پایان توهم «یکه تازی» اسرائیل در خاورمیانه

ایران یک حمله محدود و اعلام شده کرد وفقط مکان های نظامی را مورد هدف قرار داد ضمن اینکه حتی اگر یک موشک ایران هم به اسرائیل اثابت کرده باشد برای ایران پیروزی است چرا که همان یک موشک یعنی شکستن همه چیز.

پایان توهم «یکه تازی» اسرائیل در خاورمیانه

در قضیه پاسخ محدود اخیر موشکی ایران به اسرائیل بحث اینکه چه کسی ضربه زد و چه کسی ضربه خورد نیست ،بحث در اینجاست که اسرائیل در طول هفتاد و خرده ای سال از به وجود آمدنش یک قاعده ای را در خاورمیانه برپا کرده بود که او بالاترین دست را در خاورمیانه دارد و تا دیروز اسرائیل سلطان بلامنازع خاورمیانه بود و اینگونه القاء می کرد که اوست که همه چیز را تحت نظر دارد .ایران به دلیل اینکه منطقه منطقه بسیار حساسی بود برای اولین بارخیلی سعی می کرد تا از مقابله رویاروی پرهیز کند ولی اسرائیل بی مهابا و بدون در نظر گرفتن قواعد با حمله به کنسولگری ایران در سوریه همه قواعد رسمی و اطلاعاتی منطقه را شکست .

ایران در این میان چه باید می کرد ؟یا باید ساکت می ماند و یا باید اجازه می داد کما فی سابق اسرائیل بزند و در برود ،اما ایران اینبار تصمیم به پاسخ گرفت و پاسخی با عقلانیت و درایت و با در نظر گرفتن تمام مسائل جانبی انجام داد.به همین دلیل ایران ملزم بود با عقلانیت جواب دهد و به همین دلیل اعلام کرد که ما پاسخ خواهیم داد و برای این پاسخ باید اقتدار پوشالی دشمن را عریان می کرد .مهم نیست این پاسخ چگونه بود و به چه نتایجی رسید و موفق بود یا خیر ،اینها هیچ کدام مهم نیست ،مهم این بود که پاسخ باید می داد که داد.در نتیجه کشورهای آمریکا ،انگلیس و فرانسه و اردن و تمام کشور های منطقه به کمک اسرائیل آمدند و با این پاسخ چهره اسرائیل را عریان کرد که کشوری که تا دیروز تمام خاورمیانه را تهدید می کرد و مدعی بود من بالاترین قدرت منطقه هستم مشخص شد که قدرت ویژای ندارد و باید تمام تمام دنیا به کمک این رژیم بیایند نا بتواند از خودش دفاع کند.

تمام کشور های جهان به کمک اسرائیل آمده اند که بتواند از خودش دفاع کند ،حالا اگر بخواهد به ما هرگونه حمله ای بکند، مهم نیست این حمله چگونه و با چه قدرتی خواهد بود . زیرا دیگر این تابوی اسرائیل قدرت اول منطقه شکسته شد.

وقتی اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق حمله کرد ایران هم می تواند در مقابل مصالح خودش از خود دفاع کند واین حق دفاع مشروع از خود است .الان همه در این مانده اند که پاسخ اسرائیل به این حمله چگونه خواهد بود؟ فراموش نکنیم ایران یک معادله جدید را در جهان برقرار کرد و این معادله جدید این است که توانست جلوی اسرائیلی که تا دیروز جولان می داد و همه جا در خاورمیانه گَرد و خاک بپا می کرد قد علم کند و جلوی این رژیم منحوس بایستد. مهم نیست این جلوگیری به نتیجه رسید یا به نتیجه نرسید ،دو تا موشک به اسرائیل خورد یا سه موشک؟اصلا این مهم نیست و مهم این است که این مصونیتی که اسرائیل در گرداگرد خود گذاشته بود شکسته شد.پس از این شکسته شدن دیگر اسرائیل نمی داند چکار کند و چگونه آن هیبت را بازسازی کند و حالا توپ درزمین اسرائیل است ،دوست دارد حمله کند خُب بکند ،آن موقع همه راه ها برای ایران باز خواهد بود ،الان ایران یک حمله محدود و اعلام شده کرد وفقط مکان های نظامی را مورد هدف قرار داد ضمن اینکه حتی اگر یک موشک ایران هم به اسرائیل اثابت کرده باشد برای ایران پیروزی است چرا که همان یک موشک یعنی شکستن همه چیز.

اسرائیل در حال تشکیل یک گروه بین المللی است که علیه ایران سیاسی اقدام کند وبرای ایران هم این موضوع مهم نیست.با این حمله خیلی از معادلات خاورمیانه عوض شد و برای اولین بار وحشتی که پریشب جهان را در بر گرفت از هزار موشکی که در زمین اسرائیل فرود بیاید قوی تر بود و این برای کشور ما عزت است. مهم این است این قدرتی که همه را تهدید می کرد الان خودش نشسته و دارد زخم هایش را می لیسد و نمی داند چکار کند.اسرائیل برای خنثی کردن حمله ایران از همه کشور ها کمک گرفت ولی ایران در این حمله از هیچ کشوری کمک نگرفت و این برای ما افتخار است.ایران حتی محور های مقاومت در منطقه را هم به یاری نخواست وبه تنهایی اقتدار خود را به معرض نمایش جهان گذاشت.

در پایان ایران باوجود تحریم های بین المللی با تکیه بر توانمندی ودانش بومی خود تولید قدرت نمود ونفوذ واقتدار سیاسی ونظامی خود را بدون اتکا به هیچ کشوری درمنطقه خاورمیانه مسجل ساخت. فراموش نکنیم که نتانیاهو می خواست تمام افکار را از غزه به سمت ایران هدایت کند تا غزه فراموش شود وایران هم با دقت و درایت پاسخ اسرائیل را داد و از انحراف افکار بین المللی جلوگیری کرد .

کارشناس مسائل خاورمیانه

212

منبع: khabaronline-1895541

ارسال نظر