استفاده از پساب برای رهایی از بحران آبی در صنایع اصفهان

محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، بحران فزاینده آب را به دنبال داشته است که بهترین راهکار برای مقابله با این بحران ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب است.

استفاده از پساب برای رهایی از بحران آبی در صنایع اصفهان


محدودیت‌های کمی و کیفی منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی، بحران فزاینده آب را به دنبال داشته است که بهترین راهکار برای مقابله با این بحران ایجاد و توسعه الگوی جدید برای مدیریت صحیح منابع آب است.

کم‌آبی و خشک‌سالی فرصت خوبی را برای اصلاح شیوه مصرف آب در استان اصفهان ایجاد کرده است، مردم در بخش شرب به خوبی متوجه شده‌اند که دچار کمبود آب هستیم و بایستی روش‌های مصرف خود را اصلاح کنند و بدمصرفی آب را در رفتار روزانه خود کنار بگذارند.

اما در بخش غیر شرب، یکی از راهکارها بهره‌گیری از پساب به عنوان منبع غیرمتعارف است. این رویکرد علاوه بر کاهش برداشت از منابع متعارف کمک شایانی به دفع صحیح فاضلاب می‌کند و تهدید آلودگی را به فرصت بهره‌مندی از منبع جدید تبدیل می‌نماید.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی‌های تصفیه، می‌توان از پساب در مصارف مختلفی اعم از کشاورزی، صنعت، شهری، مصارف تفرجی و نیز تغذیه آبخوان استفاده کرد که در این میان استفاده از پساب در مصارف صنعتی در اولویت قرار دارد.

در اصفهان به عنوان قطب صنعتی ایران باید استفاده از پساب برای مصارف صنعتی مدنظر قرار گیرد.

اقدام مهمی که باید صنایع استان اصفهان به آن‌ توجه داشته باشند قطع وابستگی به آب خام و منابع آب جاری یا زیرزمینی در منطقه است که می‌توان با استفاده از پساب شهری و صنعتی این امر را محقق کرد.

استفاده از پساب برای تأمین آب صنایع یک سرمایه‌گذاری مطمئن است و باید صنایع استان اصفهان بر آن متمرکز شوند تا بتوانند از این سرمایه‌گذاری بیشترین بهره و استفاده را ببرند که نتیجه آن در ابعاد کلان قابل مشاهده خواهد بود و تأثیر مستقیم بر ذخیره منابع آبی استان اصفهان خواهد داشت.

خوشبختانه صنایع استان هم ورود مناسب به حوزه بازچرخانی و استفاده از ظرفیت پساب داشته‌اند، در شرایط خشک‌سالی فعلی کشور این مراکز برای ممانعت از توقف چرخه تولید صنعت استفاده از پساب تصفیه شده را در دستور کار فعالیت‌های خود قرار داده‌اند.

یکی از برنامه‌های مهم در زمینه استفاده مجدد از پساب‌ها در صنعت، امکان بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب خود صنایع است که این امر می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی برای استفاده از پساب بخش‌های مختلف برای همدیگر باشد.

پساب در حال حاضر و در شرایط کم‌آبی یک منبع مهم تأمین آب در کشور به شمار می‌آید و تا جایی که امکان‌پذیر است باید پساب را جایگزین آب‌های با کیفیت کرده و منابع آبی را آزاد کرد.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار