آمریکا باید از دخالت در مناقشات چین و کشورهای مرتبط دست بردارد/ از حتی یک وجب از اراضی خود نمی‌گذریم

مهر نوشت: سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز اعلام کرد: آمریکا باید از دخالت در مناقشات پکن و کشورهای مرتبط دست بردارد.

آمریکا باید از دخالت در مناقشات چین و کشورهای مرتبط دست بردارد/ از حتی یک وجب از اراضی خود نمی‌گذریم

به نقل از وبگاه وزارت خارجه چین، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز دوشنبه اعلام کرد که پکن به سرزمین هیچ کشوری چشم طمع ندوخته؛ اما حتی از یک وجب از اراضی خود در دریای جنوبی چین دست نخواهد کشید.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین در این ارتباط ادامه داد: چین بارها ماهیت موضوع دریای چین جنوبی و موضع اصولی پکن را روشن کرده است. چین نه یک وجب از سرزمینی که مال خود نیست را تصاحب خواهد کرد و نه از قلمروی که به ما تعلق دارد، دست خواهد کشید.

«مائو نینگ» در ادامه اضافه کرد: چین متعهد به حل و فصل اختلافات مربوطه از طریق مذاکره و مشورت با کشورهای مربوطه است و در عزم خود برای حفاظت از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی تزلزل نخواهد داشت. آمریکا باید دست از بهانه‌ گیری و دخالت در مناقشات بین چین و کشورهای مرتبط بر سر حقوق و منافع ارضی و دریایی بردارد.

وی در ادامه اضافه کرد: درگیری میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل همچنان توجه جهان را به خود جلب کرده است. چین در کنار برابری و عدالت ایستاده است. ما در تماس نزدیک با طرف های مربوطه بوده ایم و متعهد به کاهش تنش و حفاظت از غیرنظامیان بوده ایم. ما امیدواریم که ایالات متحده موضعی عینی و عادلانه داشته باشد و نقش سازنده ای در توقف درگیری ایفا کند.

310310

منبع: khabaronline-1836548

ارسال نظر