کشف 20 میلیارد ریال لوازم دپو شده خودرو در اصفهان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از کشف 20 میلیارد ریال انواع قطعات خودرو قاچاق در بازرسی مأموران از یک انبار خبر داد.

سرهنگ مهدی سبحانی فر بیان داشت:در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز،مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان از دپوی قطعات خودرو در یکی از انبارهای سطح شهر اصفهان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به این انبار اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند تعداد10 عدد موتور خودرو، 12عدد گریبکس،17عددسرسیلندرو26عدد کمپرسورکولر که همگی مستعمل و به صورت قاچاق تهیه و دپو شده بود را کشف کنند.  

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان ارزش کالاهای قاچاق مکشوفه را 20 میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

 

ارسال نظر