#فوری : شبکه ملی اطلاعات در واقع بستری برای انجام کارهای ایجابی است و نه اقدامات سلبی!
23 February 2018 | جمعه، 4 اسفند 1396
علل خشونت در اورژانس‌ بیمارستان‌ ها عضو هیئت علمی طب اورژانس مطرح کرد؛
علل خشونت در اورژانس‌ بیمارستان‌ ها
عضو هیئت علمی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به حوادثی که بعضا در اورژانس بیمارستان های کشور رخ می دهد، بر استفاده از نیروهای امنیتی
11 دی 1396, 11:28 - جامعه / حوادث