نامه شورای شهری‌ها به سازمان استاندارد درباره کیفیت سوخت

عضو شورای شهر تهران گفت: نامه‌ای را به سازمان ملی استاندارد ارسال کردیم و درخواست کردیم که درباره کیفیت سوخت بررسی‌هایی داشته باشند.

نامه شورای شهری‌ها به سازمان استاندارد درباره کیفیت سوخت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پیرهادی عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: نامه‌ای را به سازمان ملی استاندارد ارسال کردیم و درخواست کردیم که درباره کیفیت سوخت بررسی‌هایی داشته باشند که یکی از آنها سوخت نیروگاه‌ها است.

وی بیان کرد: سازمان ملی استاندارد باید تا سال ۱۴۰۰ استاندارد سوخت‌ها را تدوین و پیگیری می‌کرد.

عضو شورای شهر تهران گفت: از سازمان استاندارد می‌خواهم گزارشی از آخرین وضعیت کیفی سوخت به شورای شهر تهران ارسال شود.

منبع: mehrnews-5672306

ارسال نظر