهو نوره-آرندان و پادگان لشکر ۲۸ محور روستایی سارال و گردنه آریز و تودار روته وتودار ملا
۱۶حسین آباداز سه راهی مریوان تا روستای باقر آباد حسین آبادو محور های روستایی سیاسران-باینچوب-دولبندی وشهر حسین آبادساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۱۷اردلانمحله حاجی آباد  بالا و پایین – چهار دیواری-دفتر فنی -سلیمان خاطر-اردلان – خ وکیل-تا میدان آزادی –
۱۸عباس آبادکمبرندی چوب فروشان و محلات کانی کوزله و عباس آباد بالا و پایین و شهرک ارشاد 
۱۹صلوات آبادبلوار ابن سینا  تا راهدارخانه صلوات آباد-و روستا های صلوات آباد-کورکوره-هانیس-خیاره-برازان-دارو گیاهی شفا-مهمانسرای نیروی انتظامیساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۲۰کمیزپمپاژ آب ۵آذر-محله نظام آباد- خ پیشمرگان مسلمان-چم حاجی نصرالله تا پل مردوخ
۲۱شهداآپارتمان های ولایت-میدان کارآموزی خیابان شهدا خ ۱۷ شهریور خ شیخان و پل بند
۲۲حاجی آبادمیدان شورا-بلوار خضر زنده تا چهار راه ظفریه کلینیک نور تا میدان کوه نورد 
۲۳۲۲گلانشهرک وحدت-شهرک ۵ آذر و قسمت نظامی لشکر ۲۸ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۲۴۱۷شهریورآپارتمانی های گلبرگ -شهرک بعثت -شهرک اداره راه- شهرک کردستان -تقتقان کمربندی کارگر میدان بیسارانی-تا بلوار دلفانی آذر
۲۵نظام آبادقسمتی از تقتقان-شهرک روحانیون-شهرک سپاه و مسکونی لشکر۲۸
۲۶شویشهمحور روستاهای بخش کلاترزان – شویشه روستاهای مسیر اویهنگ-
۲۷دکتر حسینیمحلات قشلاق-شهرک مولوی-فرجه-شهرک احمدی-شهرک ورمقانی-بلوار دکتر حسینی-قسمتی از عباس آباد 
۲۸حسین آباداز سه راهی مریوان تا روستای باقر آباد حسین آبادو محور های روستایی سیاسران-باینچوب-دولبندی وشهر حسین آبادساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۲۹اردلانمحله حاجی آباد  بالا و پایین – چهار دیواری-دفتر فنی -سلیمان خاطر-اردلان – خ وکیل-تا میدان آزادی –
۳۰عباس آبادکمبرندی چوب فروشان و محلات کانی کوزله و عباس آباد بالا و پایین و شهرک ارشاد 
۳۱بنیاد بتننایسر و شهرک صنعتی برازان-کارخانه آردساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۳۲بهیاریمیدان لشکر -خیابان استانداری- خ امام میدان انقلاب خ فردوسی تا میدان آزادی
۳۳فیض آبادپمپاژ آب فیض آباد و از میدان سهره وردی تا۱۲ فروردین و خیابان های اکباتان و چهار باغ ۲۸ دی گلشن تا ایستگاه عباس آباد
۳۴مریواناز سنندج۲ تا سه راه مریوان سمت چپ و کارخانه مندومی و جاده مریوان و سرخه دزج و کلکان و صوفیان هجگرهو نوره-آرندان و پادگان لشکر ۲۸ محور روستایی سارال و گردنه آریز و تودار روته وتودار ملا

مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان سنندج جنوبی روز چهارشنبه مورخ (۱۴۰۰/۶/۲۴)
ردیفنام فیدرآدرس مناطق و محدوده هابازه زمانی
۱ساحلیشهرک علوم پزشکی-جاده نظام مهندسی-شهرک های جاده ساحلی-مسکن مهردگایران-انتهای دگایرانساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲شهرک سعدیزندان ساحلی-دانشگاه علوم پزشکی-ساختمان استانداری-قسمتی از بلوار انتظام
۳چنارهاراضی پشت فرودگاه-بخشداری سیروان-اراضی وروستاهای محور سوتاتنگیسر
۴مسکن مهرمسکن مهر بهاران
۵خانقاهشهرک زاگرس-آبیدر-اپارتمان های دادگستری-دارایی-پست زمینی فاروق اعظم -خ سیروان-بیمارستان کوثر
۶مبارک آبادشهرک سعدی فاز۱و۲-خ پژوهش-ک پیروزی
۷فرودگاهفرودگاه-کشتارگاه دام-مرغ پر-پاسگاه نران-اراضی و خانه باغ های محدوده جاده کامیاران تا اولین تونل ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۸پاوانزیباشهر-قسمتی از مسکن مهر-۲/۱۹-۳/۱۹-قسمتی از ۴/۱۹-قسمتی ازاراضی حسن آباد
۹پارک مولویمیدان بار-سایت اداری-شهرک اندیشه-پست های زمینی داخلی وبیرونی ادب-آزادی-صدف-بانتا-قسمتی از خ پاسداران-فرمانداری
۱۰تکیه وچمنتکیه وچمن-شهرک نور-غفور-جامی-پست زمینی بهزیستی-مادروکودک-بانک ملی-بانک کشاورزیساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۱۱پاسدارانپست زمینی دانشگاه ازاد-استقلال-خانه معلم-مجتمع تجاری-خیابان شهیدتعریف-خ ادب-
۱۲سراج۱/۱۷-۲/۱۷-قرادیان-دانشگاه کردستان-
۱۳حکمتویلاشهر-مسکن مهرفراز/آپارتمان ارتش/پمپاژآب/خ گلها
۱۴شهرک صنعتی۳شهرک صنعتی۳
۱۵جاده کامیارانگریزه-شهرک کوثر-پتروشیمی-اراضی وخانه باغ های محدوده جاده کامیارانساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۱۶حسن آبادحسن آباد-اراضی وخانه باغ های محدوده حسن آباد-
۱۷شریف آبادشالمان-جام جم-تپه کرباسی-پست های زمینی ویلاپارک-شریف آباد-محدوده شرف آبادوقسمتی ازغفور
۱۸فرهنگیان۱/۱۹-سه راه پاوان-قسمتی از۴/۱۹-پست زمینی نسیم-۷۶۰واحدی ۱و۲
۱۹نساجیتراکتورسازی-یگان ویژه-آساوله-دوشان-جیک دانه-قار-مرکزتحقیقات کشاورزی-اراضی وروستاهای گرمیر وکانی کوچک
۲۰ساحلیشهرک علوم پزشکی-جاده نظام مهندسی-شهرک های جاده ساحلی-مسکن مهردگایران-انتهای دگایرانساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۲۱شهرک سعدیزندان ساحلی-دانشگاه علوم پزشکی-ساختمان استانداری-قسمتی از بلوار انتظام
۲۲چنارهاراضی پشت فرودگاه-بخشداری سیروان-اراضی وروستاهای محور سوتاتنگیسر
۲۳مسکن مهرمسکن مهر بهاران
۲۴خانقاهشهرک زاگرس-آبیدر-اپارتمان های دادگستری-دارایی-پست زمینی فاروق اعظم -خ سیروان-بیمارستان کوثر
۲۵مبارک آبادشهرک سعدی فاز۱و۲-خ پژوهش-ک پیروزی
۲۶فرودگاهفرودگاه-کشتارگاه دام-مرغ پر-پاسگاه نران-اراضی و خانه باغ های محدوده جاده کامیاران تا اولین تونل ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۲۷پاوانزیباشهر-قسمتی از مسکن مهر-۲/۱۹-۳/۱۹-قسمتی از ۴/۱۹-قسمتی ازاراضی حسن آباد
۲۸پارک مولویمیدان بار-سایت اداری-شهرک اندیشه-پست های زمینی داخلی وبیرونی ادب-آزادی-صدف-بانتا-قسمتی از خ پاسداران-فرمانداری
۲۹جاده کامیارانگریزه-شهرک کوثر-پتروشیمی-اراضی وخانه باغ های محدوده جاده کامیارانساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۳۰حسن آبادحسن آباد-اراضی وخانه باغ های محدوده حسن آباد-
۳۱بلوارتوحیدشهرک پیام-فرماندهی نیروی انتظامی-شهرک پردیس-قسمتی ازدگایران-بیمارستان توحید-باغ ژاله-دادگستری-مجتمع فجر
۳۲فرهنگیان۱/۱۹-سه راه پاوان-قسمتی از۴/۱۹-پست زمینی نسیم-۷۶۰واحدی ۱و۲
۳۳تکیه وچمنتکیه وچمن-شهرک نور-غفور-جامی-پست زمینی بهزیستی-مادروکودک-بانک ملی-بانک کشاورزیساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۳۴پاسدارانپست زمینی دانشگاه ازاد-استقلال-خانه معلم-مجتمع تجاری-خیابان شهیدتعریف-خ ادب-
۳۵سراج۱/۱۷-۲/۱۷-قرادیان-دانشگاه کردستان-
۳۶حکمتویلاشهر-مسکن مهرفراز/آپارتمان ارتش/پمپاژآب/خ گلها
۳۷شهرک صنعتی۳شهرک صنعتی۳
ارسال دیدگاه

نظر خود را با سایر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید

عکس خوانده نمی‌شود
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱، شماره 4357 ؛ 04 خرداد 1401
روزنامه اصفهان امروز چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱
  • آخرین ها
  • پربحث ترین
  • پرمخاطب ترین