کرونا در اصفهان روی شیب تند

زیرسویه‌های جدید اومیکرون با نام‌های «BQ۱ و «XBB» در کشور شناسایی‌شده که سرعت سرایت آن‌ها نسبت به سویه دلتا پنج برابر است. پیش‌بینی می‌شود در ۴ تا ۶ هفته آینده، سویه‌های جدید به سویه غالب در کشور تبدیل شود و به قله موج هشتم کرونا برسیم.

کرونا در اصفهان روی شیب تند

ارسال نظر