نیاز به شفاف‌سازی در حوادث دانشگاه صنعتی

شامگاه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، آزمایشگاه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان دچار حریق شد و این حادثه تلخ در مهم‌ترین دانشگاه اصفهان، حسین مرادی، ۳۰ساله، اهل ملایر استان همدان سرباز امریه را به کام مرگ کشاند. این حادثه تلخ در پی انفجار و آتش‌سوزی در آزمایشگاه تحقیقات معدنی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان اتفاق افتاد

نیاز به شفاف‌سازی در حوادث دانشگاه صنعتی

شامگاه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، آزمایشگاه دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان دچار حریق شد و این حادثه تلخ در مهم‌ترین دانشگاه اصفهان، حسین مرادی، ۳۰ساله، اهل ملایر استان همدان سرباز امریه را به کام مرگ کشاند. این حادثه تلخ در پی انفجار و آتش‌سوزی در آزمایشگاه تحقیقات معدنی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان اتفاق افتاد و به یکی از تلخ‌ترین حوادث این دانشگاه تبدیل شد. پس از این حادثه وزیر علوم، رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان را مأمور پیگیری سریع و بررسی علل این حادثه کرد مأموریتی که نزدیک به یک سال از آن می‌گذرد و هنوز علت این حادثه از طرف دانشگاه اعلام نشده است.

نزدیک به یک سال از این حادثه تلخ می‌گذرد و علت این حادثه به‌صورت روشن و دقیق از طرف رئیس دانشگاه اعلام نشده تا گمانه‌زنی‌ها درباره علت این آتش‌سوزی بیشتر شود. وضعیت بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) آزمایشگاه‌ها یکی از دلایلی است که در زمان آتش‌سوزی آزمایشگاه‌ شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان مطرح شده و سکوت دانشگاه درباره علت این حادثه به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است.

آزمایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان اردیبهشت امسال در سکوت خبر بازگشایی شده است و فعالیت خود را آغاز کرده و در ماه جاری نیز خبر بازگشایی ساختمان دانشکده شیمی توسط دانشگاه منتشر شده اما همچنان خبری از شفاف‌سازی و پاسخگویی مدیر دانشگاه به رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی نیست.

حادثه آتش‌سوزی آزمایشگاه شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان تنها حادثه‌ای نیست که در یک سال گذشته در این دانشگاه بدون شفاف‌سازی رها شده است؛ مسمومیت جمع کثیری از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان با علائم مسمومیت غذایی، در چهارشنبه 2 آذرماه سال گذشته که به بستری‌شدن برخی از دانشجویان در بیمارستان منجر شد نیز دیگر حادثه مهمی است که علت آن به طور شفاف اعلام نشده و مانند حادثه آتش‌سوزی آزمایشگاه شیمی، علت آن در ابهام است.

مشخص نیست چرا دانشگاه صنعتی اصفهان علی‌رغم تأکید وزارت علوم، اقدام خاصی برای شفاف‌سازی و پاسخگویی به رسانه‌ها و جامعه دانشگاهی و دانشجویان انجام نمی‌دهد و تمایل دارد دو حادثه مهم یک سال اخیر دانشگاه صنعتی اصفهان همچنان در ابهام بماند.

ارسال نظر