جرم انگاری غیرقانونی استفاده از فیلترشکن

هر فعلی که برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد جرم نیست،جرم چیزی است که قانون برای آن مجازات گذاشته باشد،بنابراین این سیاست  نمی تواند در مورد افراد عادی عمل کند وصرفا یک مطلبی است که اعلام شده است .

جرم انگاری غیرقانونی استفاده از فیلترشکن

شورای عالی فضای مجازی اصولا سیاست گذاری می کند ومدعی است باید پیام رسان داخلی ایجاد کنیم و باید از پیام رسان داخلی حمایت شود،این یک سیاست است ولی چگونه باید حمایت شود ؟ بنظرمن ممنوعیت فیلتر شکن بعنوان سیاست چیز جدیدی نیست.یعنی وقتی حاکمیت جلوی یک چیزی را با یک ابزاری می گیرد قاعدتا شکستن آن ممنوع است ولی مسئله این است که آیا این ممنوعیت جرم انگاری شده است یا نه؟اگر جرم انگاری شده باشد و قانون برای آن گذاشته باشند و ضمانت اجرا داشته باشد می توان با شهروندانی که آن را رعایت نمی کنند برخورد کرد. مثلا بیایند و بگویند سیگار ممنوع است ،تا مادامی که این ممنوعیت در حد جمله باقی بماند می شود سیاست و نمی شود کسی را به جرم استفاده از سیگار مجازات کردچون صرفا یک سیاست اعلام شده است.ولی وقتی می گویند طبق مصوبه مجلس استفاده از سیگار یک سال زندان دارد این مجازات قابلیت اجرایی پیدا می کند.ضمن اینکه این را صرفا مجلس می تواند بگوید چون طبق قانون اساسی تعیین مجازات با مجلس است .

جرم انگاری استفاده از فیلترشکن، غیرقانونی است

مجلس است که می تواند جرم انگاری را مصوب کند و مادامی که مجازاتی برای اینکار تعیین نشده طبق صریح ماده ۲ قانون مجازات اسلامی هر فعلی که برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده باشد جرم نیست،جرم چیزی است که قانون برای آن مجازات گذاشته باشد،بنابراین این سیاست نمی تواند در مورد افراد عادی عمل کند وصرفا یک مطلبی است که اعلام شده است .مثل اینکه نظام دوست دارد برجام امضا شود و این صرفا سیاست است و وقتی اجرا می شود که یک سندی امضا شده باشد .

استفاده ۷۰ درصد جامعه از فیلتر شکن

در ارتباط باگردش مالی خرید و فروش فیلتر شکن ها من فرضیه دخیل بودن دولتی ها در این مورد را رد می کنم ولی نکته این است که کلا و اساسا یکی از دلایل ناکارآمدی فیلترینگ همین است ،یعنی فیلترینگ بعنوان ابزار اصلی اعمال حکمرانی به نحوی که با حدود ۷۰ درصد افراد جامعه بازی موش و گربه داشته باشیم و دولت فیلتر کند و از آن سو مردم فیلتر شکن بخرند یک راه دور زدن فنی است.راهش هم سخت نیست و این یکی از علت های ناکارآمدی فیلترینگ است.چون امکان راحتی برای دور خوردن دارد و در این صورت وارد بازی موش و گربه ای می شویم که پایانی بر آن نیست.مرتبا دولت فیلتر می کند و چون نزدیک ۷۰ درصد جامعه مشتری فیلتر شکن هستند این روند ادامه می یابد.بنظر می رسد اگر دولت این ۴،۵ پلت فرم اصلی را از فیلتر در بیاورد ۵ تا ۱۰ درصد جامعه از فیلتر شکن استفاده کنند.ولی وقتی به اذعان کمیسیون صنایع مجلس که در مرداد ماه امسال منتشر شد ۶۴ درصد جامعه از فیلتر شکن استفاده می کنند نمی شود با این درصد از جامعه بازی موش و گربه داشته باشیم.وقتی حدود ۷۰ درصد جامعه به محصولی نیاز دارد عرضه آن همواره انجام خواهد شد .

فیلترشکن، مورد نیاز عموم مردم

بهتر است بجای اینکه به توهم توطئه و اینکه حتما کسانی از جاکمیت و دولت هستند که فیلتر شکن را عرضه می کنند بپردازیم میزان تقاضا ی جامعه را در نظر داشته باشیم، فیلتر شکن کالایی است که با توجه به فیلترینگ گسترده، عموم جامعه به آن نیاز دارند و مثل خیلی چیز های دیگر همیشه چرخه عرضه و تقاضا یش کار می کند و نمی توان جلوی آن را گرفت ،همانطور که جلوی بقیه چیزهایی که عموم جامعه استفاده می کند را نمی توان گرفت. البته من بعنوان کارشناس فنی شواهدی پیدا نکردم که به صورت سازمان یافته بخش هایی در خود حاکمیت یا دولت فیلترشکن تولید یا عرضه می کنند .

*کارشناس حوزه ارتباطات و فن آوری

۲۱۲

منبع: khabaronline-1875919

ارسال نظر