لیست مدارس ابتدایی شاهین شهر با آدرس و شماره تلفن

لیست مدارس ابتدایی شاهین شهر دخترانه و پسرانه را به همراه آدرس، شماره تلفن و کد پستی مشاهده می کنید.

لیست مدارس ابتدایی شاهین شهر با آدرس و شماره تلفن

آدرس و شماره تلفن مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شاهین شهر  را در این مطلب می خوانید که می‌تواند شما را در انجام امور اداری مربوط به مدرسه فرزندتان کمک کند.

 مدارس ابتدایی شاهین شهر

لیست مدارس ابتدایی دخترانه  شاهین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان دخترانه دولتی شهدای مدافع حرم 2 شاهین شهر خیابان نبوت، خیابان عدل 45257839 8318936639
2 دبستان دخترانه دولتی سلمان فارسی شاهین شهر شاهین شهر، بلوار فردوسی، فرعی 5 شرقی (031) 45275837 8314758551
3 دبستان دخترانه دولتی فدک شاهین شهر شهرک میلاد نبش خیابان استقلال  (031) 45229772 8316814817
4 دبستان دخترانه دولتی شهید کمائی شاهین شهر شاهین شهر، خیابان عطار، خیابان دکتر شریعتی، جنب مجموعه ورزشی نشاط (031) 45232990 - 03145233988 8313735161
5 دبستان دخترانه دولتی شهید پرخاش شاهین شهر کوی مهدیه  5293553 یا 45293553  8317813189
6 دبستان دخترانه نیایش 1 شاهین شهر مسکن مهر، خیابان دی، فرعی 3 شمالی (031) 45284060 -
7 دبستان دخترانه دولتی هشتم شهریور شاهین شهر گرگاب، انتهای بلوار امام  5753933 یا 45753833 8338118139
8 دبستان دخترانه دولتی شهید آیت شاهین شهر خیابان فردوسی، فرعی 4 شرقی (031) 45247172 - 45278889 8314743353
9 دبستان دخترانه دولتی رزمندگان اسلام 2 شاهین شهر شاهین شهر، خیابان شهید بهشتی (مخابرات)، فرعی یکم شرقی (031) 45224546 -
10 دبستان دخترانه دولتی پروین اعتصامی شاهین شهر خیابان عطار، فرعی 14، قبل از خانه های چوبی  45290011  8309800000
11 دبستان دخترانه دولتی الزهرا شاهین شهر شاهین شهر، شهرک گلدیس فدک، فاز 1 5264055 8315665171
12 دبستان دخترانه دولتی یوسفیان شاهین شهر گز خیابان شهید اشراقی کوچه بستان 45721974  8344189371
13 دبستان دخترانه دولتی آیت اله پناهنده 1 شاهین شهر - - -
14 دبستان دخترانه دولتی حاج مهدی معتمدی شاهین شهر گلدیس بلوار علامه امینی خیابان غدیر 5267680 یا 45267680 8315663583
15 دبستان دخترانه دولتی زنده یاد عزبدفتران شاهین شهر - - -
16 دبستان دخترانه گل نرجس شاهین شهر گز بلوار معلم کوچه فرهنگ پلاک20 - -
17 دبستان دخترانه دولتی فردوس شاهین شهر شاهین شهر خیابان شریعتی جنب ورزشگاه نشاط   45229665 یا 45345673 8313735164
18 دبستان دخترانه دولتی فاطمیه شاهین شهر - - -
19 دبستان دخترانه دولتی حضرت بقیه الله 2 شاهین شهر - - -
20 دبستان دخترانه پرفسور حسابی شاهین شهر میدان فاطمیه،خیابان بهشتی - -
21 دبستان دخترانه گلهای فردا شاهین شهر خیابان منتظری، فرعی 4 شرقی  (031) 45362970 -
22 دبستان دخترانه دولتی بنت الهدی صدر شاهین شهر شاهین شهر، خیابان مخابرات، فرعی 1 شرقی 5224546 یا 45221010 8316637556
23 دبستان دخترانه دولتی دوازده فروردین شاهین شهر خیابان فرخی - -
24 دبستان دخترانه دولتی شهید محمود خسروی شاهین شهر روستای جهادآباد،خیابان امام خمینی، خیابان فردوسی، پلاک 646، طبقه همکف - 8335135817
25 دبستان دخترانه حضرت زینب (س) شاهین شهر خانه کارگر مهارت روبروی استخرقصرقو 45205051 یا 45205050  8319634743
26 دبستان دخترانه شهدای دیسمان و وطن شاهین شهر خانه کارگر خیابان مهارت روبروی قصر قو 45205051 8319634743
27 دبستان دخترانه حاج احمد سلیمی شاهین شهر گز خیابان فردوسی خیابان شهید رجائی 45222020 8344157753
28 دبستان دخترانه زنده یاد برومند شاهین شهر گز خیابان فردوسی خیابان شهیدرجایی جنب مدرسه پناهنده 45721788 8344157885
29 دبستان دخترانه سعیدانصاری شاهین شهر شاهین شهر اقبال لاهوری فرعی 5 شرقی 45293958 8317614997 
30 دبستان دخترانه میلاد شاهین شهر بنیاد ازدواج خیابان حر اموزشگاه میلاد 5277725 یا 45277725 8314946985
31 دبستان دخترانه سعدی شاهین شهر  گرگاب انتهای بلوار امام خمینی  31457539 8338118139 
32 دبستان دخترانه حاج کاظم عارف شاهین شهر شهر گز خیابان خواجه نصیر کوچه مصلا  45725166 8344173873
33 دبستان دخترانه بحرالعلوم شاهین شهر خیابان حافظ شمالی فرعی 16 شرقی بن بست اول شمالی  45208110 8314846171
34 دبستان دخترانه محمد نصری شاهین شهر  شهرک پردیس جنب دبستان شهدای صنایع دفاع مدرسه شهید محمد نصری  45255040 8317916188 
35 دبستان دخترانه زنده یاد عزت رحیمی شاهین شهر روستای مورچه خورت جاده اصلی اصفهان تهران جنب دهیاری 43124522 یا 45644181 8331615392 
36 دبستان دخترانه شهدای صنایع دفاع 2 شاهین شهر بلوار امام خمینی خیابان طالقانی شهرک پردیس جنب مسجدالمهدی 5255040 یا 45255040 8317916187
37 دبستان دخترانه شهید محمود خسروی شاهین شهر روستای جهاد آباد خیابان امام خمینی 45432120 یا 45770120 8335135817 
38 دبستان دخترانه محمدرضا جزی شاهین شهر  روستای حاجی آباد بلوار شاهد - 8319514634 
39 دبستان دخترانه دولتی جم و ممجدی شاهین شهر خیابان یادگار امام، رضوی (بیمارستان)  - -
40 دبستان دخترانه غیر انتفاعی متفکران علوی شاهین شهر خیابان دهخدا، فرعی سوم شرقی، پلاک پنجاه و دو

45226343

 

8314631437 
41 دبستان دخترانه غیر انتفاعی مهرگان شاهین شهر خیابان ابوریحان، فرعی 7 شرقی فردوسی (031) 45214360 - 09162287762 -
42 دبستان دخترانه غیر انتفاعی فرشتگان شاهین شهر خیابان مخابرات، فرعی 4 غربی  (031) 45367770 8314643335
43 دبستان دخترانه غیر انتفاعی مهر شاهین شهر خیابان مخابرات، فرعی 13 غربی، پلاک 57 5224489 -
44 دبستان دخترانه غیر انتفاعی نسل ماندگار شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 13شرقی پلاک18 5277982 یا 45277982 8314600000
45 دبستان دخترانه غیر انتفاعی پوپک شاهین شهر بلوار طالقانی فرعی 9پلاک 4 45291129 8318676465
46 دبستان دخترانه غیر انتفاعی خورشید شاهین شهر شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 9 شرقی پلاک 6  45246396  8314773761 
47 دبستان دخترانه غیر انتفاعی گل نرجس شاهین شهر گز خیابان شیخ بهایی پلاک 47  5720757  8344145714
48 دبستان دخترانه غیر انتفاعی مهرگان شاهین شهر  خیابان فردوسی فرعی7شرقی پلاک 13 8314766333  5214360 یا 45214360
49 دبستان دخترانه غیر انتفاعی دنیای دانش شاهین شهر گز بلوار ولیعصر خیابان کارگر پلاک 26  45722207 1125365489 
50 دبستان دخترانه غیر انتفاعی طلوع اندیشه شاهین شهر  گز برخوار خیابان امام خمینی بعد از مدرسه ی شهید ذکاوتمند 45722147 8344185971 
51 دبستان دخترانه غیر انتفاعی فرزانه همت شاهین شهر شاهین شهر، صنایع هواپیما سازی ایران، شهرک ولیعصر  45238174 8337185414 

لیست مدارس ابتدایی پسرانه  شاهین شهر

شماره نام مدرسه آدرس شماره تلفن کدپستی
1 دبستان پسرانه دولتی دکتر حسابی1 شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی 3 شرقی آموزشگاه دکتر حسابی  45223414  8316637556 
2 دبستان پسرانه دولتی دکتر حسابی2 شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی 3 شرقی آموزشگاه دکتر حسابی 45233080 8316637556
3 دبستان پسرانه دولتی آیت الله هاشمی رفسنجانی 2  شاهین شهرخ فردوسی فرعی 4شرقی 5279006 یا 45279006 8314743353
4 دبستان پسرانه دولتی امیرکبیر1 شاهین شهر شاهین شهرخ عطارفرعی 12 شرقی  5256268 یا 45322182 8319871137
5 دبستان پسرانه دولتی شهید روحی 2 شاهین شهر خیابان طالقانی کوی مهدیه منازل 560 دستگاه دبستان شهید روحی 5293553 یا 45293553 8317813189
6 دبستان پسرانه شهید غفاری شاهین شهر در استان اصفهان خیابان عطار فرعی 4 غربی 5227161 یا 45227161 8316613113 
7 دبستان پسرانه دولتی شهیدعباسیان شاهین شهر گز و برخوار خیابان معلم خیابان بهشتی کوچه شهید عرب بیگی 5723464 یا 45723464 8344199197 
8 دبستان پسرانه دولتی نیایش2 شاهین شهر مسکن مهر بلوار آذر خیابان دی فرعی 3شمالی 45284060 8317978663
9 دبستان پسرانه دولتی عسکریه گرگاب 1 شاهین شهر گرگاب بلوار امام خمینی خیابان کشاورز 5753730 یا 45753730 8338118139
10 دبستان پسرانه دولتی شهدای مدافع حرم شاهین شهر شهرک ردانی پور خیابان نبوت 45253770 8318936639
11 دبستان پسرانه دولتی شهیدباهنر شاهین شهر  هشت بهشت فلکه عقیق، خیابان عقیق، انتهای خیابان، روبروی مسجد 45210878 یا 45317747 8315686333
12 دبستان پسرانه دولتی شهید بهشتی شاهین شهر شاهین شهر گلدیس خیابان جابربن حیان دبستان 5267051 یا 45267051 8315663761
13 دبستان پسرانه دولتی شهید ابوذر دهقان شاهین شهر بلوار عطار ف 4 غربی 5224363 3439183137
14 دبستان پسرانه دولتی فدک 2 شاهین شهر  میلاد خیابان استقلال  45228690 8316814817 
15 دبستان پسرانه دولتی شهید مجیدی 2  خیابان شیخ بهایی نبش فرع4 غربی 5207456 یا 45207456  8313933591
16 دبستان پسرانه دولتی شهید مطهری شاهین شهر خیابان عارف فرعی یک شرقی  45217114 8319753115 
17 دبستان پسرانه دولتی بانو مجتهده امین شاهین شهر شاهین شهر گلدیس فاز یک خیابان جابر ابن حیان  5267050 یا 45267050 8315663761 
18 دبستان پسرانه دولتی آیت اله پناهنده 1 شاهین شهر شاهین شهر گز برخوارخیابان شهید رجایی کوچه لادن 25722140 یا 25713380 8344151537
19 دبستان پسرانه دولتی آل محمد (ص) شاهین شهر گز بلوار شهدا شهرک لاله سرخ دبستان آل محمد (ص)  5390564 یا 45710420 8344134578 
20 دبستان پسرانه دولتی سعیدانصاری شاهین شهر اقبال لاهوری ف 5 شرقی  5252400 یا 45252400 8317614997
21 دبستان پسرانه دولتی سلامتیان2 شاهین شهر شاهین شهر گلدیس خیابان یادگار امام روبروی اتش نشانی 45267881 8315641154
22 دبستان پسرانه دولتی علی ابن ابیطالب (ع) شاهین شهر  گرگاب خیابان شهیدمطهری جنب مدرسه خیرسازنرگس  54754341   8338148438
23 دبستان پسرانه دولتی شهید بهروج شاهین شهر گز بلوار معلم کوچه پست 45222020 یا 5714131 8344141337 
24 دبستان پسرانه دولتی مهر برکت شاهین شهر خانه کارگر خیابان مهارت  45222020 یا 45204088 8319669950 
25 دبستان پسرانه دولتی شهدای صنایع دفاع 1 شاهین شهر شهرک پردیس روبروی بازارچه  5255040 یا 45253404 8317916187 
26 دبستان پسرانه دولتی دکترلواسانی شاهین شهر حاجی آباد  25265011 یا 45202511 8319916743 
27 دبستان پسرانه دولتی برکت خانه کارگر شاهین شهر خانه کارگر خیابان مهارت جنوبی فرعی 11شرقی پلاک 43 45204292   8319669950
28 دبستان پسرانه دولتی بعثت شاهین شهر  بنیادازدواج خیابان حر 5240765 یا 45240765 8314946991 
29 دبستان پسرانه دولتی حافظ شاهین شهر خیابان حافظ شمالی مدرسه مسعود پور 2 45240868 8314846171
30 دبستان پسرانه دولتی فاطمیه شاهین شهر مورچه خورت جنب دهیاری  45642432  8331615392 
31 دبستان پسرانه دولتی برکت جهاد آباد شاهین شهر روستای جهادآباد 4577010 8335133493 
32 دبستان پسرانه غیر انتفاعی سروش شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 1شرقی پلاک 41  5223900 یا 45248822 8314745491
33 دبستان پسرانه غیر انتفاعی شایان 1 شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی 13 غربی پ67  5214376 یا 45365754 8314683333
34 دبستان پسرانه غیر انتفاعی گنجینه علم شاهین شهر خیابان مخابرات فرعی 12غربی پلاک 20 45227790 8314678495 
35 دبستان پسرانه غیر انتفاعی نامداران شاهین شهر شاهین شهرخ فرخی 5217110 یا 45217110  8319751537
36 دبستان پسرانه غیر انتفاعی نیکان شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی7شرقی پلاک 24  45250021 یا 45214300 8314763491 
37 دبستان پسرانه غیر انتفاعی لقمان حکیم شاهین شهر خیابان فردوسی فرعی 4 شرقی پلاک 75 شمالی 5247223 یا 45247223  8314755641
38 دبستان پسرانه غیر انتفاعی فرزانه پویا شاهین شهر شاهین شهر، صنایع هواپیما سازی ایران، شهرک ولیعصر 25018452  8337185414
39 دبستان پسرانه غیر انتفاعی شایان شاهین شهر  خیابان فردوسی فرعی اول شرقی پلاک 49 45245797 8314716433
40 دبستان پسرانه غیر انتفاعی استاد شهریار شاهین شهر خیابان طالقانی فرعی 8 دبستان غیردولتی استاد شهریار  45250427 8318673781
41 دبستان پسرانه غیر انتفاعی رضوی شاهین شهر خیابان فردوسی ف 3 شرقی پلاک 5 5221478 یا 45275807 8314744868 
42 دبستان پسرانه غیر انتفاعی فرزانه پویا شاهین شهر شاهین شهر، صنایع هواپیما سازی ایران، شهرک ولیعصر  45225018 8337185414
43 دبستان پسرانه غیر انتفاعی مهر دانش شاهین شهر گز بلوار معلم روبروی نمایشگاه عارف 8344148853  45722895
44 دبستان پسرانه غیر انتفاعی یزدان شاهین شهر شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی 6 شرقی پلاک 2 45213241 8271484155
45 دبستان پسرانه غیر انتفاعی قلم شاهین شهر خیابان دهخدا فرعی 8 شرقی پلاک 21 45291192 یا 45221323 8316663461 
46 دبستان پسرانه غیر انتفاعی شایان1 شاهین شهر دبستان (ابتدایی) پسرانه شایان1 در نشانی خیابان فردوسی فرعی 7شرقی پلاک 18 5214376 -
47 دبستان پسرانه غیر انتفاعی آمادگی لقمان حکیم شاهین شهر شاهین شهرخ فردوسی ف 4ش پلاک 75  5247223 -
48 دبستان پسرانه غیر انتفاعی فرزانه پویا شاهین شهر شاهین شهر، صنایع هواپیما سازی ایران، شهرک ولیعصر - -
49 دبستان پسرانه غیر انتفاعی رضوی شاهین شهر  - - -

سخن آخر

در این مطلب شماره تلفن و آدرس مدارس دولتی و غیر انتفاعی ابتدایی شاهین شهر را گردآوری کرده ایم که در صورتی که شماره تلفن و آدرس مدرسه مورد نظرتون اشتباه است در قسمت نظرات کامنت کنید.

ارسال نظر