سامانه پایدار همرفتی در استان اصفهان ایجاد شد

سقوط 15 اصله درخت در طوفان های اخیر اصفهان

در پی طوفان های اخیر و وزش شدید باد در اصفهان 15 اصله درخت و چند دابست سقوط کردند.

سقوط 15 اصله درخت در طوفان های اخیر اصفهان

مدیرکل بحران استانداری اصفهان در گفتگو با اصفهان امروز بیان داشت: طوفان های اخیر اصفهان باعث سقوط 15 اصله درخت و چند داربست شد.

منصور شیشه فروش بیان افزود:به دنبال این اتفاقات سامانه ناپایدار همرفتی ایجاد شده است که به صورت نقطه ای بارش های تند و تندبادهای فصلی را رصد و شناسایی می کند.

او گفت: روز گذشته در شمال اصفهان وزش باد 85 کیلومتر بر ساعت و در مرکز 75 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت.

 

 

ارسال نظر