افزایش مشروعیت در پاسخ متقابل به اسرائیل

بنظر من ایران بلافاصله پس از حمله اسرائیل به سفارت باید پاسخی متناسب و درخور می داد. در زمان نزدیک به حادثه ممکن بود پاسخ متناسب به اسرائیل قابل توجیه بود و پیامدهای کمتری داشت. ایران باید همواره آمادگی یک پاسخ کوبنده را حفظ می کرد زیرا با توجه به سیاست‌ها و تهدیدهای روزمره باید چنین پیش بینی و آمادگی در عمل و از نظر روانی حفظ می کرد. 

تاخیر در پاسخ در زمان مناسب موجب تعجب است. اکنون چند روز از اقدام خصمانه اسرائیل گذشته است. تاخیر در این کار مشکلاتی را ایجاد می کند. اولا آمادگی اسرائیل و آمریکا در کنار اسرائیل برای مقابله ایران افزایش خواهد یافت. آمادگی برای ضد حمله و پاسخ متقابل نیز ایجاد خواهد شد.

دستگاه عظیم تبلیغاتی غرب نیز مشروعیت انجام یک عمل متقابل بتدریج زیر سوال خواهد برد.

ما بر سر یک دو راهی تاریخی و دشوار ایستاده ایم. فکر می کنم فقط یک روز وقت داریم که پاسخی متقابل بدهیم. گذشت زمان باعث می شود که پاسخ متقابل ما اگر کارساز باشد احتمال وقوع جنگ با اسرائیل، آمریکا و احتمالا همراهی متعاقب انگلیس را افزایش خواهد داد. از طرفی عدم پاسخ ما به معنای یک شکست حیثیتی داخلی و خارجی بدون شلیک یک گلوله خواهد بود.

اگر ایران تا امشب ۲۵ و ۲۶ فروردین یک اقدام متناسب انجام ندهد زمان را از دست داده است. پس از آن لازم است طرحی برای ایجاد مشروعیت برای اقدام خود داشته باشد.

در اینصورت ایران می تواند موارد زیر را از جامعه بین المللی درخواست کرده و سه روز وقت برای تحقق آن تعیین کند:

۱. محکومیت اسرائیل توسط شورای امنیت ملل متحد با یک قطعنامه اجماعی ذیل فصل هفت منشور

۲. عذرخواهی رسمی اسرائیل

۳. جبران خسارات وارده بصورت غیر مستقیم از طریق سازمان ملل

۴. تعهد اسرائیل مبنی بر عدم تکرار حمله به اماکن متعلق به ایران یا نیروهای آن

۳۱۱۳۱۱

منبع: khabaronline-1894533

ارسال نظر