توقع حل مشکلات توسط دولت فعلی مانند انتظاری است که از یک فرد معمولی برای بالا بردن وزنه ۳۰۰ کیلویی داریم

عباس عبدی در اعتماد نوشت: سیاست از دو سو دچار ناترازی شده است. در درجه اول ناترازی میان ساختار و مردم.

توقع حل مشکلات توسط دولت فعلی مانند انتظاری است که از یک فرد معمولی برای بالا بردن وزنه ۳۰۰ کیلویی داریم

واقعیت این است که نگاه مردم نسبت به سیاست‌ها و مدیریت کنونی مثبت نیست و تعداد اندکی از مردم از وضع موجود دفاع می‌کنند. ظاهرا آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که فقط ۷ درصد مدافع این وضع هستند. این ناترازی در عمل مدیریت امور را دچار مشکل می‌کند و چه بسا منجر به ناترازی نوع دوم شود.

ناترازی دوم سیاست میان صلاحیت حرفه‌ای مدیران با ابعاد و وزن مشکلات کشور خیلی روشن و زیاد است. مثل زدن وزنه ۳۰۰ کیلویی برای یک فرد عادی است.

اظهارات و مواضع عجیب مدیران، فقدان برنامه و ایده‌های روشن و ناکارآمدی مفرط جملگی مصداق‌های این ناترازی سیاسی است که ناترازی‌های پیش‌گفته را تشدید می‌کند. پس بدون حل ناترازی سیاسی، سایر ناترازی‌ها نه تنها حل نمی‌شوند که تشدید هم خواهند شد.

۲۳۳۰۲

منبع: khabaronline-1860502

ارسال نظر